وبلاگ کشاورزی و دامپروری
 
پيوندهای روزانه

موضوع :کشت‌ قارچهای‌ خوراکی‌

به‌ همان‌ اندازه‌ که‌ محبوبیت‌
قارچ‌ در رژیم‌ غذایی‌ آمریکایی‌ افزایش‌ می‌یابد، علاقه‌مند ی برای ‌تخصص‌ یافتن‌ در امور مربوط‌ به‌ قارچ‌، تبدیل‌ به‌ یک‌ سرگرمی‌
و نیز تجارتی‌ کوچک‌ می‌شود.امروزه‌ بسیاری‌ از
فروشگاههای‌ انواع‌ گوناگون‌ از قارچ‌ها را عرضه‌ می‌دارند
و روش‌های‌ مورداستفاده‌ برای‌ تولید محصولات‌ مربوط‌ به‌ چند نوع‌ قارچ‌ معمول‌ دیگر، آنچه‌ در پی‌ می‌آید. شرح‌مختصری‌ است‌ از مواد و روش‌های‌
مورد استفاده‌ برای‌ تولید محصولات‌ مربوط‌ به‌ چند قارچ‌خوراکی‌
کشت‌ شونده‌ی‌ معروف‌.

قارچ‌ چیست‌؟

قارچ‌، میوه‌ای‌ از تیره‌ی‌
رویندگان‌ قارچی‌ است‌؛ مشابه‌ سیبی‌ بر یکی‌ درخت.‌ بیشتر قارچ‌ها، به‌دلیل‌
تشکیل‌ کولونی‌ به‌ جذب‌ مواد مغذی‌ از چوب‌، برگهای‌ فرو افتاده‌
و ترکیبات‌ موجود در خاک‌و غیره‌، قابل‌ مشاهده‌ نیستند.
به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌، قارچ‌ها می‌توانند بر سطح‌ هر منبعی‌ که‌دارای‌ کربن باشد، به‌ شکل‌ لایه‌ای‌ رشد کنند. یک‌ گیاه‌ قارچی‌ از تارهای‌ شاخه‌
شاخه‌ ولوله‌ای‌ شکل‌ متعددی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ که‌ Hyphae نام‌
دارند. مجموعه‌ Hyphae ها رامیسیلیوم‌ می‌نامند. بسیاری‌ از گیاهان‌ قارچی‌،
که‌ برخی‌ از قارچ‌ها را نیز شامل‌ می‌شود،Soprophyte (پوده‌زی‌)
هستند و غذای‌ خود را با تشکیل‌ کولونی‌ بر ترکیبات‌ ارگانیک‌ مرده‌بدست‌ می‌آورند. اگر یک‌ میسیلیوم‌ پژمرده‌ شود،
همچنان‌ انرژی‌ کافی‌ را برای‌ باز تولید خود داراخواهد
بود. هنگامی‌ که‌ ترکیبات‌ دما، رطوبت‌ نسبی‌، میزان‌ دی‌اکسید کربن‌ و...همگی‌ مناسب‌باشند، گیاهان‌ قارچی‌ ساختار پیشرفته‌ای‌
را سازمان‌ می‌دهند که‌ همان‌ قارچ‌ آشناست‌. قارچ‌ها،میلیون‌ها هاگ‌ را می‌پراکنند که‌ عملی‌ مشابه‌ دانه‌ی‌ گیاهان‌ دارند. شماری‌ از این‌ قارچ‌های‌پوده‌زی‌، برای‌ قارچ‌های‌ قابل‌ خوردنی‌ که‌ به‌ عمل‌ می‌آورند،
کشت‌ می‌شوند.

برخی‌ از این‌ قارچ‌ها انگل‌ هستند و بر گیاهان‌، جانوران‌
و یا سایر قارچ‌ها می‌زیند. برخی‌انگل‌ها، بیماری‌ زا و مضرند و برخی‌ نیز سودمند مشارکت‌
دو طرفه‌ی‌ قارچی‌ که‌ در ریشه‌ی‌
گیاهی‌زندگی‌ می‌کند (گیاهی‌ که‌ مواد قندی‌ قارچ‌ را تلقین‌ می‌کند)
با آن‌ گیاه‌ (که‌ ترکیبات‌ معدنی‌ را ازقارچ‌ دریافت‌ می‌کند)، را
Mycorrhiza می‌نامند. بسیاری‌ از قارچ‌ها، در رابطه‌ای‌
Mycorrhiza با درختان‌ به‌ سر می‌برند. و درست‌ به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ جنگلها نسبت‌ به‌ جویندگان‌
قارچ‌ بسیارسخاوتمند از: برخی‌ از قارچ‌ها، مانند پودکینی‌،
ماتسوتا که‌ و چانتلوز، جزو قارچ‌های‌ میکور میزان‌هستند
و به‌ هیچ‌ وجه‌ قابل‌ کشت‌ نیستند. مگر آنکه‌ خود آن‌ درختان‌
نیز کشت‌ شوند. این‌ قارچ‌ها،گاهی‌ اوقات‌ در فروشگاهها یافت‌ می‌شوند؛ وانگهی‌ همگی‌ آنها از جنگل‌ جمع‌آوری‌ شده‌اند.
موضوع :کشت‌ قارچهای‌ خوراکی‌

به‌ همان‌ اندازه‌ که‌
محبوبیت‌ قارچ‌ در رژیم‌ غذایی‌ آمریکایی‌ افزایش‌ می‌یابد، علاقه‌مند ی برای ‌تخصص‌
یافتن‌ در امور مربوط‌ به‌ قارچ‌، تبدیل‌ به‌ یک‌ سرگرمی‌ و نیز تجارتی‌
کوچک‌ می‌شود.امروزه‌ بسیاری‌ از فروشگاههای‌ انواع‌ گوناگون‌ از قارچ‌ها
را عرضه‌ می‌دارند و روش‌های‌ مورداستفاده‌ برای‌ تولید محصولات‌ مربوط‌ به‌
چند نوع‌ قارچ‌ معمول‌ دیگر، آنچه‌ در پی‌ می‌آید. شرح‌مختصری‌ است‌ از مواد و روش‌های‌
مورد استفاده‌ برای‌ تولید محصولات‌ مربوط‌ به‌ چند قارچ‌خوراکی‌ کشت‌
شونده‌ی‌ معروف‌.

قارچ‌ چیست‌؟

قارچ‌، میوه‌ای‌ از تیره‌ی‌ رویندگان‌ قارچی‌
است‌؛ مشابه‌ سیبی‌ بر یکی‌ درخت.‌ بیشتر قارچ‌ها، به‌دلیل‌ تشکیل‌ کولونی‌ به‌
جذب‌ مواد مغذی‌ از چوب‌، برگهای‌ فرو افتاده‌ و ترکیبات‌ موجود در خاک‌و غیره‌، قابل‌
مشاهده‌ نیستند. به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌، قارچ‌ها می‌توانند بر سطح‌ هر منبعی‌
که‌دارای‌ کربن باشد، به‌ شکل‌ لایه‌ای‌ رشد کنند. یک‌ گیاه‌ قارچی‌ از تارهای‌
شاخه‌ شاخه‌ ولوله‌ای‌ شکل‌ متعددی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ که‌ Hyphae نام‌ دارند.
مجموعه‌ Hyphae ها رامیسیلیوم‌ می‌نامند.
بسیاری‌ از گیاهان‌ قارچی‌، که‌ برخی‌ از قارچ‌ها را نیز شامل‌ می‌شود،Soprophyte (پوده‌زی‌) هستند
و غذای‌ خود را با تشکیل‌ کولونی‌ بر ترکیبات‌ ارگانیک‌ مرده‌بدست‌ می‌آورند. اگر یک‌ میسیلیوم‌ پژمرده‌
شود، همچنان‌ انرژی‌ کافی‌ را برای‌ باز تولید خود داراخواهد بود. هنگامی‌ که‌ ترکیبات‌
دما، رطوبت‌ نسبی‌، میزان‌ دی‌اکسید کربن‌ و...همگی‌ مناسب‌باشند، گیاهان‌ قارچی‌ ساختار پیشرفته‌ای‌ را سازمان‌ می‌دهند که‌ همان‌ قارچ‌ آشناست‌. قارچ‌ها،میلیون‌ها
هاگ‌ را می‌پراکنند که‌ عملی‌ مشابه‌ دانه‌ی‌ گیاهان‌ دارند. شماری‌ از
این‌ قارچ‌های‌پوده‌زی‌، برای‌ قارچ‌های‌ قابل‌ خوردنی‌ که‌ به‌ عمل‌ می‌آورند،
کشت‌ می‌شوند.

برخی‌ از این‌ قارچ‌ها انگل‌ هستند
و بر گیاهان‌، جانوران‌ و یا سایر قارچ‌ها می‌زیند. برخی‌انگل‌ها، بیماری‌ زا و
مضرند و برخی‌ نیز سودمند مشارکت‌ دو طرفه‌ی‌ قارچی‌ که‌ در ریشه‌ی‌ گیاهی‌زندگی‌
می‌کند (گیاهی‌ که‌ مواد قندی‌ قارچ‌ را تلقین‌ می‌کند) با آن‌ گیاه‌ (که‌
ترکیبات‌ معدنی‌ را ازقارچ‌ دریافت‌ می‌کند)، را Mycorrhiza می‌نامند.
بسیاری‌ از قارچ‌ها، در رابطه‌ای‌ Mycorrhiza با درختان‌ به‌ سر می‌برند. و درست‌ به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ جنگلها نسبت‌ به‌
جویندگان‌ قارچ‌ بسیارسخاوتمند از: برخی‌ از قارچ‌ها، مانند پودکینی‌، ماتسوتا که‌ و
چانتلوز، جزو قارچ‌های‌ میکور میزان‌هستند و به‌ هیچ‌ وجه‌ قابل‌ کشت‌ نیستند. مگر
آنکه‌ خود آن‌ درختان‌ نیز کشت‌ شوند. این‌ قارچ‌ها،گاهی‌ اوقات‌ در فروشگاهها یافت‌
می‌شوند؛ وانگهی‌ همگی‌ آنها از جنگل‌ جمع‌آوری‌ شده‌اند.قارچ‌های‌ بسیار مرغوب‌ چیستند؟

محبوبترین‌ قارچی‌ که‌ امروزه‌ در
ایالات‌ متحده‌ی‌ امریکا مصرف‌ می‌شود، قارچ‌های‌ دکمه‌ای‌سفید هستند. از آنجا که‌ این‌ قارچ‌،
بازار را در تصرف‌ خود دارند. بسیاری‌ قارچ‌ دیگری‌ را بهترین‌قارچ‌ موجود می‌شناسند.
پورتوبلو (Portobolle) محبوبترین‌ قارچ‌ مرغوب‌ است‌. با این‌ همه‌،این‌ قارچ‌ تنها، نژاد قهوه‌ی‌
قارچ‌ دکمه‌ای‌ سفید است‌. در ایالات‌ متحده‌، قارچ‌های‌ مرغوب‌ دیگرعبارتند
از: Enoki, Oyster,
Shiitake چند قارچ‌ قابل‌ کشت‌ دیگر نیز
وجود دارد، اما به‌ شکل‌گسترده‌ای‌ در دسترس‌ نیستند.از چه‌ سطوح‌ کشتی‌ برای‌ رشد قارچ‌
استفاده‌ می‌شود؟


اگر چه‌ قارچ‌های‌ دکمه‌ای‌ عادی‌، بر لایه‌ای‌
از کود نباتی‌ می‌رویند، بشیتر قارچ‌های‌ مرغوب‌، برسطحی‌ از خک‌ اره‌ که‌
به‌ آن‌ مواد مغذی‌ دیگری‌ افزوده‌ شده‌ است‌. رشد داده‌ می‌شوند. بیساری‌ ازانواع‌
چوب‌ مناسبند، اما در این‌ میان‌، توسکا و بلوط‌ بهترین‌ها هستند. سدر و
ماهوت‌ در برابرعسل‌ تشکیل‌ کلنی‌ توسط‌ گیاهان‌ قارچی‌ مقاومند و نباید مورد
استفاده‌ قرار گیرند. صنوبر نیز ازآنجا که‌ قارچ‌ کاشته‌ شده‌ توسط‌ صمغ‌ درخت‌
خنثی‌ می‌شود، نامناسب‌ است‌. درشتی‌ دانه‌های‌خاک‌ اره‌ باید به‌ اندازه‌ی‌ دندانه‌های‌
اره‌های‌ معمولی‌ باشد.

تراشه‌های‌ بزرگتر نیز می‌توانند اضافه‌ شوند.
خاک‌ اره‌ را باید در دمای‌ ْF250 در فشاری‌ درحدود 15 پاوند بر اینچ‌ مربع‌ استریلیزه‌ کرد. این‌ عمل‌ را می‌توان‌
در یک‌ دیگ‌ و یا یک‌ مخزن‌گرمایی‌ ـ فشاری‌ انجام‌ داد. دستورالعمل‌ معمول‌
برای‌ تهیه‌ خاک‌ اره‌ی‌ مغزی‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از:

76% خاک‌ اره‌، 12% اوزن‌، 12% سبوس‌ و بعلاوه‌ 65% رطوبت‌.
در نظر داشته‌ باشید که‌دستورالعمل‌ها همیشه‌ مبتنی‌ بر وزن‌ عوامل‌ مذکور
در حالت‌ خشک‌ (وزن‌ خشک‌) هستند، چراکه‌ گنجایش‌ رطوبت‌ این‌ عوامل‌ (عناصر)،
تغییر می‌کند. ظرف‌ صنعتی‌ استاندارد برای‌ رشد دادن‌قارچ‌ خوردنی‌ مرغوب‌
در خاک‌ اره‌، یک‌ ظرف‌ پلاستیکی‌ مقاوم‌ در برابر گرماست‌ که‌ یک‌صفحه‌ی‌ فیله‌ی‌
به‌ آن‌ متصل‌ شده‌ است‌؛ این‌ فیلتر، اجازه‌ی‌ مبادله‌ی‌ گاز را می‌دهد اما
از ورودمیکروارگانیسم‌های‌ آلوده‌ کننده‌ جلوگیری‌ می‌کند.قارچ‌ها چگونه‌ رشد داده‌ می‌شوند؟

راههای‌ بسیاری‌ برای‌ رشد دادن‌
قارچ‌ها وجود دارد؛ اما تولید همیشه‌ در سه‌ مرحله‌ اصلی‌انجام‌ می‌شود. بذرپاشی‌، کاشت‌ در زمین‌،
تبدیل‌ به‌ میوه‌ به‌ بار آمدن‌ بذرها، تشکیل‌ کامل‌ کلنی‌ِ برروی‌ سطحی‌ مناسب‌
است‌ که‌ با تلقیح‌ آن‌ سطح‌ ادامه‌ می‌یابد؛ این‌ عمل‌ را بذرپاشی‌ می‌گویند گام‌دوم‌،
کاشت‌، مرحله‌ی‌ رشدی‌ است‌ که‌ در آن‌ Pinhead (کلاهک‌ها) تشکیل‌ می‌شوند. کلاهک‌هاجوانه‌های‌ کوچک‌ میسیلیوم‌ هستند
که‌ در انتهای‌ تکامل‌ خود، تبدیل‌ به‌ قارچ‌ها می‌شوند. تمام‌گونه‌های‌
قارچ‌ها، برای‌ کاشت‌ نیازمند مجموعه‌ای‌ (set) از شرایط‌ زیست‌ محیطی‌ ای‌ هستند که‌میان‌ شرایط‌ برای‌
رشد بهینه‌ی‌ میسیلیان‌، تفاوت‌ می‌کند. اگر چه‌ نه‌ همه‌ی‌ آنها، اما بیشتر افرادقارچ‌ها
را در دمای‌ پایین‌تر از حالت‌ تشکیل‌ کولونی‌ بر سطح‌ خاک‌، کشت‌ می‌کنند.
آخرین‌ مرحله‌،تبدیل‌ به‌ میوه‌، تکامل‌ کلاهک‌ها به‌ قارچ‌های‌ بالغ‌ است‌.

گام‌ اول‌: بذرپاشی‌، پس‌ از اینکه‌ سطح‌ خاک‌ مخصوص‌ کشت‌ آماده‌ گردید و در ظرف‌پلاستیکی‌ یا هر
مخزن‌ دیگری‌ استریلیزه‌ شد، دانه‌ها بدان‌ اضافه‌ می‌شوند. دانه‌ها، بر سطح‌استریلزه‌
می‌رویند بوسیله‌ی‌ دستگاه‌ پرورش‌ دهنده‌ی‌ تولید می‌شوند و یا از گلخانه‌های‌
پرورش‌قارچ‌ بدست‌ می‌آیند. درصد خلوص‌ بذر بسیار حیاتی‌ است‌. در بسیاری‌ از
قارچ‌های‌ مرغوب‌،بذر به‌ نسبت‌ 205% یا بیشتر وزن‌ خشک‌ سطح‌ خاک‌ بدان‌ اضافه‌
می‌شود. پس‌ از اینکه‌ ظرف‌پلاستیکی‌ با دقت‌ مسدود شد، با تکان‌ دادن‌ ظرف‌، بذر
را بر سطح‌ خاک‌ اره‌ پخش‌ می‌کنند.سیستم‌ به‌ اندازه‌ی‌ قارچ‌، سطح‌ خاک‌ به‌
طور کامل‌ به‌ مدت‌ 2 تا 6 هفته‌ توسط‌ میسیلیوم‌ پوشانیده‌می‌شود. دمای‌ محیط‌ در
زمان‌ پخش‌ بذر باید حدود 70 ـ 75 فارنهایت‌ باشد.

گام‌ دوم‌: کاشت‌ در زمین‌: برای‌ شکل‌ دادن‌ فرم‌ قارچ‌ها، دمای‌ محیط‌ برای‌
2 راز تا 2 هفته‌ کاهش‌داده‌ می‌شود، میزان‌ CO2 با وارد کردن‌ هوای‌
تازه‌ کاهش‌ داده‌ می‌شود و بر محیط‌ نور تابانیده‌می‌شود. اغلب‌، ظروف‌ پلاستیکی‌
باز هستند و به‌ اطاقک‌ رشد منتقل‌ می‌شوند.

گام‌ سوم‌: تولید میوه‌: ظرف‌ پلاستیکی‌ که‌ اینک‌ دانه‌ها در آن‌ در حال‌
رشدان‌، در اطاقک‌ رشد،در دمایی‌ پایین‌ (63 فارنهایت‌ برای‌ بیشتر قارچ‌ها، دمای‌
میانگین‌ مناسبی‌ است‌) و نیز رطوبت‌نسبی‌ بالا 85 - 95%) قرار داده‌ می‌شود. اگر
چه‌، قارچ‌ دکمه‌ای‌ سفید معمولی‌ نیازی‌ به‌ تامین‌تابش‌ نور ندارد، تمامی‌ اشکال‌
دیگر قارچ‌ها که‌ در این‌ جا مورد بررسی‌ قرار می‌گیرند، برای‌ رشددرست‌ نیاز به‌
نور دارند. برای‌ بیشتر قارچ‌های‌ مرغوب‌، ظرف‌ پلاستیکی‌ را می‌توان‌ پس‌ از
فرآیندبذرپاشی‌، از رویه‌ی‌ خاک‌ اره‌ جدا کرد. در تولید قارچ‌های‌ Oyster Lions mane, سوراخهایی‌در ظرف‌
پلاستیکیی‌ بوجود می‌آورند و قارچ‌ها اجازه‌ می‌یابند تا از میان‌ این‌ سوراخها
رشد کنند.در تولید قارچ‌ shiitake، ظرف‌ پلاستیکی‌، معمولاً به‌ طور کامل‌ برداشته‌ می‌شود چرا که‌
این‌ نوع‌قارچ‌، پوسته‌ای‌ سخت‌ بر سطح‌ خاک‌ اره‌ می‌سازد.

آیا تجهیزات‌ ویژه‌ای‌ برای‌ رشد دادن‌ قارچ‌
لازم‌ است‌؟


اگر چه‌، فرآیند بذرپاشی‌ در هر اطاق‌ پاکیزه‌ای‌
با دمایی‌ کنترل‌ شده‌ و هوایی‌ تازه‌، قابل‌ انجام‌است‌، اما تکنیک‌های‌ استریل‌
برای‌ کشت‌ موفقیت‌آمیز بسیاری‌ از قارچ‌ها، مطلقاً ضروری‌ است‌.بیشتر روش‌ها شامل‌:
یک‌ سکوی‌ آزمایشگاهی‌ پاکیزه‌، (ضد عفونی‌ شده‌ توسط‌ 35% لیسول‌،10% سفید کننده‌
یا 70% اتیل‌ الکل‌). دستان‌ شسته‌ شده‌ (شسته‌ شده‌ توسط‌ صابون‌ و ریختن‌الکل‌)؛
لباس‌های‌ تمیز؛ و هوای‌ پاکیزه‌ با این‌ که‌ فیلترهای‌ HEPA کاملاً در محیط‌ کاری‌
شماضروری‌ نیستند، (ذرات‌ با اندازه‌ی‌ ـ 0.3 میکرون‌ با 99% بازده‌ از محیط‌
زدوده‌ می‌شوند و تنها 1ذره‌ از 10.000 ذره‌ در آن‌ اندازه‌، از ----- عبور می‌کند)
بسیاری‌ از پرورش‌ دهندگان‌ قارچ‌، دست‌کم‌، یک‌ عدد از این‌ فیلترها را مورد
استفاده‌ قرار می‌دهند. توجه‌ کنید که‌ هوای‌ پاکیزه‌ بدون‌ فیلتر،حاوی‌ 200.000
ذره‌ی‌ غبار در هر فوت‌ مکعب‌ است‌ و در مناطق‌ شهری‌ این‌ میزان‌، به‌ 10
برابرافزایش‌ می‌یابد.

اطاقک‌ رشد نیازمند شرایطی‌ ویژه‌ است‌.
بعلاوه‌ وسایل‌ خنک‌ کننده‌( 65 تا 63 فارنهایت‌)رطوبت‌ می‌بایست‌ در حدود 95% (یا
حتی‌ در برخی‌ شرایط‌؛ بیشتر) حفظ‌ شود و نیز وسایلی‌برای‌ به‌ حرکت‌ درآوردن‌
هوای‌ راکد حرکت‌ شدید هوا، حتی‌ در محیطی‌ با رطوبت‌ بالا، باعث‌خشک‌ شدن‌ سطح‌
زیر کشت‌ می‌شود و می‌تواند به‌ کلاهک‌های‌ حساس‌، آسیب‌ رساند. بوجودآوردن‌ محیطی‌
بسیار مرطوب‌ برای‌ پرورش‌ قارچ‌ نیز شاید عامل‌ محدودیت‌ پرورش‌ خانگی‌ این‌محصول‌
باشد. آکواریوم‌ها، چادرهای‌ پلاستیکی‌، یخدان‌ها و با منفذهای‌ سلوفوی‌ و...مخزن‌های‌
مفید رطوبتی‌ هستند که‌ برای‌ پرورش‌ قارچ‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. یک‌ راه‌
برای‌مرطوب‌ کردن‌ یک‌ مخزن‌ این‌ است‌ که‌ جریانی‌ از هوا را (توسط‌ یک‌ پمپ‌
هوای‌ آکواریوم‌ ساخته‌شده‌ از سنگ‌ متخلخل‌) بر سطحی‌ از آب‌ نسبتاً گرم‌ و زائده‌
شود رطوبت‌ زاهای‌ گوناگونی‌ توسط‌پرورش‌ دهندگان‌ خانگی‌ قارچ‌ مورد استفاده‌
قرار می‌گیرد.قارچ‌ (Agrocybe Aegerita) Black Poplar

این‌ قارچ‌ نسبتاً در شرایط‌ آسانی‌ رشد می‌کند
اما محصول‌ آن‌ عموماً کم‌ است‌. از آنجا که‌کلاهک‌ها نسبت‌ به‌ خشکی‌ بسیار
حساسند، لایه‌ای‌ از کود مرطوب‌ خزه‌ پوسته‌ی‌ خرد شده‌ی‌صدف‌ (به‌ نسبت‌ حجمی‌ به‌
ترتیب‌ 9 به‌ 1) بر روی‌ هر ردیف‌ ریخته‌ می‌شود: این‌ امر می‌تواندباعث‌ افزایش‌
محصول‌ شود.

قارچ‌ دکمه‌ای‌ معمولی‌

قارچ‌ سفید دکمه‌ای‌ و گونه‌های‌ متعدد آن‌، (Portobelini , Portobello, Crinmini) برلایه‌های‌ کود می‌رویند.
ماشوره‌، به‌ تنهایی‌ یا به‌ همراه‌ کود فضله‌ی‌ اسب‌، مواد اولیه‌ی‌ کود موردنیاز
است‌ و عوامل‌ ساختاری‌ و شیمیایی‌ لازم‌ را فراهم‌ می‌کند. ماشوره‌، با نیتروژن‌
غنی‌ شده‌ است‌نیتروژن‌ در حالت‌ مواد زائد گوناگون‌ کشاورزی‌ همچون‌ تخم‌ پنبه‌ و
فضله‌ی‌ مرغ‌ به‌ کود اضافه‌می‌شود. در خلال‌ تولید کود، کیفیات‌ فیزیکی‌ ویژه‌ای‌
(تراوایی‌ هوا و آب‌ که‌ موجب‌ نگهداری‌فوائد آنان‌ می‌شود) و خصوصیات‌ شیمیایی‌
(در دسترس‌ بودن‌ مواد مغذی‌ برای‌ قارچ‌ و دست‌نیافتن‌ ارگانیسم‌های‌ رقیب‌ به‌
آن‌ مواد) به‌ عنوان‌ فاکتوری‌ ارگانیک‌ پدید می‌آیند و مصرف‌می‌شوند و در این‌
میان‌ حرارت‌ به‌ مدد تولید میکروارگانیسم‌ها تولید می‌شود دمای‌ مورد نیاز برای‌این‌
فرآیندها توسط‌ توده‌ای‌ از ماشوره‌ در اندازه‌ای‌ معین‌ تامین‌ می‌شود. اطاقک‌های‌
خاصی‌ دما،رطوبت‌ و هوای‌ تازه‌ی‌ کنترل‌ شده‌، همگی‌ برای‌ فراهم‌ آوردن‌ شرایط‌
صحیح‌ پاستوریزه‌ کردن‌لازم‌اند و نیز برای‌ شرایط‌ پایان‌ فرآیندهای‌ تولید کود
مگر در حالتی‌ که‌ کود از پیش‌ مهیا باشد،روند پرورش‌ قارچ‌ دکمه‌ای‌ سفید بسیار
تکنیکی‌ و عموماً در وادی‌ تخصص‌ پرورش‌ دهندگان‌تفریحی‌ یا خرده‌پاست‌.قارچ‌ Enoki یا قارچ‌ سوزن‌ طلایی(‌ (Flammulina Velutipe

این‌ قارچ‌، بر روی‌ لایه‌ای‌ استاندارد خاک‌
اره‌ می‌روید و می‌توان‌ آن‌ را در محفظه‌های‌ متعددی‌،از آن‌ جمله‌: ظرف‌ در بسته‌ی‌
فیلتردار، پرورش‌ داد. از نقطه‌ نظر اقتصادی‌، قارچ‌ Enoki را معمولاًدر شیشه‌های‌
دهان‌ گشاد، بسیار شبیه‌ ظرف‌های‌ مربا، پرورش‌ می‌دهند. پس‌ از آنکه‌ کاشت‌
آنهاانجام‌ شد، قارچ‌ در تاریکی‌ و در محیطی‌ سرد، با روکشهایی‌ بر روی‌ شیشه‌ی‌
محتوی‌، برای‌افزایش‌ میزان‌ CO2، می‌روید. این‌ قارچ‌ تقریباً کلاهک‌ ندارد و حلقه‌ حلقه‌ است‌.
قارچ‌ Enokiنسبتاً سریع‌ می‌روید.قارچ‌ Maitake یا مرغ‌ درختان‌ (Grifola frondosa)

Nameko از محبوبترین‌ قارچ‌ها
در ژاپن‌ است‌. این‌ قارچ‌ بر لایه‌ای‌ خاک‌ اره‌ی‌ استاندارد، درظروف‌ در بسته‌ی‌
فیلتردار می‌روید. برای‌ رویش‌ بذر، محفظه‌ را باید از رطوبت‌ بسیار بالا با مِه‌اندک‌،
محافظت‌ کرد.قارچ‌ یال‌ شیر (Hericiam Erinaceas)

این‌ قارچ‌ خوراکی‌، که‌ مزه‌ای‌ همچون‌ گوشت‌
خرچنگ‌ دارد، بر لایه‌ی‌ خاک‌ اره‌ی‌ استانداردمی‌روید. برخلاف‌ بسیاری‌ از قارچ‌ها،
این‌ قارچ‌ دارای‌ پره‌های‌ حاوی‌ هاگ‌ نیست‌؛ در عوض‌،هاگ‌های‌ آن‌ توسط‌ دندانه‌هایی‌
که‌ همچون‌ تندیل‌های‌ ظریفی‌ از زیر آن‌ آویزان‌ هستند، تولیدمی‌شود.قارچ‌ صدف‌ صورتی‌ (انواع‌ Pleurotus)

قارچ‌ صدف‌ صورتی‌، راحت‌ترین‌ قارچ‌ خوردنی‌
برای‌ پرورش‌ دادن‌ است‌. انواع‌ گوناگون‌ قارچ‌صدفی‌ را می‌توان‌ برمنابع‌
گوناگون‌ سلولز (که‌ شامل‌ ترکیبات‌ قهوه‌ باشد) روزنامه‌ و پوسته‌ی‌ غلات‌پرورش‌
داد. خاک‌ اره‌ی‌ استاندارد نیز، سطح‌ کشت‌ مناسبی‌ برای‌ رویانیدن‌ این‌ قارچ‌
است‌. شایدبهترین‌ خاک‌ مورد استفاده‌ برای‌ کشت‌ این‌ قارچ‌، برای‌ پرورش‌
دهندگان‌ آماتور، پوسته‌ی‌ خردشده‌ی‌ گندم‌ باشد، که‌ با قرار دادن‌ به‌ مدت‌ یک‌
ساعت‌ در زیر آب‌ با دمای‌ 165F درجه‌(فارنهایت‌) پاستوریزه‌ شده‌ است‌. ظرف‌های‌ در بسته‌ی‌
پلاستیکی‌ که‌ با خاک‌ اره‌ پر شده‌اند و باگرده‌ و بذر آغشته‌ شده‌اند نیز
معمولاً مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. در مزارع‌ بزرگ‌ و وسیع‌، ظروف‌پلاستیکی‌
بذر طویلی‌ از سقف‌ آویزان‌ هستند. سوراخهایی‌، به‌ منظور مبادله‌ی‌ هوا و نیز
رشدقارچ‌ها از میان‌ آنها، روز ظروف‌ تعبیه‌ شده‌ است‌.

بذرافشانی‌ را می‌توان‌ بدون‌ فیلترهای‌ مخصوص‌
انجام‌ داد چرا که‌ قارچ‌های‌ گونه‌ی‌Pleurotus بسیار سریع‌ رشد می‌کنند و بیشتر ارگانیسم‌های‌ موجود در خاک‌ اره‌
را در این‌ رقابت‌،از میان‌ می‌برند.قارچ‌ Reishi یا قارچ‌ جاودانگی‌(Ganoderma lucidum)

این‌ قارچ‌ سفت‌تر از آن‌ است‌ که‌ بتوان‌ آن‌
را تناول‌ کرد اما به‌ دلیل‌ شهرتش‌ در دارا بودن‌ فوائددارویی‌، در چای‌ از آن‌
استفاده‌ می‌شود. این‌ قارچ‌ بر رویه‌ی‌ خاک‌ اره‌ رشد می‌کند و در مخازن‌گوناگونی‌
نیز قابل‌ پرورش‌ است‌؛ از جمله‌ محفظه‌ی‌ سرپوشیده‌ی‌ ----- دار.قارچ‌ ShittaRe یا قارچ‌ بلوط‌ سیاه( (Lentinula edodes

قارچ‌ Shittake نسبتاً در شرایط‌ آسانی‌ می‌روید و یکی‌ از محبوبترین‌ قارچ‌ها در
ایالات‌متحده‌ی‌ امریکا است‌. امروزه‌، پرورش‌ دهندگان‌ قارچ‌ در ایالات‌ متحده‌،
سالانه‌ بیش‌ از 5 میلیون‌پوند از این‌ قارچ‌ را تولید می‌کنند. به‌ مانند بسیاری‌
دیگر از قارچ‌های‌ مرغوب‌، Shittake درمخازن‌ سربسته‌ی‌ پلاستیکی‌ بر روی‌ لایه‌های‌ خاک‌ اره‌ می‌روید
(در محیط‌هایی‌ مرطوب‌ ترز ازایالت‌ کالیفرنیا، این‌ قارچ‌ در محیط‌های‌ طبیعی‌
نیز می‌روید.) نژادهای‌ گوناگون‌ این‌ قارچ‌،زمان‌های‌ متفاوتی‌ ریا در امر جوانه‌
زدن‌ به‌ خود اختصاص‌ می‌دهند. برخی‌ این‌ مدت‌ حدود 45روز است‌ در حالیکه‌ بعضی‌
دیگر برای‌ تکمیل‌ عمل‌ به‌ 100 روز احتیاج‌ دارند. پس‌ از این‌ مدت‌ظرف‌ پلاستیکی‌
برداشته‌ می‌شود و قالب‌ها به‌ اطاقک‌ رشد منتقل‌ می‌شوند؛ (با دمایی‌ در حدود63F فارنهایت‌ و رطوبتی‌ در
حدود 75 - 90%) پس‌ از برداشت‌ محصول‌، قالب‌ها، را می‌توان‌برای‌ عمل‌ رشد دیگری‌
آماده‌ کرد. برای‌ این‌ منظور قالب‌ها را آنقدر در آب‌ خیس‌ می‌دهند تا اینکه‌آن‌
قالب‌ به‌ وزن‌ اولیه‌ی‌ خود باز گردد.چگونه‌ می‌توان‌ یک‌ قارچ‌ سمی‌ را بازشناخت‌؟

هرگز هیچ‌ قارچی‌ را نخورید مگر اینکه‌ مطلقاً
از نوع‌ آن‌ مطمئن‌ شده‌ باشید. داستانهایی‌ که‌عوام‌ در مورد آزمایش‌ کردن‌
قارچها، برای‌ دریافت‌ اینکه‌ آیا سمی‌ هستند یا نه‌، البته‌ بی‌فایده‌اند.قارچهای‌
سمی‌ به‌ خاطر تجربه‌ی‌ اشخاصی‌ بداقبال‌ شناخته‌ ش‌اند. خوردن‌ قارچ‌های‌ وحشی‌می‌تواند
خطرناک باشد

روش تهیه کمپوست
قارچ دکمه ای

کمپوست سازی در دو فاز انجام می

گیرد فاز I معروف به فاز تخمیر و فاز Ii معروف به فاز پاستوریزاسیون می باشد.

فاز I :

برای تهیه کمپوست فرمولهای متفاوتی وجود دارد که با توجه به مواد موجود در هر محیط
تعیین می شود اما از فرمول زیر می توان در هر محدوده با کمی تغییرات استفاده کرد:1) کلش گندم 6000 کیلوگرم (محیط اصلی )2) کود مرغی 3500 کیلوگرم ( مکملها )3) ملاس 100 کیلوگرم ( مواد غذایی کنستانتره )4) اوره 100 کیلوگرم ( مواد شیمیایی )5) گچ هیدراته 400 کیلوگرم (مواد معدنی )خیساندن:ابتدا کلش گندم را باید کاملا با آب خیس نمود برای این کار بسته های کلش را از

هم باز می کنند و بر روی یک بستری که بتون که دارای زه کش می باشد می ریزند با
شلنگ روی آن اب می پاشند و آب خارج شده از زه کش را دوباره روی آن پمپ می کنند (آب
کثیف) در ابتدا کلش به سختی آب جذب می کند به ازای هر تن کلش حدود 5000 لیتر آب
لازم داریم.مخلوط کردن:تمام مواد به جزء گچ را کاملا باهم مخلوط می کنیم و آن را بر روی روی یک بستری

که بتون که دارای زه کش می باشد به صورت زیر به اصطلاح قالب می زنیم ( طول بستگی
به مقدار کمپوست دارد) :در تابستان، بهار و پاییز : ارتفاع: 1.2 متر عرض: 1.2 متردر زمستان: ارتفاع:1.5 متر، عرض: 1.5 متر

به ترتیب زیر این مرحله به اتمام می رسد:1) روز اول : مخلوط و انباشت کردن2) روز چهارم : اولین برگرداندن3) روز هشتم : دومین برگرداندن4) روز دوازدهم : سومین برگرداندن5) روز شانزدهم : چهارمین برگرداندن6) روز بیستم : شروع فاز Iiدر برگردان سوم و چهارم گچ را نیز اضافه می کنیم

فاز
Ii

در این مرحله کمپوست اماده شده در

فاز I وارد تونلی که تمام
شرایط تحت کنترل است به منظور پاستوریزاسیون (کشتن کلیه میکروارگانیسمهای بیماریزا
) و کاندیشن یا همان شیرین کردن ( حذف آمونیاک و تبدیل آن به نیترات ) می شود.در این مرحله در ابتدا دما را به 60 درجه سانتیگراد به مدت 8 ساعت می رسانند سپس
دما را تا 52 درجه سانتیگراد پایین می آورند و برای شیرین کردن به مدت 7 روز دیگر
در این دما می ماند. پس از رسیدن به دمای محیط آن را بذر زنی می کنند.نکات:1) کمپوست آماده شده باید بوی علف تازه چیده شده بدهد و هرگز اثری از آمونیاک در
آن نباشد.2) هر کلش باید ترد باشد و هرگز سفت نباشد.3) رطوبت کمپوست را باید با دست اندازه گرفت برای این کار کمی کمپوست را در مشت می
فشاریم اگر یکی دو قطره آب از آن چکید رطوبت آن مناسب است و اگر شرشر ریخت رطوبت
زیاد است وباید رطوبت آن را تبخیر کرد و اگر اصلا نریخت باید به آن رطوبت اضافه
نمود.4) کمپوست نباید دست را کثیف کند.

 

موضوع :پرورش قارچ در منزل

فصل کاشت:

بهترین موقع برای پرورش قارچ در خانه بین ماههای مهر تا آذر است ولی چنانچه
امکانات تهویه هوا و متعادل نمودن درجه حرارت محیط محل پرورش وجود داشته باشد می
توان قارچ را در ماههای دیگر سال تعمیم داد.

بطور کلی طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و می توان آنرا در محیط تاریک پرورش
داد و بجز نور مستقیم آفتاب، هر مقدار نور را تحمل می کند. در هر صورت در محل
پرورش قارچ علاوه بر آنکه، بایستی تهویه هوا به خوبی انجام گیرد، درجه هوای محیط
پرورش نیز باید بین 15 - 10 درجه نگهداری شود. علاوه بر این محل پرورش بایستی
کاملا تمیز، قابل شستشو و فاقد درز یا محلی برای پرورش باکتریها، حشرات و قارچهای
مضر باشد.اطاق پرورش قارچ:

عرض اطاق پرورش بایستی بحدی باشد که بتوان از راهروهایی که برای آن تعبیه می گردد،
براحتی عبور نمود( حدود 70 سانتی متر) عرض طبقات پرورش قارچ را نیز حداکثر 180
سانتی متر در نظر می گیرند تا بتوان از دو طرف به وسط بستر قارچ دسترسی پیدا نمود
و چنانچه طبقات پرورش قارچ در کنار دیوار باشد عرض آنرا حداکثر 90 سانتی متر قرار
می دهند. همچنین می توان قارچ را در جعبه های چوبی در اندازه 60 در 90 سانتی متر و
عمق 20 تا 25 سانتی متر پرورش داد. به منظور صرفه جویی در هزینه اولیه می توان، هر
طبقه را با تخته های سه سانتی متری به عرض 90 تا 180 سانتی متر پوشانده و کود را
مستقیما کف هر طبقه ریخته و قارچ را در آن کاشت و به این طرتیب احتیاجی به جعبه
های چوبی نخواهد بود. طبقه بندی ها معمولا در طول اطاق پرورش انجام می گردد. روی
سطح زمین نبایستی طبقه ای مستقر نمود، حداقل فاصله بین طبقه اول تا کف زمین 15
سانتی متر و فاصله هر طبقه از هم 60 سانتی متر می باشد.

بطور معمول برای پرورش قارچ در خانه فقط سه طبقه در نظر می گیرند و چنانچه اطاق به
حد کافی وسیع باشد یک ردیف در طول اطاق در مجاور دیوار و یک طبقه (دو طرفه) در وسط
و یک طبقه در طرف دیگر اطاق قرار می دهند بطوریکه دو راهرو به عرض 70 سانتی متر در
دو طرف طبقه وسط، 180 سانتی متر باشد.

در یک اطاق بزرگ به طول 9 و عرض 5/6 متر می توان مساحتی در حدود یکصد متر مربع
برای پرورش قارچ آماده نمود که از این سالن در هر فصل برداشت می توان استفاده
نمود. و به 8 تا 850 کیلو قارچ دست یافت و چنانچه کاشت قارچ در جعبه های چوبی
انجام گیرد تولید محصول از این میزان تا حدی بیشتر خواهد شد و در سالنی به ابعاد
5/9 و عرض 5/6 متر تعداد 180 جعبه جایگزین می گردد که محصول آن در یک فصل برداشت
به حدود یک تن می رسد.

چنانچه محل پرورش قارچ محدود و کوچک باشد میزان احتیاج به کود و محلیکه باید آنرا
تخمیر نمود، متناسب می باشد. لذا ترجیح داده می شود یک محوطه بتونی به ابعاد 5/1
متر ساخته و در مجاور آن محلی برای خروج آب مازاد کود در نظر بگیرند که فاضل آب را
بتوان داخل سطل یا یک مخزن بتونی کوچک به ابعاد 40 سانتی متر وارد نمود. کف مخزن
اصلی را به ضخامت 15 سانتی متر کاه ریخته و روی سطح کاه یک جعبه ای به ابعاد یک
متر از جنس تور سیمی ضخیم که شبکه سوراخهای آن 5/0 سانتی متر  باشد بطوری
قرار می دهند که از هر طرف با دیواره مخزن بتونی 25 سانتی متر فاصله داشته باشد و
اطراف این توری را از کاه پر نموده و داخل توری را از پهن اسبی مخلوط با کاه پر
نموده و پهن را خوب متراکم نموده  و سطح کود را نیز بطور کنبد مانند توده
نموده تا آب باران به داخل توده کود نفوذ ننماید.

پس از 3 تا 4 روز به علت فعالیت باکتریهای تخمیر، درجه حرارت محیط توده به 70 درجه
می رسد و مقداری از حجم توده کم می شود و در این موقع تمام توده کودی را که در
مخزن قرار دارد برای هوادهی به محوطه مجاور توده برمی گردانند و در موقع برگرداندن
کود بایستی سعی کرد حتی الامکان به تمام ذرات کود، هوا برسد تا اکسیژن مورد نیاز
باکتریهای مخمر تامین گردد و پس از چند ساعت این توده را مجددا به داخل مخزن بذری
ریخته و سطح آنرا با کاه بحد کافی انباشته تا سطح کود گنبدی شکل بشود. چنانچه در
مخزن کوچک مجاور محل تخمیر فاضل آب جمع شده بوسیله سطل آنرا روی سطح کود می پاشند
تا رطوبت توده تامین گردد مدت عملیات بین 15 - 10 روز به طول می انجامد و در این
مدت 3 - 4 مرتبه بایستی کود برگردان بشود. و در خاتمه دوره سوم یا چهارم کود به
رنگ قهوه ای تیره در آمده و ذرات آن ترد و شکننده شده و بوی مطبوعی از آن به مشام
می رسد و چنانچه این شرایط در کود مشاهده نشود دلیل بر آن است که عملیات تخمیر به
خوبی انجام نگرفته و در نحوه کار اشکالی وجود داشته است.نحوه اسکلت بندی:

اسکلت بندی طبقات از نبشی 10 -12 که با ضد زنگ رنگ شده باشد و یا از الوار چهار
چوب 10 سانتی متری ساخته می شود و بین ستونها چهار چوبی 5 سانتی متری پیش بینی می
گردد. فاصله ستونهای عمودی از یکدیگر 5/1 متر و این فاصله در دو طرف بستر، بایستی
حفظ گردد.

تهیه بستر برای پرورش قارچ:

بهترین ماده برای پرورش قارچ، پهن اسبی و کاه می باشد. برای تهیه کود جهت پرورش
قارچ مقداری پهن اسبی و کاه را مخلوط نموده و در ابعاد مناسبی در حدود 3 متری آنرا
انبار نموده و آنها را روی هم بخوبی بکوبید.(لگد کنید) تا متراکم شود بطوریکه از
نفوذ باران به داخل آن جلوگیری گردد. پس از مدتی کوتاه عملیات تخمیر داخل توده کود
شروع می شود و درجه حرارت محیط کود بالا می رود. همچنین می توان قبل از توده کردن
کود مقداری آهک در حدود یک پنجم حجم پهن به آن اضافه و کاملا مخلوط کنید. سپس آنرا
توده نمود این عمل باعث می گردد که عمل تخمیر به تعویق بیافتد و در عین حال
آمونیاک تولید شده را جذب و علاوه بر آن مقداری از رطوبت اضافی کود را جذب نماید.
بعد از سه روز مجددا این توده را برگ و هوا داده و آنرا مانند دفعه اول، انباشته و
روی آنرا بکوبید. سطح آنرا شیب دهید تا آب باران به داخل آن نفوذ نکند و این عمل
به فاصله 4 - 2 روز، چهار تا شش مرتبه باید تکرار گردد. لازم به یادآوریست که
چنانچه در مرحله اول به کود، آهک داده شده فاصله برگردان کود چهار روزه و در
صورتیکه آهک داده نشده باشد فاصله برگردان کود دو روز می باشد.

باید توجه داشت که بایستی دقت و مراقبت در نگهداری میزان رطوبت و حرارت داخل توده
به عمل آید. زیرا هر اندازه مقدار رطوبت پهن زیاد باشد، محیط داخل کود، اسیدی شده
و کود غیر قابل استفاده می گردد. بخصوص در موقع برگردان کردن کود، چنانچه مشاهده
شود که کود بسیار خشک است، بایستی مقدار کمی غبار آب روی آن پاشید، از علائم مشخصه
میزان رطوبت کود، آزمایش آنست، چنانچه مقداری کود را در دست بفشارید، نبایستی
قطرات آب، از لای انگشتان(در هنگام فشار دادن) بچکد و فقط کافی است در اثر فشار به
کود، کف دست، تر بشود. پس از آماده شدن بایستی اطاق پرورش را مجهز نمود.طرز کاشت قارچ در اطاق پرورش:

پس از آماده شدن کود آنرا به داخل سالن انتقال داده و روی سطح هر ردیف به ضخامت 15
سانتی متر کود را گسترده و سطح آنرا کاملا مسطح می نمایند و این عمل را بایستی
خیلی به سرعت و بدون آنکه کود حرارت خود را از دست بدهد انجام داد. پس از تکمیل و
انجام کار کلیه درها و منافذ را بسته و مدت چهار روز کود را بحالت خود واگذار کنید
تا درجه حرارت کود و محیط اطاق بالا برود و حدود 54 تا 60 درجه برسد و این حرارت
به مدت 30 -48 ساعت ثابت باقی بماند، بعد از آن درجه حرارت کود پائین آمده و به 54
درجه می رسد. این عمل را عرق کردن محیط کشت می نامند در حقیقت در این حرارت قسمت
اعظم از محیط در اثر حرارت زیاد ضد عفونی شده و لارو حشرات و غیره از بین می روند.

از این تاریخ به بعد تا مدت 5 روز درجه حرارت محیط بستر 10 - 12 درجه پائین می آید
تا آنکه درجه حرارت به 23 الی 24 درجه می رسد. این درجه حرارت برای کاشت قارچ
مناسب خواهد بود.اسپر آماده کاشت:

اسپر قارچ را نمی توان مستقیما کاشت زیرا امکان دارد همراه با اسپر قارچ تعداد زیادی
قارچهای سمی و غیر مفید وجود داشته باشد. بنابراین بایستی از اسپر آماده کاشت بنام
اسپون که در محیط کاملا استریل، محفوظ و سلکته شده رشد کرده و به حالت خواب در
آورده اند استفاده نمود.

طرز عمل و تهیه آن بدین ترتیب است که اسپر قارچ خالص شده را در محیط کاملا استریل
آزمایشگاه قبلا پرورش داده، بطوریکه میسلیوم قارچ رشد خود را شروع نماید. سپس آنرا
در حالت عقیم برده و مانع رشد بیشتر آن می شوند و در محیط کاملا استریل و محفوظ
بنام اسپون قارچ به فروش می رسانند.طرز کاشت اسپون:

یک قطعه اسپون را که در محیط بسته و کاملا استریل محفوظ است باز کرده و به دوازده
قطعه کوچک تقسیم نموده و قبلا سطح خاک بستر را به فاصله 25 سانتی متر، قطعه چوبهای
در خاک بستر فرو برده و علامت گذاری کنید. در محل هر سوراخ قسمتی از خاک را تا عمق
5 سانتی متر با وسیله ای خارج کرده و با دست چپ یک قطعه اسپون بجای آن گذاشته و
روی آنرا بپوشانید بطوریکه عمق کاشت 3-5 سانتی متر از سطح خاک باشد و به همین
ترتیب پیش بروید تا کلیه بستر کاشت شود.پوشاندن سطح بستر:

ده تا چهارده روز بعد از تاریخ کاشت اسپون، بایستی سطح کشت را به وسیله یک
لایه دو سانتی متری خاک استریل شده پوک و منفذدار پوشانده و کاملا آنرا مسطح و
یکنواخت نمود. در این موقع درجه حرارت بستر بایستی 5/15 درجه باشد. باید توجه داشت
که در موقع روکش کردن بستر، اسپون ها باید رشد خود را شروع کرده باشند و میسلیوم
قارچ در اطراف محلی که اسپون کاشته شده رشد نموده و گسترش پیدا نموده باشند. در
این موقع بوی مطبوع قارچ در محوطه و در محل بستر به مشام می رسد و در این موقع
باید کاملا دقت شود تا به هیچ وجه، بستر کشت تکان نخورد و جابجا نشود و مخصوصا اگر
تخته کف و طبقات شکم داده و یا قدرت نگهداری بستر خاک را نداشته باشد میسلیوم قارچ
ها پاره شده و تمام محصول از بین می رود.

پس از پوشش نمودن سطح بستر، میسلیوم رشد سریع خود را شروع کرد و برای تسریع
در رشد میسلیوم، درجه حرارت محیط بایستی بین 5/16 - 14 درجه باشد. در صورتیکه درجه
حرارت محیط کشت خیلی بالا باشد، بکار بردن آهک در مخلوط خاک پوشش بستر صلاح نمی
باشد.شرایط برای پرورش و رشد قارچ:تهویه:

تهویه در محیط اتاق کشت باید بطور یکنواخت انجام شود و نبایستی روی سطح کشت
را بیش از حد نیاز هوا داد و تهویه در کلیه نقاط اطاق بطور یکنواخت باشد.

درجه حرارت:

چنانچه درجه حرارت بستر کشت به کمتر از 14 درجه برسد و درجه حرارت محیط اطاق
به حدود 5/7 درجه برسد بایستی اطراف بستر را با پارچه ضخیم پوشاند تا مانع تبادل
حرارت به محیط شود. برای سرعت رشد قارچ می توان درجه حرارت محیط را به 5/14 درجه
رساند و میزان تهویه را بالا برد ولی باید دقت شود که جهت حرکت هوا به طرف سطح
قارچ نباشد.

رطوبت هوا و آبیاری:

در موقع تشکیل قارچ، محیط اطاق احتیاج به رطوبت دارد. بطور متوسط بهترین
درجه رطوبت برای کشت بین 70 - 80 درصد می باشد. چنانچه درجه رطوبت هوا از این
مقدار کمتر شود سطح کلاهک ها ترک برداشته یا سطح کلاهک قارچ لک دار می شود علاوه
بر این سطح بستر خشک شده و احتیاج به آبیاری بیشتری دارد. برای تقلیل میزان رطوبت
هوا لازم است در نقاط مختلف اطاق، رطوبت سنج های کار گذاشته شود و بطور مرتب مورد
بازدید قرار گیرد. در صورتی به علت خشک شدن خاک سطح بستر، احتیاج به آبیاری است.
بایستی به وسیله غبار پاش روی سطح خاک آنهم بحدی که آب در سطح بستر جریان پیدا
نکند و یا در یک جا جمع نشود آبپاشی کنید. آبیاری را با آب خالص و با درجه حرارت
32 درجه و بسیار با احتیاط انجام دهید.

درجه حرارت محیط:

چند هفته پس از روکش کردن سطح بستر، میسیلیوم های قارچ تمام سطح بستر را پر

نموده و بطور متوسط 7-8 هفته پس از کاشت اسپون، قارچ های کوچک سر سنجاقی در تمام
سطح کشت ظاهر می شوند. در این موقع درجه حرارت بستر بایستی بین 10 -14 درجه باشد
ولی هر اندازه قارچها رشد بیشتری پیدا نمایند می توان درجه حرارت را از 14 به 5/16
رساند و میزان تهویه را نیز بالا برد ولی باید دقت کرد که جهت حرکت هوا، به طرف
سطح قارچ نباشد.

تقویت خاک بستر:

پس از آنکه قارچها بزرگ شده و نزدیک به برداشت شوند می توان روی سطح بستر کود مایع
پاشید ولی باید دقت نمود که روی کلاهک قارچ پاشیده نشود این عمل در بالا بردن
میزان محصول بسیار موثر است.برداشت محصول:

به محض آنکه رشد قارچ بحد کافی رسید و تاج آن شکل کامل خود را پیدا نمود
بایستی قارچهای رسیده را جمع آوری نمود و بطور مرتب در طول بستر کشت، بررسی کرد و
قارچهای رسیده را جمع آوری کرد. قارچهایی که ترک برداشته و چتر آن باز شده باشد
ارزش بازاریابی ندارند. علاوه بر این وزن آن کم می شود و همچنین قارچهایی که زودتر
از موقع چیده شوند وزن آنها سبک بوده و از قارچهای درجه دو محسوب شده و ارزش غذایی
کمتری دارد.

در موقع جمع آوری نباید از سبدهای بزرگ برای این منظور استفاده نمود. زیرا
فشار قارچهای روی سبد موجب می گردد که قارچهای زیرین خراش برداشته و سیاه شوند
برای جمع آوری قارچ، کافی است کلاهک را در دست گرفته و یک پیچ به آن داده تا پایه
آن از زمین جدا شود و بلافاصله ساقه کثیف و آلوده را با چاقوی تیز قطع کرد. و قارچ
تمیز را داخل سبد گذاشته و حتی المقدور جمع آوری با دستکش انجام گیرد. بهره برداری
هر 15 روز یکبار انجام می گیرد و این برنامه مدت دو تا سه ماه به طول می انجامد.

بسته بندی:

قارچهای چیده شده را به اطاق سرد و خنک انتقال داده و در اسرع وقت نسبت به
درجه بندی آن اقدام نموده و قارچهای لک دار و ناقص و کج و ناجور را جدا کرده و
برای مصارف تهیه پودر در قارچ و کچ آپ فرستاده و قارچ های سالم را در بسته های
درجه یک و درجه دو به بازار عرضه کنید.

 

موضوع :قارچ صدفی 1

سه عامل مهم در کشت قارچ: اسپان، بستر، محیط

در این درس به شرایط محیطی و بستر مناسب
خواهیم پرداخت و مختصری نیز در مورد اسپان و تهیه آن بحث خواهیم کرد و در درس بعد
به طور کامل راجع به تهیه اسپان خواهیم پرداخت.

اسپان:

شکلهای مختلف اسپان:  دانه ای، مایع، قرص، پودر، آگار

آگار، ماده ای ژلاتینی است که از گونه های مختلف Rodophyceae یا جلبکهای قرمز
استخراج می شود. البته از دیگر گونه های جلبک قرمز نیز می توان بهترین آگار را
تهیه کرد. برای تولید آگار از جلبکها (سخت و نرم) آنها را به آرامی برای حدود 12
ساعت (مرحله اول) می جوشانند و بعد محلول حاصل را با پارچه زبر و پارچه نرم فیلتر
می کنند. جلبکها را دوباره برای مدت 10 ساعت می جوشانند و مایع فیلتر شده آن را پس
از رنگبری در ظروف مستطیلی شکل تا بستن ژل نگه می دارند. مرحله بعد از تهیه ژل
انجماد و خشک کردن آن است که حدود یک هفته وقت نیاز دارد....

اسپان را می توان در خانه تولید کرد. تولید
اسپان یک فرایند تقسیم سلولی است. برای تولید اسپان به یک محیط کشت احتیاج داریم.
محیط های کشت مختلفی وجود دارد که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم.

آگار ماده ای است که برای تولید محیط واسطه
با مواد غذایی ترکیب می شود. خیلی ها خواهند گفت که من از آگار برای تولید اسپان
قارچ استفاده می کنم که این جمله اشتباه است. برای مثال آگار  مالت عصاره
مالت است که با آگار مخلوط شده است و آگار سیب زمینی  پودر سیب زمینی است که
با آگار مخلوط شده است. فرمولهای زیادی برای درست کردن آگار وجود دارد که در اینجا
ما در مورد اساس صحبت خواهیم کرد و به شما اجازه خواهیم داد تا با آزمایش
دستورالعمل مطلوب خود را برای تولید قارچ  پیدا کنید.

انواع محیط کشت:

آگار سیب زمینی(PDA)، مالت
آگار(MDA) و ...

محیط کشت آگار سیب
زمینی:(
PDA)


مواد لازم: 250 گرم سیب زمینی، گلوکز 20 گرم، آگار 15 گرم،
آب مقطر 1 لیتر

روش تهیه اسپان با
آگار سیب زمینی:


مرحله اول: 250 گرم سیب زمینی را شسته، آنها را به صورت
مکعب های 2/1 Cm ببرید. سپس آنها را در 1 لیتر آب مقطر به
مدت 15 دقیقه بجوشانید. 15 گرم آگار ببه این عصاره اضافه کنید و به مدت 10 تا 15
دقیقه بجوشانید. 20 گرم گلوکز و 5 گرم عصاره مخمر به آم اضافه کرده، اجازه دهید که
در آن حل شده و محلول سرد شود. سپس 50 تا 60 میلی لیتر از آن را در یک بطری مسطح
ریخته و دهانه آن را با پنبه مسدود کنید و با پارچه یا نوار محکم ببندید. آنها را
در یک زودپز در فشار 15 - 18 Kg/Cm2 به مدت 30 دقیقه استریل کنید.
بطری ها را کج کرده تا آگار جامد شود.

مرحله دوم: یک قارچ تازه را به دو نیم تقسیم کرده، با
استفاده از یک سوزن استریل قطعه ای کوچک از بافت قارچ را جدا کرده، بافت را وارد بطری
نموده و در آن را با پنبه و پارچه می بندیم. لقاح در دمای 20-24 درجه سانتی گراد
در نور کم به مدت 2 تا 3 هفته انجام می شود.

مرحله سوم: برای تولید بذر باید از یک نوع دانه استفاده
کنید(سورگوم یا تخمه آفتابگردان و ...). برای این کار دانه ها را شسته سپس آنها را
به مدت یک ساعت جوشانده و سپس سرد می کنیم. 1% دولومیت برای چسبیدن دانه ها به هم
اضافه می کنیم. سپس بطری را به میزان 4/3 پر کرده و درب آن را با پنبه و پارچه می
بندیم و به مدت 45 دقیقه استریل می کنیم. اکنون اسپان را اضافه کرده و شیشه را در
یک جای مناسب در دمای 24 درجه سانتی گراد نگهداری می کنیم.

روشهای دیگری نیز وجود دارد که در درس بعدی
به طور کامل به آن می پردازیم.

بستر کشت:

بستر کشت مانند خاک برای رشد گیاهان ضروری است. ترکیب مواد موجود در بستر می تواند
شرایط رشد قارچ را فراهم کند.

مواد غذایی برای کشت قارچ صدفی

 

مواد غذایی

 

ماده که این مواد را دارا می باشد

آلی

منبع کربن

سلولوز

  همی سلولوز

چوب، کاه، برگ و ...

منبع نیتروژن

پروتئین

  آمینو نیتروژن

 

مواد معدنی

   

K, P ,Si, Fe, Mg و ...

انواع بستر کشت:

کاه غلات و چوب ذرت، خاک اره چوب کاکائو،
پوست تخمه آفتابگردان، علف، پوست پنبه دانه، تفاله نیشکر، خاک اره، پوست بادام
زمینی

بستر کاه غلات و چوب
ذرت:
قارچ

صدفی توانایی به کارگیری سلولز همی سلولز و مقادیر کم یا زیاد لیگنین را دارد.
بستر قارچ صدفی به مقادیر بسیار پلی ساکارید (سلولز و همی سلولز) و لیگنین برای
رشد احتیاج دارد.

مواد مغذی برای قارچ صدفی به دو دسته تقسیم
می شوند: 1-مواد اصلی یا خام که پایه مواد غذایی هستند مانند کاه گندم یا جو، خاک
اره، یا چوب ذرت 2- مواد افزودنی که منابع پروتئین و نیتروژن هستند.

مواد غذایی موجود در
بسترهای مختلف:

مواد

نیتروژن%

همی سلولوز%

سلولوز%

لیگنین%

کل

قابل جذب

کاه گندم

0.36

0.07

30.0

41.0

15.0

کاه جو

0.52

0.10

31.3

44.4

5.8

خاک اره

0.57

0.04

15.4

16.7

26.0

چوب ذرت

0.49

0.06

38.0

28.0

11.0

گرایش فیزیکی و شیمیایی بستر در هر مرحله:

مواد

بعد از خیساندن با آب

بعد از ضد عفونی کردن با گرما

دوباره خیساندن

نیتروژن

0.80

0.72

0.79

همی سلولوز

24.3

20.1

14.6

سلولوز

33.1

33.5

22.8

لیگنین

5.8

7.0

6.5

فسفر

0.06

0.05

0.04

کلسیم

6.64

7.40

8.95

پتاسیم

0.46

0.49

0.27

PH

6.6

7.5

4.8

آب

73.8

72.4

71.3

PH بستر: (تنظیم با سنگ کچ)

PH
مطلوب برای رشد میسلیوم 5/6 - 5 می باشد. اگر چه میسلیوم در  PH
بین 4 تا 5/7 می تواند زنده بماند اما رشد آن کمتر شده و در PH=4
رشد آن متوقف می شود و در PH بالاتر از میزان مناسب رشد میسلوم
سریع شده اما ساختار آن غیر عادی رشد می کند.

PH
مناسب برای مراحل اولیه و مرحله میوه دهی 5/5 - 5 می باشد اگر چه درPH
5/5 - 7/8 نیز ممکن است.PH  بستر را می توانید با افزودن سنگ کچ
یا لیموترش تعدیل نمایید.

محیط کشت:

عوامل محیطی شامل: دما، نسبت رطوبت، نور، دی اکسید کربن و
اسیدیته بستر می باشد.

قارچ صدفی در هر مرحله از رشد به عوامل محیطی
متفاوتی احتیاج دارد. در دوره نهفتگی باید میزان رطوبت را 65 تا 70 درصد، آب بستر
65 درصد و دما 20 تا 25 درجه باشد.

میزان دما فاکتور بسیار مهمی در متابولیسم
محصول می باشد. در این مرحله میزان تنفس افزایش یافته و منجر به افزایش تولید دی
اکسید کربن می گردد. غلظت دی اکسید کربن در حین رشد باید کمتر از 800 PPM
باشد. با وجود این میزان آن به نسبت کشت متفاوت است.

شکل گیری میوه احتیاج به میزان رطوبت 80 تا
95 درصد همچنین نور مورد نیاز آن 50 تا 500 Lux
می باشد.شرایط محیطی مختلف
برای انواع قارچ:


نوع قارچ

دما

رطوبت

CO2  ppm

نور

قارچ طلایی صدفی

P. citrinopileatus

21-29

90-95

< 1,000

500-1,000

قارچ صدفی دریایی

P. cystidiosus

21-27

85-90

< 2,000

500-1,000

قارچ صدفی صورتی

P. djamor

20-30

85-90

500-1,500

750-1,500

شاه قارچ صدفی

P. eryngii

15-21

85-90

< 2,000

500-1,000

قارچ صدفی ترخون

P. euosmus

21-27

90-95

< 1,000

750-1,500

قارچ صدفی درختی 

P. ostreatus

10-21

85-90

< 1,000

1,000-1,500 (2,000)

قارچ صدفی پونیکس یا هندی

P. pulmonarius

18-24

85-90

400-800

1,000-1,500 (2,000)

قارچ دکمه ای

P. tuberregium

30-35

85-90

< 2,000

 

شرایط رشد مطلوب برای انواع قارچ:

مراحل مختلف

P. ostreatus

P.florida

P. sajor-caju

P. eryngii

P. cornucopiae

P. cystidiosus

رشد اسپان( ºC)

25

25

25

25

25-30

25-35

مرحله شکل گیری( ºC)

10-15

10-25

10-25

10-15

20-25

20-25

مرحله میوه دهی( ºC)

10-17

15-25

18-25

13-18

20-30

25-30

غلظت Co2
  بر حسب (ppm)

< 1,000

< 800

400-800

< 2,000

< 1,000

< 1,000

فصل کشت

پاییز

بهار، تابستان

بهار

پاییز

تابستان

تابستان

روش پرورش عملی

کشت روی چوب، کیسه ای، قفسه ای، جعبه ای،
  کشت در بطری

قفسه ای و جعبه ای

قفسه ای و جعبه ای

کیسه ای و کشت در بطری

قفسه ای و جعبه ای

کیسه ای و کشت در بطری

دما: دما در
طی روییدن اسپان تاثیرات گوناگونی دارد. در این شکلاز CO2: تاثیر میزان مختلف غلظت این گاز در قارچ در این شکل مشخص
است.

موضوع :قارچ صدفی 2

متاسفانه به علت عدم آشنایی
برخی از فعالان بخش تولید قارچ صدفی به فنون بازاریابی صحیح و ارایه نامناسب قارچ،
ویا ارایه قارچهایی با کیفیت پایین به بازار و همچنین وجود رقابت ناسالم در بین
تولید کنندگان قارچ صدفی، درحال حاضرتولید قارچ به صورت صنعتی علیرغم نیاز بازار،
سودآوری پایینی دارد.

عدم اطلاع رسانی صحیح وبعضا ارایه اطلاعات
غلط و ناکافی و خودداری از تصویر وضعیت حال و آینده بازار قارچ صدفی در
زمان ارایه مشاوره و ... از سوی برخی از واحدهای ارایه خدمات مشاوره تولید قارچ نیز
بر این بازار آشفته ، دامن زده است .

لذا خواهشمند است قبل از اقدام به تولید
قارچ صدفی اطلاعات کاملی از وضعیت بازار و فروش آن در منطقه مورد نظرتان به
دست آورید

روش تولید قارچ صدفی

ابتدا مواد سابستریت ( مانند کاه گندم ،
برنج و...) را در آب می جوشانیم تا کاملا استریل شوند . سپس با بذر قارچ
صدفی تلقیح نموده ودر داخل کیسه های پلاستیکی که از قبل آماده کرده ایم
میریزیم و به اتاق رشد منتقل میکنیم. قارچ صدفی معمولا پس از سه هفته نمایان می شود . در
صورتیکه اتاق مورد نظر شرایط مناسبی از نظررطوبت ، دما ، نور و ... داشته باشد
واز بذر مرغوب استفاده شود ، کیسه ها ( کمپوستها ) تا مدت سه ماه به طور اقتصادی
قارچ تولید خواهند کرد.هر کیسه در طول دوره سه ماهه بین سه تا شش کیلو قارچ
تولید خواهد کرد و ... جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش پرورش قارچ مراجعه نمایید

مکانهای مناسب برای تولید قارچ
صدفی


شما میتوانید قارچ صدفی رادر هر نقطه از
ایران کشت کنید . برای این منظور فقط نیاز به یک فضای مسقف دارید تا شرایط
مورد نیاز تولید را کنترل کنید .کشت وپرورش قارچ صدفی بسیار ارزان وکم هزینه است
ومیتوان در گوشه ایی از پارکینگ ،انباری یا اتاقک بلا استفاده ایی آنرا تولیدکرد .
اصولا قارچ صدفی رطوبت بسیار بالایی برای رشد نیاز دارند ودردمای معمولی( بین 20-30
درجه سانتی گراد) وکمی نور ، رشد قابل توجهی دارد . قارچ صدفی به راحتی
میتواند برروی کاه گندم وجو ، تفاله چای ، ، پوست غوزه پنبه ، بقایای زیتون ، بقایای نیشکر
، درخت در حال پوسیدن و بسیاری از مواد لیگنوسلولزدار رشد کند ولی کاه معمول ترین
، ارزانترین و دردسترس ترین ماده برای تولید قارچ صدفی است

فیزیولوژی رشد قارچ صدفی قارچ صدفی بر روی
بقایای کشاورزی رشدکرده وآنها را کلونیزه کرده وبه بازیدیو کارپ یا کلاهک تبدیل
میکند. به گونه ای که قادراست این مواد راقبل از تخمیر کاملا تجزیه نموده ومورد
استفاده قرار دهد . آنچه در مورد قارچ صدفی مهم و قابل توجه است ، تبدیل توده سابستریت
بستر به اندامهای باردهی قارچ وراندمان بیولوژیکی آن است که اغلب در حدود 100 درصد عمل میکند که از نظر تولید قارچ در دنیا حداکثر میزان تولید
محسوب می شود

کیت قارچ چیست ؟

کیت قارچ به شما امکان پرورش قارچ خوراکی
رادر منزلتان می دهد شما می توانیداز فضاهای غیرقابل استفاده درمنزل
مانند : پاسیو، گوشه ای از حمام ، بالای کمدو کابینت ، پارکینگ انباری ، وهرمکان دیگری
( دارای کمی نور بوده وتهویه مناسبی هم داشته باشد) که در همه منازل وجوددارند
وتقریبا استفاده مفیدی ازآنها نمی توان کرد در جهت کمک به اقتصادوسلامت خانواده
قارچ صدفی تولید نمائید. شما می توانید به روشی ساده وآسان وباکمترین هزینه قارچ
صدفی مورد نیازتان را در منزل پرورش دهید.شما برای تولید کیت دقیقا مانند روش تولید
قارچ صدفی که در بالا ذکر شد عمل کنید . سپس یک کیسه زباله یا کاور لباس کاملا تمیز که
چند سوراخ نیز برروی آن ایجاد کرده اید روی کیت بکشید وروزانه چندین بار آب اسپری
نمایید

روش نگه داری از قارچ صدفی

ابتدا مواد سابستریت ( مانند کاه گندم ، برنج و
...) را در آب می جوشانیم تا کاملا استریل شوند . سپس با بذر قارچ صدفی تلقیح
نموده ودر داخل کیسه های پلاستیکی که از قبل آماده کرده ایم میریزیم و به اتاق
رشد یا اتاق انکوباسیون منتقل میکنیم. در صورتیکه محیط مناسبی فراهم کرده باشید و
تنش حرارتی و رطوبتی نداشته باشید قارچ صدفی معمولا پس از سه هفته نمایان می شود
. در صورتیکه اتاق مورد نظر شرایط مناسبی از نظر رطوبت ، دما ، نور و ... داشته باشد واز بذر مرغوب استفاده شود ، کیسه ها ( کمپوستها ) تا
مدت سه ماه به طور اقتصادی قارچ تولید خواهند کرد.هر کیسه در طول دوره سه ماهه بین سه
تا شش کیلو قارچ تولید خواهد کرد پرورش قارچ صدفی شامل دو مرحله است : 1- مراقبت تا
ظهور کلاهکهای قارچ 2- مراقبت از قارچها تا رشد کامل آنها

در مرحله اول ، قارچ نیاز به نور ندارد
ومی باید در محلی نسبتا تمیز و در دمای معمولی(20-30درجه سانتی گراد) نگه داری
شود. در این مرحله درون کیسه ها دراثر رشد میسلیوم قارچ صدفی ، سفید شده وتمام درون
کیسه را پر می کندواین پایان مرحله اول است

پس از گدشت بیست الی بیست وپنج روز از
تاریخ تلقیح ، قارچ صدفی شروع به رویش بیرونی یا تشکیل کلاهک می کند که در واقع
آغاز مرحله دوم مراقبت است .در این مرحله قارچها نیاز به نور،تهویه مناسب هوا و
همچنین رطوبت دارند. دراین مرحله بر روی پلاستیک شیارهایی به صورت عمودی ایجاد نمائید
تا قارچها اندام زائی خارجی نموده و رشد نمایند.

مشکلات احتمالی درپرورش ونگه
داری قارچ صدفی
:


لازم به ذکر است قارچ صدفی بسیار مقاوم
هستند وهیچ یک از موارد مذکور در زیر نمی توانند این قارچها را غیر قابل
مصرف کنند زیرا کلیه مشکلات مذکور در زیر واکنشهای فیزیولوژیک قارچ صدفی در مقابل
شرایط محیطی نا مناسب است که به محض تامین شرایط مورد نیاز مجددا قارچهای سالمی
تولید خواهد کرد

1 - قارچها به شکل توده مرجانی رشد
می کنند


علت : تهویه نامناسب - کمبود نور

رفع مشکل : کمپوستها رابه مکانی که دارای
نور کافی وغیرمستقیم باشدمنتقل نمائید.قارچ صدفی نیازبه نور مستقیم وشدید ندارند
نورفضای داخلآپارتمان و اتاقها با نور یک لامپ معمولی (800تا 1000لوکس در 12 ساعت ) کاقی
است ضمنا برای مشکل تهویه نیز می توانیدهریک ساعت یکبار هوای سالن را تهویه کنید .

2 - قارچها دارای ساقه بلند و کلاهک
ریز و بعضا فاقد کلاهک


علت : تهویه مناسب نیست و تجمع گاز کربنیک در
محیط زیاد است.

رفع مشکل قارچ صدفی رای رشد نیاز به اکسیژن
دارد که با تهویه مناسب ( هر یک تا دوساعت یکبار ) این مشکل حل میشود . بلند شدن
ساقه ها بعضا به علت کمبود نور نیز عارض میشود

3 - قارچها چند سانتی متر بیشتر رشد نمی کنند

علت : - کلاهکهای قارچ در اثر کمبود رطوبت
خشک شده اند - درکنار قارچهای قوی تر رشد کرده اند - برخی از قارچها از ابتدا
ضعیف هستند

رفع مشکل : با افزایش کار
رطوبت سازها میتوانید کمبود رطوبت راجبران نمائید ( رطوبت مطلوب بین90% -80 % است )
ضمنا کاهش دما به 18 درجه ( شوک حرارتی ) در این مرحله مفید است قارچهایی هم که
در کنار قارچهای قوی تر رشد می کنند،قدرت رقابت با آنها را ندارند وطبیعی است که کوچک
باقی بمانند. ضمنا قرار نیست تمام قارچها بسیار قوی و بزرگ باشند

4 - روی کلاهکها تیره و سیاه می شود

علت : نور موجود در فضای نگهداری قارچ صدفی
بیش از حد نیاز قارچ است.

رفع مشکل : اگرکمپوستها را به مکانی
با نور کمتر وغیر مستقیم منتقل نمائیدمطمئنا بازهم قارچهای سفیدرنگ و زیبایی تولید
خواهید کرد.

5 - دیگر قارچ تولید نمی کند

علت : - توده داخلی کمپوستها خشک شده است . -

قارچهای آن تمام شده وقدرت رویش ندارد .

رفع مشکل : قارچها نیز مانند تمام
موجودات زنده برای ادامه حیات خود نیاز به آب دارند . وقتی آب توده داخلی کمپوست کاهش
می یابد رشد نمی کنند.برای حل این مشکل توده داخلی کمپوست را از پلا ستیک
خارج نموده به مدت 10-12 ساعت در داخل آب تمیز قراردهید. در این حالت یک جسم سنگین - و
تمیز ـ برروی توده قراردهید تاکاملابه زیرآب فرورود .پس از آن از آب خارج کرده
اجازه دهید آب مازادآنها خارج شود. سپس مجددا در داخل کیسه (بهتراست از کیسه دیگری
استفاده بفرمائید ) قرار دهید .اکنون کمپوست آماده است تا مجددا قارچ تولید
نماید.اگر مجددا این کار را انجام دادید و دیگر قارچ تولید نشد ، متاسفانه
میسلیومها قدرت تولید ندارندمعمولا مدت زمان اقتصادی هر کمپوست را سه ماه درنظر
میگیرند. ولی جای نگرانی نیست ،چون اکنون شما یک خوراک دام با ارزش پروتئینی بالا
وخاک گلدان بسیار خوب برای گلدانها و باغچه تان در دست دارید .

6 - برروی توده داخلی کمپوستها ،
توده های سبز آبی و یا سیاه رنگی مشاهده میشود


علت: کمپوستها مورد حمله قارچ های پارازیت
قرار گرفته است.

رفع مشکل : قارچ صدفی قدرت ساپروفیتی
بالایی دارند وبه راحتی می توانند با پارازیتهای مزاحم مقابله کنند ولی شما می
توانید توده را از داخل پلاستیک خارج نموده قسمت آلوده را همراه با توده زیر آن ( به
عمق و شعاع 10 سانتی متری ) از توده جدا نمائیدوقسمت آلوده را معدوم نمایید اگر
آلودگی کیسه زیاد باشد کل کیسه را معدوم کنید.سپس کمپوست رابا آب تمیز اسپری نموده
و حتما درون یک کیسه جدید قرار دهید زیرا کیسه قبلی آلوده است.

7 - قارچها زرد و پلاسیده می شوند

علت : بر روی کلاهکهای قارچ آب
ریخته وجذب بافت آن شده است

رفع مشکل: قارچهای صدفی برای
رشد نیاز به رطوبت بالای 80 درصد دارند ولی این به معنای اسپری نمودن آب بر روی
کلاهکهای قارچ به صورت مستقیم نیست

 

پرورش قارچ
صدفی :
از آنجایی که پرورش قارچها

معمولا” در محیطی بسته انجام می شود؛ لذا قارچهای صدفی را می توان در هر منطقه
جغرافیایی و با هر نوع آب و هوایی کشت کرد.این قارچــــها می توانند اختـــلاف
درجه حرارت 16 تا 30 درجه سانتیگراد را تحمل کنند.

در یک انبار با مساحت 80 متر مربع : در یک انبار ۸۰ متری
بیش از یک تن قــارچ می توان تولید کرد. زمان لازم برای این کار حدود 2 ماه بوده و
اولین برداشت پس از یک ماه بدست می آید. این جزوه برای تولید قــارچ صدفی درسطحی
پایین تراز این میزان نوشته شده بدیهی است جهت تولید در مقیاس بالا دانش فنی
بیشتری مورد نیاز می باشد؛ که در کلاسهای تئوری عملی ارائه خواهد شد .

فضای مورد نیاز : برای کشت قارچ صدفی می توان از یک اتاق ؛ زیرزمین ؛ انبار
متروکه ؛یا هرمکان خالی دیگر که دارای سقف مناسب باشد استفاده نمود.این مکان باید
توانایی نگهداری دمای اطاق راداشته باشد بطوریکه ؛ تاحد امکان از اختلاف شدید درجه
حرارت جلوگیری کند .

محیط کشت قارچ صدفی : محیط کشت قارچ صدفی از کاه گندم ؛ کاه جو ؛ کاه برنج
؛ تراشه چوب صنوبر.... تهیه می شود. در این کشت از خاک و کود استفاده نمی شود
بنابراین هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد .

نحوه کشت قارچ صدفی : کاه وکلش خرد شده را یک شب در آب گذاشته تا
کاملا”مرطوب ؛سپس مدت 2 تا 3 ساعت در آب جوش پاستوریزه می شود .برای این کارمی
توان از یک بشکه خالی استفاده کرد .زمان پاستوریزه کردن از وقتی محاسبه میشودکه آب
به نقطه جوش رسیده باشد.جهت اطمینان خاطر بهتر است از دماسنج الکلی برای سنجش دمای
آب جوش استفاده شود. سپس کــاه را آبکش کرده آنرا به حال خود رها می کنند تا پس از
چند ساعت خنک شود؛ بطوریکه بالمس کردن کاه با پشت دست ؛ هیچگونه گرمایی احساس نشود
.

بذر زنی : پس از اینکه کاه کاملا خنک شد با 3 تا 5 درصد اسپان( اسپان= بذر
قارچ ) مایه زنی می شود به این منظوربرای هر 10کیلوگرم کاه پاستوریزه شده مقدار400
تا 500 گرم بذرقارچ اضافه و مخلوط میشود. مخلوط حاصل درون کیسه هایی به قطر 45
تا50 سانتیمتربا ارتفاع 80 تا 150سانتیمتر ریخته سپس سطح آن کمی فشرده شده تا
رطوبت کاه حفظ گردد. پس از بستن سر کیسه آنرا به محیطی که از قبل بعنوان سالن کشت
در نظرگرفته شده انتقال داده واز سقف آویزان میکنند. می توان کیسه های کشت شده را
روی زمین هم قرار داد.

کنترل دما و نور : از اولین روز کشت تا مدت 25 الی 30 روز دما روی 24 درجه
سانتیگراد نگهداری شده ؛در صورت امکان محیط را تاریک می کنند. نورخورشید برای قارچ
صدفی مناسب نیست.پس ازاینکه سطح کاه پوشیده ازتارهای سفید رنگ و ظریف قارچ صدفی
شد. سوراخ هایی به فاصله 20 تا 25 سانتیمتر و به اندازه کف دست در اطراف کیسه کشت
شده ایجاد و با آ بپاشی مداوم کف سالن رطوبت محیط را افزایش می دهند . در این زمان
دما به 20 درجه سانتیگراد کاهش داده می شود. وجود نور یک لامپ در این زمان ضروری
بوده و با عث افزایش محصول می شود .قارچها پس از یک هفته دیگر آماده برداشت می با
شند .

آبیاری : زمانی که کیسه ها پاره می شوند ؛ چنانچه رطوبت محیط پایین پاشد ؛
سطح کاه خشک شده و بایستی با مقادیر خیلی کم آب ؛ بصورت اسپری آبیاری شوند .
آبیاری ممکن است روزی دو بار یا بیشتر انجام شو د. باید توجه داشت که آبیاری 48
ساعت قبل از برداشت قارچها متوقف شود. پس از برداشت محصول میتوان آبیاری را ادامه
داد.

میزان تولید : میزان تولید از هر کیسه طی 4 تا 5 چین یا بیشتر در حدود 2 تا
4 کیلوگرم قارچ تازه میباشد

موضوع :روشهای کشت قارچ صدفی3

کشت در کیسه: یکی از رایج ترین روش ها در کشت قارچ در اکثر نقاط جهان است.
  بعضی از مزایای آن به شرح زیر است.

  1- ریسک کمتری نسبت به روشهای دیگر کشت دارد.

  2- کنترل آسان آفات و بیماریها

  3- امکان کشت در تمام طول سال

  4- بازگشت سریع سرمایه

  5- سرمایه گذاری اولیه کم

  6- امکان کشت در خانه

  روش کار : ابتدا بستر خود را انتخاب نمایید در مورد بستر در درس قبلی
  توضیح داده شده است .

  اگر از کاه استفاده می کنید بهتر است ابتدا کاه ها را  خرد کنید ( کاه های
  خرد نشده نیز قابل کاشت می باشند). برای ضدعفونی کردن کاه ها
  باید آنها را بجوشانید. برای این کار بهتر است کاه ها را درون کیسه های پلاستیکی ریخته
  و آنها را به مدت 45 دقیقه در آب جوش قرا دهید ( 45 دقیقه از زمانی که آب به جوش می آید). کاه ها را به مکان تمیز برده و 24 ساعت منتظر بمانید تا آب اضافی
  آن خارج گردد
   رطوبت مطلوب به نحوی است که وقتی یک مشت کاه را در دست فشار می دهید چند قطره آب از آن بچکد. قبل از ریختن  کاه ها (بستر ) در
  پلاستیک ( پلاستیک های خیاری) بهتر است چند سوراخ در کف پلاستیک ایجاد نمایید.
کاههای ضد عفونی شده را تا ارتفاع حدود 20 – 30 سانتیمتر در داخل کیسه های
  پلاستیکی ریخته و با دست خوب فشرده نمایید، سپس بر روی آن یک لایه بذر بپاشید و این عمل را تا پر شدن کامل پلاستیک انجام دهید. برای فشرده شدن
  کاه ها بهتر است یک سوراخ در وسط کیسه ایجاد نماییم  و در نهایت درب
  پلاستیک را ببندید. میزان بذر هر کیسه بستگی به مقدار کاه و اندازه کیسه
  حدود 200-500 گرم می باشد . میزان رطوبت  دما نور و دیگر شرایط در
  دوره های رشد بسیار مهم است برای آگاهی می توانید به درس قبلی مراجعه نمایید .
کیسه های آماده شده را به مکانی تمیز و فاقد آلودگی با حرارت 20-30 درجه
  سانتیگراد برده .میزان دما در هفته اول بسیار مهم می باشد .

  بعد از سفید شدن کامل پلاستیکها با میسلیومها ( 20 تا 30 روز بعد از کاشت )
  پلاستیکها را با تیغ برش دهید و یا آنها را به طور کامل از بسته جدا نمایید تا
  قارچها فضای مناسب برای رشد داشته باشند. تامین رطوبت در این دوره بسیار اهمیت
  دارد. مناسبترین رطوبت هوا 85 تا 90 درصد می باشد .

  حداکثر تا یک هفته بعد از برش پلاستیکها قارچهای کوچک در بدنه بستر ظاهر و پس از
  چند روز بزرگ و قابل برداشت خواهند شد. بهترین زمان برداشت زمانی است که لبه های
  قارچ به سمت بالا بر نگردد . برای برداشت قارچ می توانید ساقه قارچ را با دست
  گرفته و بپیچانید. در صورت رعایت کامل شرایط  و حفظ دما، نور، رطوبت و
  غیره  با روش فوق می توانید 3-4 هفته قارچ برداشت نمایید. فاصله کیسه
  ها  از یکدیگر حدود 30 سانتیمتر باید باشد تا از تداخل کلاهکهای قارچ با
  یکدیگر جلوگیری گردد .

در مکان های کوچک برای حفظ رطوبت می توانید  با اسپری نمودن بدنه بستر از
  خشک شدن آن جلوگیری کنید و اگر چنانچه بدنه بستر خشک شد می توان نسبت به آبیاری آن اقدام نمود. برای بالا بردن میزان رطوبت می توانید کف اطاق  را دائما با
  آب خیس نمایید، بهتر است از دستگاه بخار ساز یا در صورت امکان از کتری آب جوش
  استفاده کنید. برای تشکیل کلاهک و تغییر رنگ آن نور کافی لازم است. (مراجعه به
  درس قبل) نور طبیعی اطاق، برای کشت کافی است. از ورود حشارت، بیماری ها و
  آلودگی ها  به داخل مکان پرورش حتما ممانعت گردد و در صورت مشاهده مگسهای
  ریز ( مگس سرکه ) نسبت به مبارزه با آنها اقدام گنید.در صورتی که بذرآماده استفاده می کنید به چند نکته باید توجه کنید:
1- کیسه نایلونی حاوی بذر (اسپان) قارچ سالم بوده و فاقد پارگی یا چسب خوردگی می باشد.
2- دانه های اسپان(بذر) قارچ فقط به رنگ قهوه ای(رنگ غلات) یا سفید(ناشی از رشد
  ریسه ها یا میسلیوم قارچ خوراکی) بوده و فاقد رنگ سبز یا سیاه یا نارنجی( بیماری
  کپکی) می باشد.
 3- داخل نایلون بذر(اسپان) قارچ فاقد هرگونه قطرات آب می باشد.
4- دانه های بذر (اسپان) قارچ حالت دانه بندی داشته و در صورت چسبیدگی با فشار
  دست به راحتی دانه دانه شود. 
5- پنبه درب نایلون بذر(اسپان) قارچ سالم بوده و آلوده و کثیف نباشد. 
در صورت تهیه بذر (اسپان) قارچ مناسب، امکان نگهداری آن در یخچال (دمای 4- 6 درجه بالای صفر) تا 21 روز میسر می باشد.

  

  کشت در قفسه یا تاقچه: (کشت در قفسه در یک نگاه) مرحله قبل از تخمیر و
  آماده کردن بستر، پاستوریزه و پر کردن، بذر زنی، دوره نهفتگی، میوه دهی، برداشت
  محصول، تخلیه

  
کشت در بطری: در این روش بطری ها را از بستر پر کرده و آن را استرلیزه
  کرده. آنها را در دمای 17-18 درجه سانتی گراد و رطوت 65-70 درصد قرار می دهند.
  حدود 25-20 روز طول می کشد که به مرحله میوه دهی برسد.

  
کشت روی کنده درخت: (درمناطق معتدل) دو روش اساسی برای کشت قارچ روی
  قطعات درخت وجود دارد. کشت روی قطعات بزرگ چوب، کشت روی قطعات کوچک چوب در این
  روش اسپان را روی قطعات درخت می ریزند و در شرایط مناسب رشد می دهند.

   
 

 وضوع :قارچ دکمه ای

سابقا محیط کشت قارچ دکمه ای فقط کود اسب بود
اما از آنجایی که تهیه این کود در مقیاس وسیع امکان پذیرنبود از مواد دیگری مانند
کاه گندم – کود مرغ و سنگ گچ طی فرایندی به نام کمپوست سازی ( بستر سازی یا کود
سازی) محیط کشت مصنوعی با خواص کود اسب تهیه شد که به مراحل مختلف آن می پردازیم.

1ـ فاز اول کمپوست سازی

این مرحله از بستر سازی شامل خیس کردن و
انباشت مواد اولیه به مدت ۵ تا ۷ روز بوده که در سیستم ماشینی معمولاً ۳تا
۴روز است. چهار مرحله قالب زنی که به مدت ۳ تا ۵ روز و معمولا ۴ روز انجام میشود.
قالب زنی در سیستم ماشینی ۳ مرحله وهر۳  روز یک بار انجام می شود. بنا
بر این در سیستم ماشینی طول پروسه  فاز اول حداقل۵ تا ۱۴ روز کاهش می
یابد .

2- فاز دوم
کمپوست سازی

این فاز شامل ۳ مرحله ۱ـ عملیات
تخمیر به مدت ۳ تا ۵ روز،۲ـ پاستوریزاسیون بمدت ۱۲ تا ۱۸ ساعت و۳ـ
آمونیاک زدایی ۳ تا ۵ روز بوده و تقریبا در هر دو سیستم شبیه هم انجام میشود
( گاهی در سیستم دستی مرحله آمونیاک زدایی ۱تا ۲ روز بیشتر به طول می انجامد).

3- بذر زنی 

موضوع :کشت‌ قارچهای‌ خوراکی‌

به‌ همان‌ اندازه‌ که‌
محبوبیت‌ قارچ‌ در رژیم‌ غذایی‌ آمریکایی‌ افزایش‌ می‌یابد، علاقه‌مند ی برای ‌تخصص‌
یافتن‌ در امور مربوط‌ به‌ قارچ‌، تبدیل‌ به‌ یک‌ سرگرمی‌ و نیز تجارتی‌
کوچک‌ می‌شود.امروزه‌ بسیاری‌ از فروشگاههای‌ انواع‌ گوناگون‌ از قارچ‌ها
را عرضه‌ می‌دارند و روش‌های‌ مورداستفاده‌ برای‌ تولید محصولات‌ مربوط‌ به‌
چند نوع‌ قارچ‌ معمول‌ دیگر، آنچه‌ در پی‌ می‌آید. شرح‌مختصری‌ است‌ از مواد و روش‌های‌
مورد استفاده‌ برای‌ تولید محصولات‌ مربوط‌ به‌ چند قارچ‌خوراکی‌ کشت‌
شونده‌ی‌ معروف‌.

قارچ‌ چیست‌؟

قارچ‌، میوه‌ای‌ از تیره‌ی‌ رویندگان‌ قارچی‌
است‌؛ مشابه‌ سیبی‌ بر یکی‌ درخت.‌ بیشتر قارچ‌ها، به‌دلیل‌ تشکیل‌ کولونی‌ به‌
جذب‌ مواد مغذی‌ از چوب‌، برگهای‌ فرو افتاده‌ و ترکیبات‌ موجود در خاک‌و غیره‌، قابل‌
مشاهده‌ نیستند. به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌، قارچ‌ها می‌توانند بر سطح‌ هر منبعی‌
که‌دارای‌ کربن باشد، به‌ شکل‌ لایه‌ای‌ رشد کنند. یک‌ گیاه‌ قارچی‌ از تارهای‌
شاخه‌ شاخه‌ ولوله‌ای‌ شکل‌ متعددی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ که‌ Hyphae نام‌ دارند.
مجموعه‌ Hyphae ها رامیسیلیوم‌ می‌نامند.
بسیاری‌ از گیاهان‌ قارچی‌، که‌ برخی‌ از قارچ‌ها را نیز شامل‌ می‌شود،Soprophyte (پوده‌زی‌) هستند
و غذای‌ خود را با تشکیل‌ کولونی‌ بر ترکیبات‌ ارگانیک‌ مرده‌بدست‌ می‌آورند. اگر یک‌ میسیلیوم‌ پژمرده‌
شود، همچنان‌ انرژی‌ کافی‌ را برای‌ باز تولید خود داراخواهد بود. هنگامی‌ که‌ ترکیبات‌
دما، رطوبت‌ نسبی‌، میزان‌ دی‌اکسید کربن‌ و...همگی‌ مناسب‌باشند، گیاهان‌ قارچی‌ ساختار پیشرفته‌ای‌ را سازمان‌ می‌دهند که‌ همان‌ قارچ‌ آشناست‌. قارچ‌ها،میلیون‌ها
هاگ‌ را می‌پراکنند که‌ عملی‌ مشابه‌ دانه‌ی‌ گیاهان‌ دارند. شماری‌ از
این‌ قارچ‌های‌پوده‌زی‌، برای‌ قارچ‌های‌ قابل‌ خوردنی‌ که‌ به‌ عمل‌ می‌آورند،
کشت‌ می‌شوند.

برخی‌ از این‌ قارچ‌ها انگل‌ هستند
و بر گیاهان‌، جانوران‌ و یا سایر قارچ‌ها می‌زیند. برخی‌انگل‌ها، بیماری‌ زا و
مضرند و برخی‌ نیز سودمند مشارکت‌ دو طرفه‌ی‌ قارچی‌ که‌ در ریشه‌ی‌ گیاهی‌زندگی‌
می‌کند (گیاهی‌ که‌ مواد قندی‌ قارچ‌ را تلقین‌ می‌کند) با آن‌ گیاه‌ (که‌
ترکیبات‌ معدنی‌ را ازقارچ‌ دریافت‌ می‌کند)، را Mycorrhiza می‌نامند.
بسیاری‌ از قارچ‌ها، در رابطه‌ای‌ Mycorrhiza با درختان‌ به‌ سر می‌برند. و درست‌ به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ جنگلها نسبت‌ به‌
جویندگان‌ قارچ‌ بسیارسخاوتمند از: برخی‌ از قارچ‌ها، مانند پودکینی‌، ماتسوتا که‌ و
چانتلوز، جزو قارچ‌های‌ میکور میزان‌هستند و به‌ هیچ‌ وجه‌ قابل‌ کشت‌ نیستند. مگر
آنکه‌ خود آن‌ درختان‌ نیز کشت‌ شوند. این‌ قارچ‌ها،گاهی‌ اوقات‌ در فروشگاهها یافت‌
می‌شوند؛ وانگهی‌ همگی‌ آنها از جنگل‌ جمع‌آوری‌ شده‌اند.

قارچ‌های‌ بسیار مرغوب‌ چیستند؟

محبوبترین‌ قارچی‌ که‌ امروزه‌ در
ایالات‌ متحده‌ی‌ امریکا مصرف‌ می‌شود، قارچ‌های‌ دکمه‌ای‌سفید هستند. از آنجا که‌ این‌ قارچ‌،
بازار را در تصرف‌ خود دارند. بسیاری‌ قارچ‌ دیگری‌ را بهترین‌قارچ‌ موجود می‌شناسند.
پورتوبلو (Portobolle) محبوبترین‌ قارچ‌ مرغوب‌ است‌. با این‌ همه‌،این‌ قارچ‌ تنها، نژاد قهوه‌ی‌
قارچ‌ دکمه‌ای‌ سفید است‌. در ایالات‌ متحده‌، قارچ‌های‌ مرغوب‌ دیگرعبارتند
از: Enoki, Oyster,
Shiitake چند قارچ‌ قابل‌ کشت‌ دیگر نیز
وجود دارد، اما به‌ شکل‌گسترده‌ای‌ در دسترس‌ نیستند.

از چه‌ سطوح‌ کشتی‌ برای‌ رشد قارچ‌ استفاده‌ می‌شود؟

اگر چه‌ قارچ‌های‌ دکمه‌ای‌ عادی‌، بر لایه‌ای‌
از کود نباتی‌ می‌رویند، بشیتر قارچ‌های‌ مرغوب‌، برسطحی‌ از خک‌ اره‌ که‌
به‌ آن‌ مواد مغذی‌ دیگری‌ افزوده‌ شده‌ است‌. رشد داده‌ می‌شوند. بیساری‌ ازانواع‌
چوب‌ مناسبند، اما در این‌ میان‌، توسکا و بلوط‌ بهترین‌ها هستند. سدر و
ماهوت‌ در برابرعسل‌ تشکیل‌ کلنی‌ توسط‌ گیاهان‌ قارچی‌ مقاومند و نباید مورد
استفاده‌ قرار گیرند. صنوبر نیز ازآنجا که‌ قارچ‌ کاشته‌ شده‌ توسط‌ صمغ‌ درخت‌
خنثی‌ می‌شود، نامناسب‌ است‌. درشتی‌ دانه‌های‌خاک‌ اره‌ باید به‌ اندازه‌ی‌ دندانه‌های‌
اره‌های‌ معمولی‌ باشد.

تراشه‌های‌ بزرگتر نیز می‌توانند اضافه‌ شوند.
خاک‌ اره‌ را باید در دمای‌ ْF250 در فشاری‌ درحدود 15 پاوند بر اینچ‌ مربع‌ استریلیزه‌ کرد. این‌ عمل‌ را می‌توان‌
در یک‌ دیگ‌ و یا یک‌ مخزن‌گرمایی‌ ـ فشاری‌ انجام‌ داد. دستورالعمل‌ معمول‌
برای‌ تهیه‌ خاک‌ اره‌ی‌ مغزی‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از: 76% خاک‌ اره‌، 12% اوزن‌، 12% سبوس‌ و بعلاوه‌ 65% رطوبت‌.
در نظر داشته‌ باشید که‌دستورالعمل‌ها همیشه‌ مبتنی‌ بر وزن‌ عوامل‌ مذکور
در حالت‌ خشک‌ (وزن‌ خشک‌) هستند، چراکه‌ گنجایش‌ رطوبت‌ این‌ عوامل‌ (عناصر)،
تغییر می‌کند. ظرف‌ صنعتی‌ استاندارد برای‌ رشد دادن‌قارچ‌ خوردنی‌ مرغوب‌
در خاک‌ اره‌، یک‌ ظرف‌ پلاستیکی‌ مقاوم‌ در برابر گرماست‌ که‌ یک‌صفحه‌ی‌ فیله‌ی‌
به‌ آن‌ متصل‌ شده‌ است‌؛ این‌ فیلتر، اجازه‌ی‌ مبادله‌ی‌ گاز را می‌دهد اما
از ورودمیکروارگانیسم‌های‌ آلوده‌ کننده‌ جلوگیری‌ می‌کند.

قارچ‌ها چگونه‌ رشد داده‌ می‌شوند؟

راههای‌ بسیاری‌ برای‌ رشد دادن‌
قارچ‌ها وجود دارد؛ اما تولید همیشه‌ در سه‌ مرحله‌ اصلی‌انجام‌ می‌شود. بذرپاشی‌، کاشت‌ در زمین‌،
تبدیل‌ به‌ میوه‌ به‌ بار آمدن‌ بذرها، تشکیل‌ کامل‌ کلنی‌ِ برروی‌ سطحی‌ مناسب‌
است‌ که‌ با تلقیح‌ آن‌ سطح‌ ادامه‌ می‌یابد؛ این‌ عمل‌ را بذرپاشی‌ می‌گویند گام‌دوم‌،
کاشت‌، مرحله‌ی‌ رشدی‌ است‌ که‌ در آن‌ Pinhead (کلاهک‌ها) تشکیل‌ می‌شوند. کلاهک‌هاجوانه‌های‌ کوچک‌ میسیلیوم‌ هستند
که‌ در انتهای‌ تکامل‌ خود، تبدیل‌ به‌ قارچ‌ها می‌شوند. تمام‌گونه‌های‌
قارچ‌ها، برای‌ کاشت‌ نیازمند مجموعه‌ای‌ (set) از شرایط‌ زیست‌ محیطی‌ ای‌ هستند که‌میان‌ شرایط‌ برای‌
رشد بهینه‌ی‌ میسیلیان‌، تفاوت‌ می‌کند. اگر چه‌ نه‌ همه‌ی‌ آنها، اما بیشتر افرادقارچ‌ها
را در دمای‌ پایین‌تر از حالت‌ تشکیل‌ کولونی‌ بر سطح‌ خاک‌، کشت‌ می‌کنند.
آخرین‌ مرحله‌،تبدیل‌ به‌ میوه‌، تکامل‌ کلاهک‌ها به‌ قارچ‌های‌ بالغ‌ است‌.


گام‌ اول‌: بذرپاشی‌، پس‌ از اینکه‌ سطح‌ خاک‌ مخصوص‌ کشت‌ آماده‌ گردید و در ظرف‌پلاستیکی‌ یا هر
مخزن‌ دیگری‌ استریلیزه‌ شد، دانه‌ها بدان‌ اضافه‌ می‌شوند. دانه‌ها، بر سطح‌استریلزه‌
می‌رویند بوسیله‌ی‌ دستگاه‌ پرورش‌ دهنده‌ی‌ تولید می‌شوند و یا از گلخانه‌های‌
پرورش‌قارچ‌ بدست‌ می‌آیند. درصد خلوص‌ بذر بسیار حیاتی‌ است‌. در بسیاری‌ از
قارچ‌های‌ مرغوب‌،بذر به‌ نسبت‌ 205% یا بیشتر وزن‌ خشک‌ سطح‌ خاک‌ بدان‌ اضافه‌
می‌شود. پس‌ از اینکه‌ ظرف‌پلاستیکی‌ با دقت‌ مسدود شد، با تکان‌ دادن‌ ظرف‌، بذر
را بر سطح‌ خاک‌ اره‌ پخش‌ می‌کنند.سیستم‌ به‌ اندازه‌ی‌ قارچ‌، سطح‌ خاک‌ به‌
طور کامل‌ به‌ مدت‌ 2 تا 6 هفته‌ توسط‌ میسیلیوم‌ پوشانیده‌می‌شود. دمای‌ محیط‌ در
زمان‌ پخش‌ بذر باید حدود 70 ـ 75 فارنهایت‌ باشد.
 

گام‌ دوم‌: کاشت‌ در زمین‌: برای‌ شکل‌ دادن‌ فرم‌ قارچ‌ها، دمای‌ محیط‌ برای‌
2 راز تا 2 هفته‌ کاهش‌داده‌ می‌شود، میزان‌ CO2 با وارد کردن‌ هوای‌
تازه‌ کاهش‌ داده‌ می‌شود و بر محیط‌ نور تابانیده‌می‌شود. اغلب‌، ظروف‌ پلاستیکی‌
باز هستند و به‌ اطاقک‌ رشد منتقل‌ می‌شوند.
گام‌ سوم‌: تولید میوه‌: ظرف‌ پلاستیکی‌ که‌ اینک‌ دانه‌ها در آن‌ در حال‌
رشدان‌، در اطاقک‌ رشد،در دمایی‌ پایین‌ (63 فارنهایت‌ برای‌ بیشتر قارچ‌ها، دمای‌
میانگین‌ مناسبی‌ است‌) و نیز رطوبت‌نسبی‌ بالا 85 - 95%) قرار داده‌ می‌شود. اگر
چه‌، قارچ‌ دکمه‌ای‌ سفید معمولی‌ نیازی‌ به‌ تامین‌تابش‌ نور ندارد، تمامی‌ اشکال‌
دیگر قارچ‌ها که‌ در این‌ جا مورد بررسی‌ قرار می‌گیرند، برای‌ رشددرست‌ نیاز به‌
نور دارند. برای‌ بیشتر قارچ‌های‌ مرغوب‌، ظرف‌ پلاستیکی‌ را می‌توان‌ پس‌ از
فرآیندبذرپاشی‌، از رویه‌ی‌ خاک‌ اره‌ جدا کرد. در تولید قارچ‌های‌ Oyster Lions mane, سوراخهایی‌در ظرف‌
پلاستیکیی‌ بوجود می‌آورند و قارچ‌ها اجازه‌ می‌یابند تا از میان‌ این‌ سوراخها
رشد کنند.در تولید قارچ‌ shiitake، ظرف‌ پلاستیکی‌، معمولاً به‌ طور کامل‌ برداشته‌ می‌شود چرا که‌
این‌ نوع‌قارچ‌، پوسته‌ای‌ سخت‌ بر سطح‌ خاک‌ اره‌ می‌سازد.

آیا تجهیزات‌ ویژه‌ای‌ برای‌ رشد دادن‌ قارچ‌لازم‌ است‌؟

اگر چه‌، فرآیند بذرپاشی‌ در هر اطاق‌ پاکیزه‌ای‌
با دمایی‌ کنترل‌ شده‌ و هوایی‌ تازه‌، قابل‌ انجام‌است‌، اما تکنیک‌های‌ استریل‌
برای‌ کشت‌ موفقیت‌آمیز بسیاری‌ از قارچ‌ها، مطلقاً ضروری‌ است‌.بیشتر روش‌ها شامل‌:
یک‌ سکوی‌ آزمایشگاهی‌ پاکیزه‌، (ضد عفونی‌ شده‌ توسط‌ 35% لیسول‌،10% سفید کننده‌
یا 70% اتیل‌ الکل‌). دستان‌ شسته‌ شده‌ (شسته‌ شده‌ توسط‌ صابون‌ و ریختن‌الکل‌)؛
لباس‌های‌ تمیز؛ و هوای‌ پاکیزه‌ با این‌ که‌ فیلترهای‌ HEPA کاملاً در محیط‌ کاری‌
شماضروری‌ نیستند، (ذرات‌ با اندازه‌ی‌ ـ 0.3 میکرون‌ با 99% بازده‌ از محیط‌
زدوده‌ می‌شوند و تنها 1ذره‌ از 10.000 ذره‌ در آن‌ اندازه‌، از ----- عبور می‌کند)
بسیاری‌ از پرورش‌ دهندگان‌ قارچ‌، دست‌کم‌، یک‌ عدد از این‌ فیلترها را مورد
استفاده‌ قرار می‌دهند. توجه‌ کنید که‌ هوای‌ پاکیزه‌ بدون‌ فیلتر،حاوی‌ 200.000
ذره‌ی‌ غبار در هر فوت‌ مکعب‌ است‌ و در مناطق‌ شهری‌ این‌ میزان‌، به‌ 10
برابرافزایش‌ می‌یابد.
اطاقک‌ رشد نیازمند شرایطی‌ ویژه‌ است‌.
بعلاوه‌ وسایل‌ خنک‌ کننده‌( 65 تا 63 فارنهایت‌)رطوبت‌ می‌بایست‌ در حدود 95% (یا
حتی‌ در برخی‌ شرایط‌؛ بیشتر) حفظ‌ شود و نیز وسایلی‌برای‌ به‌ حرکت‌ درآوردن‌
هوای‌ راکد حرکت‌ شدید هوا، حتی‌ در محیطی‌ با رطوبت‌ بالا، باعث‌خشک‌ شدن‌ سطح‌
زیر کشت‌ می‌شود و می‌تواند به‌ کلاهک‌های‌ حساس‌، آسیب‌ رساند. بوجودآوردن‌ محیطی‌
بسیار مرطوب‌ برای‌ پرورش‌ قارچ‌ نیز شاید عامل‌ محدودیت‌ پرورش‌ خانگی‌ این‌محصول‌
باشد. آکواریوم‌ها، چادرهای‌ پلاستیکی‌، یخدان‌ها و با منفذهای‌ سلوفوی‌ و...مخزن‌های‌
مفید رطوبتی‌ هستند که‌ برای‌ پرورش‌ قارچ‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. یک‌ راه‌
برای‌مرطوب‌ کردن‌ یک‌ مخزن‌ این‌ است‌ که‌ جریانی‌ از هوا را (توسط‌ یک‌ پمپ‌
هوای‌ آکواریوم‌ ساخته‌شده‌ از سنگ‌ متخلخل‌) بر سطحی‌ از آب‌ نسبتاً گرم‌ و زائده‌
شود رطوبت‌ زاهای‌ گوناگونی‌ توسط‌پرورش‌ دهندگان‌ خانگی‌ قارچ‌ مورد استفاده‌
قرار می‌گیرد.

قارچ‌ (Agrocybe Aegerita) Black Poplar

این‌ قارچ‌ نسبتاً در شرایط‌ آسانی‌ رشد می‌کند
اما محصول‌ آن‌ عموماً کم‌ است‌. از آنجا که‌کلاهک‌ها نسبت‌ به‌ خشکی‌ بسیار
حساسند، لایه‌ای‌ از کود مرطوب‌ خزه‌ پوسته‌ی‌ خرد شده‌ی‌صدف‌ (به‌ نسبت‌ حجمی‌ به‌
ترتیب‌ 9 به‌ 1) بر روی‌ هر ردیف‌ ریخته‌ می‌شود: این‌ امر می‌تواندباعث‌ افزایش‌
محصول‌ شود.
قارچ‌ دکمه‌ای‌ معمولی‌

قارچ‌ سفید دکمه‌ای‌ و گونه‌های‌ متعدد آن‌، (Portobelini , Portobello, Crinmini) برلایه‌های‌ کود می‌رویند.
ماشوره‌، به‌ تنهایی‌ یا به‌ همراه‌ کود فضله‌ی‌ اسب‌، مواد اولیه‌ی‌ کود موردنیاز
است‌ و عوامل‌ ساختاری‌ و شیمیایی‌ لازم‌ را فراهم‌ می‌کند. ماشوره‌، با نیتروژن‌
غنی‌ شده‌ است‌نیتروژن‌ در حالت‌ مواد زائد گوناگون‌ کشاورزی‌ همچون‌ تخم‌ پنبه‌ و
فضله‌ی‌ مرغ‌ به‌ کود اضافه‌می‌شود. در خلال‌ تولید کود، کیفیات‌ فیزیکی‌ ویژه‌ای‌
(تراوایی‌ هوا و آب‌ که‌ موجب‌ نگهداری‌فوائد آنان‌ می‌شود) و خصوصیات‌ شیمیایی‌
(در دسترس‌ بودن‌ مواد مغذی‌ برای‌ قارچ‌ و دست‌نیافتن‌ ارگانیسم‌های‌ رقیب‌ به‌
آن‌ مواد) به‌ عنوان‌ فاکتوری‌ ارگانیک‌ پدید می‌آیند و مصرف‌می‌شوند و در این‌
میان‌ حرارت‌ به‌ مدد تولید میکروارگانیسم‌ها تولید می‌شود دمای‌ مورد نیاز برای‌این‌
فرآیندها توسط‌ توده‌ای‌ از ماشوره‌ در اندازه‌ای‌ معین‌ تامین‌ می‌شود. اطاقک‌های‌
خاصی‌ دما،رطوبت‌ و هوای‌ تازه‌ی‌ کنترل‌ شده‌، همگی‌ برای‌ فراهم‌ آوردن‌ شرایط‌
صحیح‌ پاستوریزه‌ کردن‌لازم‌اند و نیز برای‌ شرایط‌ پایان‌ فرآیندهای‌ تولید کود
مگر در حالتی‌ که‌ کود از پیش‌ مهیا باشد،روند پرورش‌ قارچ‌ دکمه‌ای‌ سفید بسیار
تکنیکی‌ و عموماً در وادی‌ تخصص‌ پرورش‌ دهندگان‌تفریحی‌ یا خرده‌پاست‌.

قارچ‌ Enoki یا قارچ‌ سوزن‌ طلایی(‌ (Flammulina Velutipe

این‌ قارچ‌، بر روی‌ لایه‌ای‌ استاندارد خاک‌
اره‌ می‌روید و می‌توان‌ آن‌ را در محفظه‌های‌ متعددی‌،از آن‌ جمله‌: ظرف‌ در بسته‌ی‌
فیلتردار، پرورش‌ داد. از نقطه‌ نظر اقتصادی‌، قارچ‌ Enoki را معمولاًدر شیشه‌های‌
دهان‌ گشاد، بسیار شبیه‌ ظرف‌های‌ مربا، پرورش‌ می‌دهند. پس‌ از آنکه‌ کاشت‌
آنهاانجام‌ شد، قارچ‌ در تاریکی‌ و در محیطی‌ سرد، با روکشهایی‌ بر روی‌ شیشه‌ی‌
محتوی‌، برای‌افزایش‌ میزان‌ CO2، می‌روید. این‌ قارچ‌ تقریباً کلاهک‌ ندارد و حلقه‌ حلقه‌ است‌.
قارچ‌ Enokiنسبتاً سریع‌ می‌روید.

قارچ‌ Maitake یا مرغ‌ درختان‌ (Grifola frondosa)

Nameko از محبوبترین‌ قارچ‌ها
در ژاپن‌ است‌. این‌ قارچ‌ بر لایه‌ای‌ خاک‌ اره‌ی‌ استاندارد، درظروف‌ در بسته‌ی‌
فیلتردار می‌روید. برای‌ رویش‌ بذر، محفظه‌ را باید از رطوبت‌ بسیار بالا با مِه‌اندک‌،
محافظت‌ کرد.

قارچ‌ یال‌ شیر (Hericiam Erinaceas)

این‌ قارچ‌ خوراکی‌، که‌ مزه‌ای‌ همچون‌ گوشت‌
خرچنگ‌ دارد، بر لایه‌ی‌ خاک‌ اره‌ی‌ استانداردمی‌روید. برخلاف‌ بسیاری‌ از قارچ‌ها،
این‌ قارچ‌ دارای‌ پره‌های‌ حاوی‌ هاگ‌ نیست‌؛ در عوض‌،هاگ‌های‌ آن‌ توسط‌ دندانه‌هایی‌
که‌ همچون‌ تندیل‌های‌ ظریفی‌ از زیر آن‌ آویزان‌ هستند، تولیدمی‌شود.


قارچ‌ صدف‌ صورتی‌ (انواع‌ Pleurotus)

قارچ‌ صدف‌ صورتی‌، راحت‌ترین‌ قارچ‌ خوردنی‌
برای‌ پرورش‌ دادن‌ است‌. انواع‌ گوناگون‌ قارچ‌صدفی‌ را می‌توان‌ برمنابع‌
گوناگون‌ سلولز (که‌ شامل‌ ترکیبات‌ قهوه‌ باشد) روزنامه‌ و پوسته‌ی‌ غلات‌پرورش‌
داد. خاک‌ اره‌ی‌ استاندارد نیز، سطح‌ کشت‌ مناسبی‌ برای‌ رویانیدن‌ این‌ قارچ‌
است‌. شایدبهترین‌ خاک‌ مورد استفاده‌ برای‌ کشت‌ این‌ قارچ‌، برای‌ پرورش‌
دهندگان‌ آماتور، پوسته‌ی‌ خردشده‌ی‌ گندم‌ باشد، که‌ با قرار دادن‌ به‌ مدت‌ یک‌
ساعت‌ در زیر آب‌ با دمای‌ 165F درجه‌(فارنهایت‌) پاستوریزه‌ شده‌ است‌. ظرف‌های‌ در بسته‌ی‌
پلاستیکی‌ که‌ با خاک‌ اره‌ پر شده‌اند و باگرده‌ و بذر آغشته‌ شده‌اند نیز
معمولاً مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. در مزارع‌ بزرگ‌ و وسیع‌، ظروف‌پلاستیکی‌
بذر طویلی‌ از سقف‌ آویزان‌ هستند. سوراخهایی‌، به‌ منظور مبادله‌ی‌ هوا و نیز
رشدقارچ‌ها از میان‌ آنها، روز ظروف‌ تعبیه‌ شده‌ است‌.

بذرافشانی‌ را می‌توان‌ بدون‌ فیلترهای‌ مخصوص‌
انجام‌ داد چرا که‌ قارچ‌های‌ گونه‌ی‌Pleurotus بسیار سریع‌ رشد می‌کنند و بیشتر ارگانیسم‌های‌ موجود در خاک‌ اره‌
را در این‌ رقابت‌،از میان‌ می‌برند.

قارچ‌ Reishi یا قارچ‌ جاودانگی‌(Ganoderma lucidum)

این‌ قارچ‌ سفت‌تر از آن‌ است‌ که‌ بتوان‌ آن‌را تناول‌ کرد اما به‌ دلیل‌ شهرتش‌ در دارا بودن‌ فوائددارویی‌، در چای‌ از آن‌استفاده‌ می‌شود. این‌ قارچ‌ بر رویه‌ی‌ خاک‌ اره‌ رشد می‌کند و در مخازن‌گوناگونی‌نیز قابل‌ پرورش‌ است‌؛ از جمله‌ محفظه‌ی‌ سرپوشیده‌ی‌ ----- دار.

قارچ‌ ShittaRe یا قارچ‌ بلوط‌ سیاه( (Lentinula edodes

قارچ‌ Shittake نسبتاً در شرایط‌ آسانی‌ می‌روید و یکی‌ از محبوبترین‌ قارچ‌ها در
ایالات‌متحده‌ی‌ امریکا است‌. امروزه‌، پرورش‌ دهندگان‌ قارچ‌ در ایالات‌ متحده‌،
سالانه‌ بیش‌ از 5 میلیون‌پوند از این‌ قارچ‌ را تولید می‌کنند. به‌ مانند بسیاری‌
دیگر از قارچ‌های‌ مرغوب‌، Shittake درمخازن‌ سربسته‌ی‌ پلاستیکی‌ بر روی‌ لایه‌های‌ خاک‌ اره‌ می‌رویددر محیط‌هایی‌ مرطوب‌ ترز ازایالت‌ کالیفرنیا، این‌ قارچ‌ در محیط‌های‌ طبیعی‌نیز می‌روید.) نژادهای‌ گوناگون‌ این‌ قارچ‌،زمان‌های‌ متفاوتی‌ ریا در امر جوانه‌
زدن‌ به‌ خود اختصاص‌ می‌دهند. برخی‌ این‌ مدت‌ حدود 45روز است‌ در حالیکه‌ بعضی‌
دیگر برای‌ تکمیل‌ عمل‌ به‌ 100 روز احتیاج‌ دارند. پس‌ از این‌ مدت‌ظرف‌ پلاستیکی‌
برداشته‌ می‌شود و قالب‌ها به‌ اطاقک‌ رشد منتقل‌ می‌شوند؛ (با دمایی‌ در حدود63F فارنهایت‌ و رطوبتی‌ درحدود 75 - 90%) پس‌ از برداشت‌ محصول‌، قالب‌ها، را می‌توان‌برای‌ عمل‌ رشد دیگری‌آماده‌ کرد. برای‌ این‌ منظور قالب‌ها را آنقدر در آب‌ خیس‌ می‌دهند تا اینکه‌آن‌قالب‌ به‌ وزن‌ اولیه‌ی‌ خود باز گردد.

چگونه‌ می‌توان‌ یک‌ قارچ‌ سمی‌ را بازشناخت‌؟

هرگز هیچ‌ قارچی‌ را نخورید مگر اینکه‌ مطلقاً
از نوع‌ آن‌ مطمئن‌ شده‌ باشید. داستانهایی‌ که‌عوام‌ در مورد آزمایش‌ کردن‌
قارچها، برای‌ دریافت‌ اینکه‌ آیا سمی‌ هستند یا نه‌، البته‌ بی‌فایده‌اند.قارچهای‌
سمی‌ به‌ خاطر تجربه‌ی‌ اشخاصی‌ بداقبال‌ شناخته‌ ش‌اند. خوردن‌ قارچ‌های‌ وحشی‌می‌تواند
خطرناک باشد

روش تهیه کمپوست قارچ دکمه ای

کمپوست سازی در دو فاز انجام میگیرد فاز I معروف به فاز تخمیر و فاز Ii معروف به فاز پاستوریزاسیون می باشد.
فاز I :

برای تهیه کمپوست فرمولهای متفاوتی وجود دارد که با توجه به مواد موجود در هر محیط
تعیین می شود اما از فرمول زیر می توان در هر محدوده با کمی تغییرات استفاده کرد:

1) کلش گندم 6000 کیلوگرم (محیط اصلی )

2) کود مرغی 3500 کیلوگرم ( مکملها )

3) ملاس 100 کیلوگرم ( مواد غذایی کنستانتره )

4) اوره 100 کیلوگرم ( مواد شیمیایی )

5) گچ هیدراته 400 کیلوگرم (مواد معدنی )

خیساندن:

ابتدا کلش گندم را باید کاملا با آب خیس نمود برای این کار بسته های کلش را از
هم باز می کنند و بر روی یک بستری که بتون که دارای زه کش می باشد می ریزند با
شلنگ روی آن اب می پاشند و آب خارج شده از زه کش را دوباره روی آن پمپ می کنند (آب کثیف) در ابتدا کلش به سختی آب جذب می کند به ازای هر تن کلش حدود 5000 لیتر آب لازم داریم.مخلوط کردن:
تمام مواد به جزء گچ را کاملا باهم مخلوط می کنیم و آن را بر روی روی یک بستری
که بتون که دارای زه کش می باشد به صورت زیر به اصطلاح قالب می زنیم ( طول بستگی به مقدار کمپوست دارد) :
در تابستان، بهار و پاییز : ارتفاع: 1.2 متر عرض: 1.2 متر
در زمستان: ارتفاع:1.5 متر، عرض: 1.5 متر
به ترتیب زیر این مرحله به اتمام می رسد:
1) روز اول : مخلوط و انباشت کردن
2) روز چهارم : اولین برگرداندن
3) روز هشتم : دومین برگرداندن
4) روز دوازدهم : سومین برگرداندن
5) روز شانزدهم : چهارمین برگرداندن
6) روز بیستم : شروع فاز Ii
در برگردان سوم و چهارم گچ را نیز اضافه می کنیم

فاز
Ii
در این مرحله کمپوست اماده شده درفاز I وارد تونلی که تمام شرایط تحت کنترل است به منظور پاستوریزاسیون (کشتن کلیه میکروارگانیسمهای بیماریزا و کاندیشن یا همان شیرین کردن ( حذف آمونیاک و تبدیل آن به نیترات ) می شود.
در این مرحله در ابتدا دما را به 60 درجه سانتیگراد به مدت 8 ساعت می رسانند سپس دما را تا 52 درجه سانتیگراد پایین می آورند و برای شیرین کردن به مدت 7 روز دیگردر این دما می ماند. پس از رسیدن به دمای محیط آن را بذر زنی می کنند.

نکات:
1) کمپوست آماده شده باید بوی علف تازه چیده شده بدهد و هرگز اثری از آمونیاک در
آن نباشد.
2) هر کلش باید ترد باشد و هرگز سفت نباشد.
3) رطوبت کمپوست را باید با دست اندازه گرفت برای این کار کمی کمپوست را در مشت می فشاریم اگر یکی دو قطره آب از آن چکید رطوبت آن مناسب است و اگر شرشر ریخت رطوبت زیاد است وباید رطوبت آن را تبخیر کرد و اگر اصلا نریخت باید به آن رطوبت اضافه نمود.
4) کمپوست نباید دست را کثیف کند.

موضوع :پرورش قارچ در منزل

فصل کاشت:
بهترین موقع برای پرورش قارچ در خانه بین ماههای مهر تا آذر است ولی چنانچه
امکانات تهویه هوا و متعادل نمودن درجه حرارت محیط محل پرورش وجود داشته باشد می توان قارچ را در ماههای دیگر سال تعمیم داد.
طور کلی طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و می توان آنرا در محیط تاریک پرورش داد و بجز نور مستقیم آفتاب، هر مقدار نور را تحمل می کند. در هر صورت در محل پرورش قارچ علاوه بر آنکه، بایستی تهویه هوا به خوبی انجام گیرد، درجه هوای محیط پرورش نیز باید بین 15 - 10 درجه نگهداری شود. علاوه بر این محل پرورش بایستی کاملا تمیز، قابل شستشو و فاقد درز یا محلی برای پرورش باکتریها، حشرات و قارچهای مضر باشد.
اطاق پرورش قارچ:
عرض اطاق پرورش بایستی بحدی باشد که بتوان از راهروهایی که برای آن تعبیه می گردد،براحتی عبور نمود( حدود 70 سانتی متر) عرض طبقات پرورش قارچ را نیز حداکثر 180سانتی متر در نظر می گیرند تا بتوان از دو طرف به وسط بستر قارچ دسترسی پیدا نمودو چنانچه طبقات پرورش قارچ در کنار دیوار باشد عرض آنرا حداکثر 90 سانتی متر قرارمی دهند. همچنین می توان قارچ را در جعبه های چوبی در اندازه 60 در 90 سانتی متر وعمق 20 تا 25 سانتی متر پرورش داد. به منظور صرفه جویی در هزینه اولیه می توان، هرطبقه را با تخته های سه سانتی متری به عرض 90 تا 180 سانتی متر پوشانده و کود رامستقیما کف هر طبقه ریخته و قارچ را در آن کاشت و به این طرتیب احتیاجی به جعبه های چوبی نخواهد بود. طبقه بندی ها معمولا در طول اطاق پرورش انجام می گردد. روی سطح زمین نبایستی طبقه ای مستقر نمود، حداقل فاصله بین طبقه اول تا کف زمین 15سانتی متر و فاصله هر طبقه از هم 60 سانتی متر می باشد.
بطور معمول برای پرورش قارچ در خانه فقط سه طبقه در نظر می گیرند و چنانچه اطاق به حد کافی وسیع باشد یک ردیف در طول اطاق در مجاور دیوار و یک طبقه (دو طرفه) در وسط و یک طبقه در طرف دیگر اطاق قرار می دهند بطوریکه دو راهرو به عرض 70 سانتی متر دردو طرف طبقه وسط، 180 سانتی متر باشد.
در یک اطاق بزرگ به طول 9 و عرض 5/6 متر می توان مساحتی در حدود یکصد متر مربع برای پرورش قارچ آماده نمود که از این سالن در هر فصل برداشت می توان استفاده نمود. و به 8 تا 850 کیلو قارچ دست یافت و چنانچه کاشت قارچ در جعبه های چوبی انجام گیرد تولید محصول از این میزان تا حدی بیشتر خواهد شد و در سالنی به ابعاد5/9 و عرض 5/6 متر تعداد 180 جعبه جایگزین می گردد که محصول آن در یک فصل برداشت به حدود یک تن می رسد.
چنانچه محل پرورش قارچ محدود و کوچک باشد میزان احتیاج به کود و محلیکه باید آنرا
تخمیر نمود، متناسب می باشد. لذا ترجیح داده می شود یک محوطه بتونی به ابعاد 5/1متر ساخته و در مجاور آن محلی برای خروج آب مازاد کود در نظر بگیرند که فاضل آب را
بتوان داخل سطل یا یک مخزن بتونی کوچک به ابعاد 40 سانتی متر وارد نمود. کف مخزن اصلی را به ضخامت 15 سانتی متر کاه ریخته و روی سطح کاه یک جعبه ای به ابعاد یک متر از جنس تور سیمی ضخیم که شبکه سوراخهای آن 5/0 سانتی متر  باشد بطوری قرار می دهند که از هر طرف با دیواره مخزن بتونی 25 سانتی متر فاصله داشته باشد واطراف این توری را از کاه پر نموده و داخل توری را از پهن اسبی مخلوط با کاه پرنموده و پهن را خوب متراکم نموده  و سطح کود را نیز بطور کنبد مانند توده
نموده تا آب باران به داخل توده کود نفوذ ننماید.
پس از 3 تا 4 روز به علت فعالیت باکتریهای تخمیر، درجه حرارت محیط توده به 70 درجه
می رسد و مقداری از حجم توده کم می شود و در این موقع تمام توده کودی را که در
مخزن قرار دارد برای هوادهی به محوطه مجاور توده برمی گردانند و در موقع برگرداندن
کود بایستی سعی کرد حتی الامکان به تمام ذرات کود، هوا برسد تا اکسیژن مورد نیاز
باکتریهای مخمر تامین گردد و پس از چند ساعت این توده را مجددا به داخل مخزن بذری ریخته و سطح آنرا با کاه بحد کافی انباشته تا سطح کود گنبدی شکل بشود. چنانچه درمخزن کوچک مجاور محل تخمیر فاضل آب جمع شده بوسیله سطل آنرا روی سطح کود می پاشندتا رطوبت توده تامین گردد مدت عملیات بین 15 - 10 روز به طول می انجامد و در این مدت 3 - 4 مرتبه بایستی کود برگردان بشود. و در خاتمه دوره سوم یا چهارم کود به رنگ قهوه ای تیره در آمده و ذرات آن ترد و شکننده شده و بوی مطبوعی از آن به مشام می رسد و چنانچه این شرایط در کود مشاهده نشود دلیل بر آن است که عملیات تخمیر به خوبی انجام نگرفته و در نحوه کار اشکالی وجود داشته است.
نحوه اسکلت بندی:
اسکلت بندی طبقات از نبشی 10 -12 که با ضد زنگ رنگ شده باشد و یا از الوار چهار
چوب 10 سانتی متری ساخته می شود و بین ستونها چهار چوبی 5 سانتی متری پیش بینی میگردد. فاصله ستونهای عمودی از یکدیگر 5/1 متر و این فاصله در دو طرف بستر، بایستی حفظ گردد.
تهیه بستر برای پرورش قارچ:
بهترین ماده برای پرورش قارچ، پهن اسبی و کاه می باشد. برای تهیه کود جهت پرورش
قارچ مقداری پهن اسبی و کاه را مخلوط نموده و در ابعاد مناسبی در حدود 3 متری آنرا
انبار نموده و آنها را روی هم بخوبی بکوبید.(لگد کنید) تا متراکم شود بطوریکه از
نفوذ باران به داخل آن جلوگیری گردد. پس از مدتی کوتاه عملیات تخمیر داخل توده کود
شروع می شود و درجه حرارت محیط کود بالا می رود. همچنین می توان قبل از توده کردن کود مقداری آهک در حدود یک پنجم حجم پهن به آن اضافه و کاملا مخلوط کنید. سپس آنراتوده نمود این عمل باعث می گردد که عمل تخمیر به تعویق بیافتد و در عین حال آمونیاک تولید شده را جذب و علاوه بر آن مقداری از رطوبت اضافی کود را جذب نماید.
بعد از سه روز مجددا این توده را برگ و هوا داده و آنرا مانند دفعه اول، انباشته و
روی آنرا بکوبید. سطح آنرا شیب دهید تا آب باران به داخل آن نفوذ نکند و این عمل
به فاصله 4 - 2 روز، چهار تا شش مرتبه باید تکرار گردد. لازم به یادآوریست که
چنانچه در مرحله اول به کود، آهک داده شده فاصله برگردان کود چهار روزه و در
صورتیکه آهک داده نشده باشد فاصله برگردان کود دو روز می باشد.
باید توجه داشت که بایستی دقت و مراقبت در نگهداری میزان رطوبت و حرارت داخل تودهه عمل آید. زیرا هر اندازه مقدار رطوبت پهن زیاد باشد، محیط داخل کود، اسیدی شده و کود غیر قابل استفاده می گردد. بخصوص در موقع برگردان کردن کود، چنانچه مشاهده شود که کود بسیار خشک است، بایستی مقدار کمی غبار آب روی آن پاشید، از علائم مشخصه میزان رطوبت کود، آزمایش آنست، چنانچه مقداری کود را در دست بفشارید، نبایستی قطرات آب، از لای انگشتان(در هنگام فشار دادن) بچکد و فقط کافی است در اثر فشار به کود، کف دست، تر بشود. پس از آماده شدن بایستی اطاق پرورش را مجهز نمود.

طرز کاشت قارچ در اطاق پرورش:
س از آماده شدن کود آنرا به داخل سالن انتقال داده و روی سطح هر ردیف به ضخامت 15
سانتی متر کود را گسترده و سطح آنرا کاملا مسطح می نمایند و این عمل را بایستی
خیلی به سرعت و بدون آنکه کود حرارت خود را از دست بدهد انجام داد. پس از تکمیل و
انجام کار کلیه درها و منافذ را بسته و مدت چهار روز کود را بحالت خود واگذار کنید
تا درجه حرارت کود و محیط اطاق بالا برود و حدود 54 تا 60 درجه برسد و این حرارت
به مدت 30 -48 ساعت ثابت باقی بماند، بعد از آن درجه حرارت کود پائین آمده و به 54
درجه می رسد. این عمل را عرق کردن محیط کشت می نامند در حقیقت در این حرارت قسمت
اعظم از محیط در اثر حرارت زیاد ضد عفونی شده و لارو حشرات و غیره از بین می روند.

از این تاریخ به بعد تا مدت 5 روز درجه حرارت محیط بستر 10 - 12 درجه پائین می آید
تا آنکه درجه حرارت به 23 الی 24 درجه می رسد. این درجه حرارت برای کاشت قارچ
مناسب خواهد بود.اسپر آماده کاشت:

اسپر قارچ را نمی توان مستقیما کاشت زیرا امکان دارد همراه با اسپر قارچ تعداد زیادی
قارچهای سمی و غیر مفید وجود داشته باشد. بنابراین بایستی از اسپر آماده کاشت بنام
اسپون که در محیط کاملا استریل، محفوظ و سلکته شده رشد کرده و به حالت خواب در
آورده اند استفاده نمود.

طرز عمل و تهیه آن بدین ترتیب است که اسپر قارچ خالص شده را در محیط کاملا استریل
آزمایشگاه قبلا پرورش داده، بطوریکه میسلیوم قارچ رشد خود را شروع نماید. سپس آنرا
در حالت عقیم برده و مانع رشد بیشتر آن می شوند و در محیط کاملا استریل و محفوظ
بنام اسپون قارچ به فروش می رسانند.طرز کاشت اسپون:

یک قطعه اسپون را که در محیط بسته و کاملا استریل محفوظ است باز کرده و به دوازده
قطعه کوچک تقسیم نموده و قبلا سطح خاک بستر را به فاصله 25 سانتی متر، قطعه چوبهای
در خاک بستر فرو برده و علامت گذاری کنید. در محل هر سوراخ قسمتی از خاک را تا عمق
5 سانتی متر با وسیله ای خارج کرده و با دست چپ یک قطعه اسپون بجای آن گذاشته و
روی آنرا بپوشانید بطوریکه عمق کاشت 3-5 سانتی متر از سطح خاک باشد و به همین
ترتیب پیش بروید تا کلیه بستر کاشت شود.پوشاندن سطح بستر:

ده تا چهارده روز بعد از تاریخ کاشت اسپون، بایستی سطح کشت را به وسیله یک
لایه دو سانتی متری خاک استریل شده پوک و منفذدار پوشانده و کاملا آنرا مسطح و
یکنواخت نمود. در این موقع درجه حرارت بستر بایستی 5/15 درجه باشد. باید توجه داشت
که در موقع روکش کردن بستر، اسپون ها باید رشد خود را شروع کرده باشند و میسلیوم
قارچ در اطراف محلی که اسپون کاشته شده رشد نموده و گسترش پیدا نموده باشند. در
این موقع بوی مطبوع قارچ در محوطه و در محل بستر به مشام می رسد و در این موقع
باید کاملا دقت شود تا به هیچ وجه، بستر کشت تکان نخورد و جابجا نشود و مخصوصا اگر
تخته کف و طبقات شکم داده و یا قدرت نگهداری بستر خاک را نداشته باشد میسلیوم قارچ
ها پاره شده و تمام محصول از بین می رود.

پس از پوشش نمودن سطح بستر، میسلیوم رشد سریع خود را شروع کرد و برای تسریع
در رشد میسلیوم، درجه حرارت محیط بایستی بین 5/16 - 14 درجه باشد. در صورتیکه درجه
حرارت محیط کشت خیلی بالا باشد، بکار بردن آهک در مخلوط خاک پوشش بستر صلاح نمی
باشد.شرایط برای پرورش و رشد قارچ:تهویه:

تهویه در محیط اتاق کشت باید بطور یکنواخت انجام شود و نبایستی روی سطح کشت
را بیش از حد نیاز هوا داد و تهویه در کلیه نقاط اطاق بطور یکنواخت باشد.

درجه حرارت:

چنانچه درجه حرارت بستر کشت به کمتر از 14 درجه برسد و درجه حرارت محیط اطاق
به حدود 5/7 درجه برسد بایستی اطراف بستر را با پارچه ضخیم پوشاند تا مانع تبادل
حرارت به محیط شود. برای سرعت رشد قارچ می توان درجه حرارت محیط را به 5/14 درجه
رساند و میزان تهویه را بالا برد ولی باید دقت شود که جهت حرکت هوا به طرف سطح
قارچ نباشد.

رطوبت هوا و آبیاری:

در موقع تشکیل قارچ، محیط اطاق احتیاج به رطوبت دارد. بطور متوسط بهترین
درجه رطوبت برای کشت بین 70 - 80 درصد می باشد. چنانچه درجه رطوبت هوا از این
مقدار کمتر شود سطح کلاهک ها ترک برداشته یا سطح کلاهک قارچ لک دار می شود علاوه
بر این سطح بستر خشک شده و احتیاج به آبیاری بیشتری دارد. برای تقلیل میزان رطوبت
هوا لازم است در نقاط مختلف اطاق، رطوبت سنج های کار گذاشته شود و بطور مرتب مورد
بازدید قرار گیرد. در صورتی به علت خشک شدن خاک سطح بستر، احتیاج به آبیاری است.
بایستی به وسیله غبار پاش روی سطح خاک آنهم بحدی که آب در سطح بستر جریان پیدا
نکند و یا در یک جا جمع نشود آبپاشی کنید. آبیاری را با آب خالص و با درجه حرارت
32 درجه و بسیار با احتیاط انجام دهید.

درجه حرارت محیط:

چند هفته پس از روکش کردن سطح بستر، میسیلیوم های قارچ تمام سطح بستر را پر

نموده و بطور متوسط 7-8 هفته پس از کاشت اسپون، قارچ های کوچک سر سنجاقی در تمام
سطح کشت ظاهر می شوند. در این موقع درجه حرارت بستر بایستی بین 10 -14 درجه باشد
ولی هر اندازه قارچها رشد بیشتری پیدا نمایند می توان درجه حرارت را از 14 به 5/16
رساند و میزان تهویه را نیز بالا برد ولی باید دقت کرد که جهت حرکت هوا، به طرف
سطح قارچ نباشد.

تقویت خاک بستر:

پس از آنکه قارچها بزرگ شده و نزدیک به برداشت شوند می توان روی سطح بستر کود مایع
پاشید ولی باید دقت نمود که روی کلاهک قارچ پاشیده نشود این عمل در بالا بردن
میزان محصول بسیار موثر است.برداشت محصول:

به محض آنکه رشد قارچ بحد کافی رسید و تاج آن شکل کامل خود را پیدا نمود
بایستی قارچهای رسیده را جمع آوری نمود و بطور مرتب در طول بستر کشت، بررسی کرد و
قارچهای رسیده را جمع آوری کرد. قارچهایی که ترک برداشته و چتر آن باز شده باشد
ارزش بازاریابی ندارند. علاوه بر این وزن آن کم می شود و همچنین قارچهایی که زودتر
از موقع چیده شوند وزن آنها سبک بوده و از قارچهای درجه دو محسوب شده و ارزش غذایی
کمتری دارد.

در موقع جمع آوری نباید از سبدهای بزرگ برای این منظور استفاده نمود. زیرا
فشار قارچهای روی سبد موجب می گردد که قارچهای زیرین خراش برداشته و سیاه شوند
برای جمع آوری قارچ، کافی است کلاهک را در دست گرفته و یک پیچ به آن داده تا پایه
آن از زمین جدا شود و بلافاصله ساقه کثیف و آلوده را با چاقوی تیز قطع کرد. و قارچ
تمیز را داخل سبد گذاشته و حتی المقدور جمع آوری با دستکش انجام گیرد. بهره برداری
هر 15 روز یکبار انجام می گیرد و این برنامه مدت دو تا سه ماه به طول می انجامد.

بسته بندی:

قارچهای چیده شده را به اطاق سرد و خنک انتقال داده و در اسرع وقت نسبت به
درجه بندی آن اقدام نموده و قارچهای لک دار و ناقص و کج و ناجور را جدا کرده و
برای مصارف تهیه پودر در قارچ و کچ آپ فرستاده و قارچ های سالم را در بسته های
درجه یک و درجه دو به بازار عرضه کنید.

 

موضوع :قارچ صدفی 1

سه عامل مهم در کشت قارچ: اسپان، بستر، محیط

در این درس به شرایط محیطی و بستر مناسب
خواهیم پرداخت و مختصری نیز در مورد اسپان و تهیه آن بحث خواهیم کرد و در درس بعد
به طور کامل راجع به تهیه اسپان خواهیم پرداخت.

اسپان:

شکلهای مختلف اسپان:  دانه ای، مایع، قرص، پودر، آگار

آگار، ماده ای ژلاتینی است که از گونه های مختلف Rodophyceae یا جلبکهای قرمز
استخراج می شود. البته از دیگر گونه های جلبک قرمز نیز می توان بهترین آگار را
تهیه کرد. برای تولید آگار از جلبکها (سخت و نرم) آنها را به آرامی برای حدود 12
ساعت (مرحله اول) می جوشانند و بعد محلول حاصل را با پارچه زبر و پارچه نرم فیلتر
می کنند. جلبکها را دوباره برای مدت 10 ساعت می جوشانند و مایع فیلتر شده آن را پس
از رنگبری در ظروف مستطیلی شکل تا بستن ژل نگه می دارند. مرحله بعد از تهیه ژل
انجماد و خشک کردن آن است که حدود یک هفته وقت نیاز دارد....

اسپان را می توان در خانه تولید کرد. تولید
اسپان یک فرایند تقسیم سلولی است. برای تولید اسپان به یک محیط کشت احتیاج داریم.
محیط های کشت مختلفی وجود دارد که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم.

آگار ماده ای است که برای تولید محیط واسطه
با مواد غذایی ترکیب می شود. خیلی ها خواهند گفت که من از آگار برای تولید اسپان
قارچ استفاده می کنم که این جمله اشتباه است. برای مثال آگار  مالت عصاره
مالت است که با آگار مخلوط شده است و آگار سیب زمینی  پودر سیب زمینی است که
با آگار مخلوط شده است. فرمولهای زیادی برای درست کردن آگار وجود دارد که در اینجا
ما در مورد اساس صحبت خواهیم کرد و به شما اجازه خواهیم داد تا با آزمایش
دستورالعمل مطلوب خود را برای تولید قارچ  پیدا کنید.

انواع محیط کشت:

آگار سیب زمینی(PDA)، مالت
آگار(MDA) و ...

محیط کشت آگار سیب
زمینی:(
PDA)

مواد لازم: 250 گرم سیب زمینی، گلوکز 20 گرم، آگار 15 گرم،
آب مقطر 1 لیتر

روش تهیه اسپان با
آگار سیب زمینی:


مرحله اول: 250 گرم سیب زمینی را شسته، آنها را به صورت
مکعب های 2/1 Cm ببرید. سپس آنها را در 1 لیتر آب مقطر به
مدت 15 دقیقه بجوشانید. 15 گرم آگار ببه این عصاره اضافه کنید و به مدت 10 تا 15
دقیقه بجوشانید. 20 گرم گلوکز و 5 گرم عصاره مخمر به آم اضافه کرده، اجازه دهید که
در آن حل شده و محلول سرد شود. سپس 50 تا 60 میلی لیتر از آن را در یک بطری مسطح
ریخته و دهانه آن را با پنبه مسدود کنید و با پارچه یا نوار محکم ببندید. آنها را
در یک زودپز در فشار 15 - 18 Kg/Cm2 به مدت 30 دقیقه استریل کنید.
بطری ها را کج کرده تا آگار جامد شود.

مرحله دوم: یک قارچ تازه را به دو نیم تقسیم کرده، با
استفاده از یک سوزن استریل قطعه ای کوچک از بافت قارچ را جدا کرده، بافت را وارد بطری
نموده و در آن را با پنبه و پارچه می بندیم. لقاح در دمای 20-24 درجه سانتی گراد
در نور کم به مدت 2 تا 3 هفته انجام می شود.

مرحله سوم: برای تولید بذر باید از یک نوع دانه استفاده
کنید(سورگوم یا تخمه آفتابگردان و ...). برای این کار دانه ها را شسته سپس آنها را
به مدت یک ساعت جوشانده و سپس سرد می کنیم. 1% دولومیت برای چسبیدن دانه ها به هم
اضافه می کنیم. سپس بطری را به میزان 4/3 پر کرده و درب آن را با پنبه و پارچه می
بندیم و به مدت 45 دقیقه استریل می کنیم. اکنون اسپان را اضافه کرده و شیشه را در
یک جای مناسب در دمای 24 درجه سانتی گراد نگهداری می کنیم.

روشهای دیگری نیز وجود دارد که در درس بعدی
به طور کامل به آن می پردازیم.

بستر کشت:

بستر کشت مانند خاک برای رشد گیاهان ضروری است. ترکیب مواد موجود در بستر می تواند
شرایط رشد قارچ را فراهم کند.

مواد غذایی برای کشت قارچ صدفی

 

مواد غذایی

 

ماده که این مواد را دارا می باشد

آلی

منبع کربن

سلولوز

  همی سلولوز

چوب، کاه، برگ و ...

منبع نیتروژن

پروتئین

  آمینو نیتروژن

 

مواد معدنی

   

K, P ,Si, Fe, Mg و ...

انواع بستر کشت:

کاه غلات و چوب ذرت، خاک اره چوب کاکائو،
پوست تخمه آفتابگردان، علف، پوست پنبه دانه، تفاله نیشکر، خاک اره، پوست بادام
زمینی

بستر کاه غلات و چوب
ذرت:
قارچ
صدفی توانایی به کارگیری سلولز همی سلولز و مقادیر کم یا زیاد لیگنین را دارد.
بستر قارچ صدفی به مقادیر بسیار پلی ساکارید (سلولز و همی سلولز) و لیگنین برای
رشد احتیاج دارد.

مواد مغذی برای قارچ صدفی به دو دسته تقسیم
می شوند: 1-مواد اصلی یا خام که پایه مواد غذایی هستند مانند کاه گندم یا جو، خاک
اره، یا چوب ذرت 2- مواد افزودنی که منابع پروتئین و نیتروژن هستند.

مواد غذایی موجود در
بسترهای مختلف:

مواد

نیتروژن%

همی سلولوز%

سلولوز%

لیگنین%

کل

قابل جذب

کاه گندم

0.36

0.07

30.0

41.0

15.0

کاه جو

0.52

0.10

31.3

44.4

5.8

خاک اره

0.57

0.04

15.4

16.7

26.0

چوب ذرت

0.49

0.06

38.0

28.0

11.0

گرایش فیزیکی و شیمیایی بستر در هر مرحله:

مواد

بعد از خیساندن با آب

بعد از ضد عفونی کردن با گرما

دوباره خیساندن

نیتروژن

0.80

0.72

0.79

همی سلولوز

24.3

20.1

14.6

سلولوز

33.1

33.5

22.8

لیگنین

5.8

7.0

6.5

فسفر

0.06

0.05

0.04

کلسیم

6.64

7.40

8.95

پتاسیم

0.46

0.49

0.27

PH

6.6

7.5

4.8

آب

73.8

72.4

71.3

PH بستر: (تنظیم با سنگ کچ)

PH
مطلوب برای رشد میسلیوم 5/6 - 5 می باشد. اگر چه میسلیوم در  PH
بین 4 تا 5/7 می تواند زنده بماند اما رشد آن کمتر شده و در PH=4
رشد آن متوقف می شود و در PH بالاتر از میزان مناسب رشد میسلوم
سریع شده اما ساختار آن غیر عادی رشد می کند.

PH
مناسب برای مراحل اولیه و مرحله میوه دهی 5/5 - 5 می باشد اگر چه درPH
5/5 - 7/8 نیز ممکن است.PH  بستر را می توانید با افزودن سنگ کچ
یا لیموترش تعدیل نمایید.

محیط کشت:

عوامل محیطی شامل: دما، نسبت رطوبت، نور، دی اکسید کربن و
اسیدیته بستر می باشد.

قارچ صدفی در هر مرحله از رشد به عوامل محیطی
متفاوتی احتیاج دارد. در دوره نهفتگی باید میزان رطوبت را 65 تا 70 درصد، آب بستر
65 درصد و دما 20 تا 25 درجه باشد.

میزان دما فاکتور بسیار مهمی در متابولیسم
محصول می باشد. در این مرحله میزان تنفس افزایش یافته و منجر به افزایش تولید دی
اکسید کربن می گردد. غلظت دی اکسید کربن در حین رشد باید کمتر از 800 PPM
باشد. با وجود این میزان آن به نسبت کشت متفاوت است.

شکل گیری میوه احتیاج به میزان رطوبت 80 تا
95 درصد همچنین نور مورد نیاز آن 50 تا 500 Lux
می باشد.شرایط محیطی مختلف
برای انواع قارچ:


نوع قارچ

دما

رطوبت

CO2  ppm

نور

قارچ طلایی صدفی

P. citrinopileatus

21-29

90-95

< 1,000

500-1,000

قارچ صدفی دریایی

P. cystidiosus

21-27

85-90

< 2,000

500-1,000

قارچ صدفی صورتی

P. djamor

20-30

85-90

500-1,500

750-1,500

شاه قارچ صدفی

P. eryngii

15-21

85-90

< 2,000

500-1,000

قارچ صدفی ترخون

P. euosmus

21-27

90-95

< 1,000

750-1,500

قارچ صدفی درختی 

P. ostreatus

10-21

85-90

< 1,000

1,000-1,500 (2,000)

قارچ صدفی پونیکس یا هندی

P. pulmonarius

18-24

85-90

400-800

1,000-1,500 (2,000)

قارچ دکمه ای

P. tuberregium

30-35

85-90

< 2,000

 

شرایط رشد مطلوب برای انواع قارچ:

مراحل مختلف

P. ostreatus

P.florida

P. sajor-caju

P. eryngii

P. cornucopiae

P. cystidiosus

رشد اسپان( ºC)

25

25

25

25

25-30

25-35

مرحله شکل گیری( ºC)

10-15

10-25

10-25

10-15

20-25

20-25

مرحله میوه دهی( ºC)

10-17

15-25

18-25

13-18

20-30

25-30

غلظت Co2
  بر حسب (ppm)

< 1,000

< 800

400-800

< 2,000

< 1,000

< 1,000

فصل کشت

پاییز

بهار، تابستان

بهار

پاییز

تابستان

تابستان

روش پرورش عملی

کشت روی چوب، کیسه ای، قفسه ای، جعبه ای،
  کشت در بطری

قفسه ای و جعبه ای

قفسه ای و جعبه ای

کیسه ای و کشت در بطری

قفسه ای و جعبه ای

کیسه ای و کشت در بطری

دما: دما در
طی روییدن اسپان تاثیرات گوناگونی دارد. در این شکلاز CO2: تاثیر میزان مختلف غلظت این گاز در قارچ در این شکل مشخص
است.

موضوع :قارچ صدفی 2

متاسفانه به علت عدم آشنایی
برخی از فعالان بخش تولید قارچ صدفی به فنون بازاریابی صحیح و ارایه نامناسب قارچ،
ویا ارایه قارچهایی با کیفیت پایین به بازار و همچنین وجود رقابت ناسالم در بین
تولید کنندگان قارچ صدفی، درحال حاضرتولید قارچ به صورت صنعتی علیرغم نیاز بازار،
سودآوری پایینی دارد.

عدم اطلاع رسانی صحیح وبعضا ارایه اطلاعات
غلط و ناکافی و خودداری از تصویر وضعیت حال و آینده بازار قارچ صدفی در
زمان ارایه مشاوره و ... از سوی برخی از واحدهای ارایه خدمات مشاوره تولید قارچ نیز
بر این بازار آشفته ، دامن زده است .

لذا خواهشمند است قبل از اقدام به تولید
قارچ صدفی اطلاعات کاملی از وضعیت بازار و فروش آن در منطقه مورد نظرتان به
دست آورید

روش تولید قارچ صدفی

ابتدا مواد سابستریت ( مانند کاه گندم ،
برنج و...) را در آب می جوشانیم تا کاملا استریل شوند . سپس با بذر قارچ
صدفی تلقیح نموده ودر داخل کیسه های پلاستیکی که از قبل آماده کرده ایم
میریزیم و به اتاق رشد منتقل میکنیم. قارچ صدفی معمولا پس از سه هفته نمایان می شود . در
صورتیکه اتاق مورد نظر شرایط مناسبی از نظررطوبت ، دما ، نور و ... داشته باشد
واز بذر مرغوب استفاده شود ، کیسه ها ( کمپوستها ) تا مدت سه ماه به طور اقتصادی
قارچ تولید خواهند کرد.هر کیسه در طول دوره سه ماهه بین سه تا شش کیلو قارچ
تولید خواهد کرد و ... جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش پرورش قارچ مراجعه نمایید

مکانهای مناسب برای تولید قارچ
صدفی


شما میتوانید قارچ صدفی رادر هر نقطه از
ایران کشت کنید . برای این منظور فقط نیاز به یک فضای مسقف دارید تا شرایط
مورد نیاز تولید را کنترل کنید .کشت وپرورش قارچ صدفی بسیار ارزان وکم هزینه است
ومیتوان در گوشه ایی از پارکینگ ،انباری یا اتاقک بلا استفاده ایی آنرا تولیدکرد .
اصولا قارچ صدفی رطوبت بسیار بالایی برای رشد نیاز دارند ودردمای معمولی( بین 20-30
درجه سانتی گراد) وکمی نور ، رشد قابل توجهی دارد . قارچ صدفی به راحتی
میتواند برروی کاه گندم وجو ، تفاله چای ، ، پوست غوزه پنبه ، بقایای زیتون ، بقایای نیشکر
، درخت در حال پوسیدن و بسیاری از مواد لیگنوسلولزدار رشد کند ولی کاه معمول ترین
، ارزانترین و دردسترس ترین ماده برای تولید قارچ صدفی است

فیزیولوژی رشد قارچ صدفی قارچ صدفی بر روی
بقایای کشاورزی رشدکرده وآنها را کلونیزه کرده وبه بازیدیو کارپ یا کلاهک تبدیل
میکند. به گونه ای که قادراست این مواد راقبل از تخمیر کاملا تجزیه نموده ومورد
استفاده قرار دهد . آنچه در مورد قارچ صدفی مهم و قابل توجه است ، تبدیل توده سابستریت
بستر به اندامهای باردهی قارچ وراندمان بیولوژیکی آن است که اغلب در حدود 100 درصد عمل میکند که از نظر تولید قارچ در دنیا حداکثر میزان تولید
محسوب می شود

کیت قارچ چیست ؟

کیت قارچ به شما امکان پرورش قارچ خوراکی
رادر منزلتان می دهد شما می توانیداز فضاهای غیرقابل استفاده درمنزل
مانند : پاسیو، گوشه ای از حمام ، بالای کمدو کابینت ، پارکینگ انباری ، وهرمکان دیگری
( دارای کمی نور بوده وتهویه مناسبی هم داشته باشد) که در همه منازل وجوددارند
وتقریبا استفاده مفیدی ازآنها نمی توان کرد در جهت کمک به اقتصادوسلامت خانواده
قارچ صدفی تولید نمائید. شما می توانید به روشی ساده وآسان وباکمترین هزینه قارچ
صدفی مورد نیازتان را در منزل پرورش دهید.شما برای تولید کیت دقیقا مانند روش تولید
قارچ صدفی که در بالا ذکر شد عمل کنید . سپس یک کیسه زباله یا کاور لباس کاملا تمیز که
چند سوراخ نیز برروی آن ایجاد کرده اید روی کیت بکشید وروزانه چندین بار آب اسپری
نمایید

روش نگه داری از قارچ صدفی

ابتدا مواد سابستریت ( مانند کاه گندم ، برنج و
...) را در آب می جوشانیم تا کاملا استریل شوند . سپس با بذر قارچ صدفی تلقیح
نموده ودر داخل کیسه های پلاستیکی که از قبل آماده کرده ایم میریزیم و به اتاق
رشد یا اتاق انکوباسیون منتقل میکنیم. در صورتیکه محیط مناسبی فراهم کرده باشید و
تنش حرارتی و رطوبتی نداشته باشید قارچ صدفی معمولا پس از سه هفته نمایان می شود
. در صورتیکه اتاق مورد نظر شرایط مناسبی از نظر رطوبت ، دما ، نور و ... داشته باشد واز بذر مرغوب استفاده شود ، کیسه ها ( کمپوستها ) تا
مدت سه ماه به طور اقتصادی قارچ تولید خواهند کرد.هر کیسه در طول دوره سه ماهه بین سه
تا شش کیلو قارچ تولید خواهد کرد پرورش قارچ صدفی شامل دو مرحله است : 1- مراقبت تا
ظهور کلاهکهای قارچ 2- مراقبت از قارچها تا رشد کامل آنها

در مرحله اول ، قارچ نیاز به نور ندارد
ومی باید در محلی نسبتا تمیز و در دمای معمولی(20-30درجه سانتی گراد) نگه داری
شود. در این مرحله درون کیسه ها دراثر رشد میسلیوم قارچ صدفی ، سفید شده وتمام درون
کیسه را پر می کندواین پایان مرحله اول است

پس از گدشت بیست الی بیست وپنج روز از
تاریخ تلقیح ، قارچ صدفی شروع به رویش بیرونی یا تشکیل کلاهک می کند که در واقع
آغاز مرحله دوم مراقبت است .در این مرحله قارچها نیاز به نور،تهویه مناسب هوا و
همچنین رطوبت دارند. دراین مرحله بر روی پلاستیک شیارهایی به صورت عمودی ایجاد نمائید
تا قارچها اندام زائی خارجی نموده و رشد نمایند.

مشکلات احتمالی درپرورش ونگه
داری قارچ صدفی
:

لازم به ذکر است قارچ صدفی بسیار مقاوم
هستند وهیچ یک از موارد مذکور در زیر نمی توانند این قارچها را غیر قابل
مصرف کنند زیرا کلیه مشکلات مذکور در زیر واکنشهای فیزیولوژیک قارچ صدفی در مقابل
شرایط محیطی نا مناسب است که به محض تامین شرایط مورد نیاز مجددا قارچهای سالمی
تولید خواهد کرد

1 - قارچها به شکل توده مرجانی رشد
می کنند


علت : تهویه نامناسب - کمبود نور

رفع مشکل : کمپوستها رابه مکانی که دارای
نور کافی وغیرمستقیم باشدمنتقل نمائید.قارچ صدفی نیازبه نور مستقیم وشدید ندارند
نورفضای داخلآپارتمان و اتاقها با نور یک لامپ معمولی (800تا 1000لوکس در 12 ساعت ) کاقی
است ضمنا برای مشکل تهویه نیز می توانیدهریک ساعت یکبار هوای سالن را تهویه کنید .

2 - قارچها دارای ساقه بلند و کلاهک
ریز و بعضا فاقد کلاهک


علت : تهویه مناسب نیست و تجمع گاز کربنیک در
محیط زیاد است.

رفع مشکل قارچ صدفی رای رشد نیاز به اکسیژن
دارد که با تهویه مناسب ( هر یک تا دوساعت یکبار ) این مشکل حل میشود . بلند شدن
ساقه ها بعضا به علت کمبود نور نیز عارض میشود

3 - قارچها چند سانتی متر بیشتر رشد نمی کنند

علت : - کلاهکهای قارچ در اثر کمبود رطوبت
خشک شده اند - درکنار قارچهای قوی تر رشد کرده اند - برخی از قارچها از ابتدا
ضعیف هستند

رفع مشکل : با افزایش کار
رطوبت سازها میتوانید کمبود رطوبت راجبران نمائید ( رطوبت مطلوب بین90% -80 % است )
ضمنا کاهش دما به 18 درجه ( شوک حرارتی ) در این مرحله مفید است قارچهایی هم که
در کنار قارچهای قوی تر رشد می کنند،قدرت رقابت با آنها را ندارند وطبیعی است که کوچک
باقی بمانند. ضمنا قرار نیست تمام قارچها بسیار قوی و بزرگ باشند

4 - روی کلاهکها تیره و سیاه می شود

علت : نور موجود در فضای نگهداری قارچ صدفی
بیش از حد نیاز قارچ است.

رفع مشکل : اگرکمپوستها را به مکانی
با نور کمتر وغیر مستقیم منتقل نمائیدمطمئنا بازهم قارچهای سفیدرنگ و زیبایی تولید
خواهید کرد.

5 - دیگر قارچ تولید نمی کند

علت : - توده داخلی کمپوستها خشک شده است . -
قارچهای آن تمام شده وقدرت رویش ندارد .

رفع مشکل : قارچها نیز مانند تمام
موجودات زنده برای ادامه حیات خود نیاز به آب دارند . وقتی آب توده داخلی کمپوست کاهش
می یابد رشد نمی کنند.برای حل این مشکل توده داخلی کمپوست را از پلا ستیک
خارج نموده به مدت 10-12 ساعت در داخل آب تمیز قراردهید. در این حالت یک جسم سنگین - و
تمیز ـ برروی توده قراردهید تاکاملابه زیرآب فرورود .پس از آن از آب خارج کرده
اجازه دهید آب مازادآنها خارج شود. سپس مجددا در داخل کیسه (بهتراست از کیسه دیگری
استفاده بفرمائید ) قرار دهید .اکنون کمپوست آماده است تا مجددا قارچ تولید
نماید.اگر مجددا این کار را انجام دادید و دیگر قارچ تولید نشد ، متاسفانه
میسلیومها قدرت تولید ندارندمعمولا مدت زمان اقتصادی هر کمپوست را سه ماه درنظر
میگیرند. ولی جای نگرانی نیست ،چون اکنون شما یک خوراک دام با ارزش پروتئینی بالا
وخاک گلدان بسیار خوب برای گلدانها و باغچه تان در دست دارید .

6 - برروی توده داخلی کمپوستها ،
توده های سبز آبی و یا سیاه رنگی مشاهده میشود


علت: کمپوستها مورد حمله قارچ های پارازیت
قرار گرفته است.

رفع مشکل : قارچ صدفی قدرت ساپروفیتی
بالایی دارند وبه راحتی می توانند با پارازیتهای مزاحم مقابله کنند ولی شما می
توانید توده را از داخل پلاستیک خارج نموده قسمت آلوده را همراه با توده زیر آن ( به
عمق و شعاع 10 سانتی متری ) از توده جدا نمائیدوقسمت آلوده را معدوم نمایید اگر
آلودگی کیسه زیاد باشد کل کیسه را معدوم کنید.سپس کمپوست رابا آب تمیز اسپری نموده
و حتما درون یک کیسه جدید قرار دهید زیرا کیسه قبلی آلوده است.

7 - قارچها زرد و پلاسیده می شوند

علت : بر روی کلاهکهای قارچ آب
ریخته وجذب بافت آن شده است

رفع مشکل: قارچهای صدفی برای
رشد نیاز به رطوبت بالای 80 درصد دارند ولی این به معنای اسپری نمودن آب بر روی
کلاهکهای قارچ به صورت مستقیم نیست

 

پرورش قارچ
صدفی :
از آنجایی که پرورش قارچها
معمولا” در محیطی بسته انجام می شود؛ لذا قارچهای صدفی را می توان در هر منطقه
جغرافیایی و با هر نوع آب و هوایی کشت کرد.این قارچــــها می توانند اختـــلاف
درجه حرارت 16 تا 30 درجه سانتیگراد را تحمل کنند.

در یک انبار با مساحت 80 متر مربع : در یک انبار ۸۰ متری
بیش از یک تن قــارچ می توان تولید کرد. زمان لازم برای این کار حدود 2 ماه بوده و
اولین برداشت پس از یک ماه بدست می آید. این جزوه برای تولید قــارچ صدفی درسطحی
پایین تراز این میزان نوشته شده بدیهی است جهت تولید در مقیاس بالا دانش فنی
بیشتری مورد نیاز می باشد؛ که در کلاسهای تئوری عملی ارائه خواهد شد .

فضای مورد نیاز : برای کشت قارچ صدفی می توان از یک اتاق ؛ زیرزمین ؛ انبار
متروکه ؛یا هرمکان خالی دیگر که دارای سقف مناسب باشد استفاده نمود.این مکان باید
توانایی نگهداری دمای اطاق راداشته باشد بطوریکه ؛ تاحد امکان از اختلاف شدید درجه
حرارت جلوگیری کند .

محیط کشت قارچ صدفی : محیط کشت قارچ صدفی از کاه گندم ؛ کاه جو ؛ کاه برنج
؛ تراشه چوب صنوبر.... تهیه می شود. در این کشت از خاک و کود استفاده نمی شود
بنابراین هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد .

نحوه کشت قارچ صدفی : کاه وکلش خرد شده را یک شب در آب گذاشته تا
کاملا”مرطوب ؛سپس مدت 2 تا 3 ساعت در آب جوش پاستوریزه می شود .برای این کارمی
توان از یک بشکه خالی استفاده کرد .زمان پاستوریزه کردن از وقتی محاسبه میشودکه آب
به نقطه جوش رسیده باشد.جهت اطمینان خاطر بهتر است از دماسنج الکلی برای سنجش دمای
آب جوش استفاده شود. سپس کــاه را آبکش کرده آنرا به حال خود رها می کنند تا پس از
چند ساعت خنک شود؛ بطوریکه بالمس کردن کاه با پشت دست ؛ هیچگونه گرمایی احساس نشود
.

بذر زنی : پس از اینکه کاه کاملا خنک شد با 3 تا 5 درصد اسپان( اسپان= بذر
قارچ ) مایه زنی می شود به این منظوربرای هر 10کیلوگرم کاه پاستوریزه شده مقدار400
تا 500 گرم بذرقارچ اضافه و مخلوط میشود. مخلوط حاصل درون کیسه هایی به قطر 45
تا50 سانتیمتربا ارتفاع 80 تا 150سانتیمتر ریخته سپس سطح آن کمی فشرده شده تا
رطوبت کاه حفظ گردد. پس از بستن سر کیسه آنرا به محیطی که از قبل بعنوان سالن کشت
در نظرگرفته شده انتقال داده واز سقف آویزان میکنند. می توان کیسه های کشت شده را
روی زمین هم قرار داد.

کنترل دما و نور : از اولین روز کشت تا مدت 25 الی 30 روز دما روی 24 درجه
سانتیگراد نگهداری شده ؛در صورت امکان محیط را تاریک می کنند. نورخورشید برای قارچ
صدفی مناسب نیست.پس ازاینکه سطح کاه پوشیده ازتارهای سفید رنگ و ظریف قارچ صدفی
شد. سوراخ هایی به فاصله 20 تا 25 سانتیمتر و به اندازه کف دست در اطراف کیسه کشت
شده ایجاد و با آ بپاشی مداوم کف سالن رطوبت محیط را افزایش می دهند . در این زمان
دما به 20 درجه سانتیگراد کاهش داده می شود. وجود نور یک لامپ در این زمان ضروری
بوده و با عث افزایش محصول می شود .قارچها پس از یک هفته دیگر آماده برداشت می با
شند .

آبیاری : زمانی که کیسه ها پاره می شوند ؛ چنانچه رطوبت محیط پایین پاشد ؛
سطح کاه خشک شده و بایستی با مقادیر خیلی کم آب ؛ بصورت اسپری آبیاری شوند .
آبیاری ممکن است روزی دو بار یا بیشتر انجام شو د. باید توجه داشت که آبیاری 48
ساعت قبل از برداشت قارچها متوقف شود. پس از برداشت محصول میتوان آبیاری را ادامه
داد.

میزان تولید : میزان تولید از هر کیسه طی 4 تا 5 چین یا بیشتر در حدود 2 تا
4 کیلوگرم قارچ تازه میباشد

موضوع :روشهای کشت قارچ صدفی3

کشت در کیسه: یکی از رایج ترین روش ها در کشت قارچ در اکثر نقاط جهان است.
  بعضی از مزایای آن به شرح زیر است.

  1- ریسک کمتری نسبت به روشهای دیگر کشت دارد.

  2- کنترل آسان آفات و بیماریها

  3- امکان کشت در تمام طول سال

  4- بازگشت سریع سرمایه

  5- سرمایه گذاری اولیه کم

  6- امکان کشت در خانه

  روش کار : ابتدا بستر خود را انتخاب نمایید در مورد بستر در درس قبلی
  توضیح داده شده است .

  اگر از کاه استفاده می کنید بهتر است ابتدا کاه ها را  خرد کنید ( کاه های
  خرد نشده نیز قابل کاشت می باشند). برای ضدعفونی کردن کاه ها
  باید آنها را بجوشانید. برای این کار بهتر است کاه ها را درون کیسه های پلاستیکی ریخته
  و آنها را به مدت 45 دقیقه در آب جوش قرا دهید ( 45 دقیقه از زمانی که آب به جوش می آید). کاه ها را به مکان تمیز برده و 24 ساعت منتظر بمانید تا آب اضافی
  آن خارج گردد .

  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
 

  رطوبت مطلوب به نحوی است که وقتی یک مشت کاه را در دست فشار می دهید چند قطره آب از آن بچکد. قبل از ریختن  کاه ها (بستر ) در
  پلاستیک ( پلاستیک های خیاری) بهتر است چند سوراخ در کف پلاستیک ایجاد نمایید.

  کاههای ضد عفونی شده را تا ارتفاع حدود 20 – 30 سانتیمتر در داخل کیسه های
  پلاستیکی ریخته و با دست خوب فشرده نمایید، سپس بر روی آن یک لایه بذر بپاشید و این عمل را تا پر شدن کامل پلاستیک انجام دهید. برای فشرده شدن
  کاه ها بهتر است یک سوراخ در وسط کیسه ایجاد نماییم  و در نهایت درب
  پلاستیک را ببندید. میزان بذر هر کیسه بستگی به مقدار کاه و اندازه کیسه
  حدود 200-500 گرم می باشد . میزان رطوبت  دما نور و دیگر شرایط در
  دوره های رشد بسیار مهم است برای آگاهی می توانید به درس قبلی مراجعه نمایید .

 

  کیسه های آماده شده را به مکانی تمیز و فاقد آلودگی با حرارت 20-30 درجه
  سانتیگراد برده .میزان دما در هفته اول بسیار مهم می باشد .

  بعد از سفید شدن کامل پلاستیکها با میسلیومها ( 20 تا 30 روز بعد از کاشت )
  پلاستیکها را با تیغ برش دهید و یا آنها را به طور کامل از بسته جدا نمایید تا
  قارچها فضای مناسب برای رشد داشته باشند. تامین رطوبت در این دوره بسیار اهمیت
  دارد. مناسبترین رطوبت هوا 85 تا 90 درصد می باشد .

  حداکثر تا یک هفته بعد از برش پلاستیکها قارچهای کوچک در بدنه بستر ظاهر و پس از
  چند روز بزرگ و قابل برداشت خواهند شد. بهترین زمان برداشت زمانی است که لبه های
  قارچ به سمت بالا بر نگردد . برای برداشت قارچ می توانید ساقه قارچ را با دست
  گرفته و بپیچانید. در صورت رعایت کامل شرایط  و حفظ دما، نور، رطوبت و
  غیره  با روش فوق می توانید 3-4 هفته قارچ برداشت نمایید. فاصله کیسه
  ها  از یکدیگر حدود 30 سانتیمتر باید باشد تا از تداخل کلاهکهای قارچ با
  یکدیگر جلوگیری گردد .

در مکان های کوچک برای حفظ رطوبت می توانید  با اسپری نمودن بدنه بستر از
  خشک شدن آن جلوگیری کنید و اگر چنانچه بدنه بستر خشک شد می توان نسبت به آبیاری
  آن اقدام نمود. برای بالا بردن میزان رطوبت می توانید کف اطاق  را دائما با
  آب خیس نمایید، بهتر است از دستگاه بخار ساز یا در صورت امکان از کتری آب جوش
  استفاده کنید. برای تشکیل کلاهک و تغییر رنگ آن نور کافی لازم است. (مراجعه به
  درس قبل)

  نور طبیعی اطاق، برای کشت کافی است. از ورود حشارت، بیماری ها و
  آلودگی ها  به داخل مکان پرورش حتما ممانعت گردد و در صورت مشاهده مگسهای
  ریز ( مگس سرکه ) نسبت به مبارزه با آنها اقدام گنید.

  در صورتی که بذر
  آماده استفاده می کنید به چند نکته باید توجه کنید:

  1- کیسه نایلونی حاوی بذر (اسپان) قارچ سالم بوده و فاقد پارگی یا چسب خوردگی می
  باشد.

  2- دانه های اسپان(بذر) قارچ فقط به رنگ قهوه ای(رنگ غلات) یا سفید(ناشی از رشد
  ریسه ها یا میسلیوم قارچ خوراکی) بوده و فاقد رنگ سبز یا سیاه یا نارنجی( بیماری
  کپکی) می باشد.

  3- داخل نایلون بذر(اسپان) قارچ فاقد هرگونه قطرات آب می باشد.

  4- دانه های بذر (اسپان) قارچ حالت دانه بندی داشته و در صورت چسبیدگی با فشار
  دست به راحتی دانه دانه شود.

  5- پنبه درب نایلون بذر(اسپان) قارچ سالم بوده و آلوده و کثیف نباشد.

  در صورت تهیه بذر (اسپان) قارچ مناسب، امکان نگهداری آن در یخچال (دمای 4- 6
  درجه بالای صفر) تا 21 روز میسر می باشد.

 

 

  کشت در قفسه یا تاقچه: (کشت در قفسه در یک نگاه) مرحله قبل از تخمیر و
  آماده کردن بستر، پاستوریزه و پر کردن، بذر زنی، دوره نهفتگی، میوه دهی، برداشت
  محصول، تخلیه

 

  کشت در بطری: در این روش بطری ها را از بستر پر کرده و آن را استرلیزه
  کرده. آنها را در دمای 17-18 درجه سانتی گراد و رطوت 65-70 درصد قرار می دهند.
  حدود 25-20 روز طول می کشد که به مرحله میوه دهی برسد.

 

  کشت روی کنده درخت: (درمناطق معتدل) دو روش اساسی برای کشت قارچ روی
  قطعات درخت وجود دارد. کشت روی قطعات بزرگ چوب، کشت روی قطعات کوچک چوب در این
  روش اسپان را روی قطعات درخت می ریزند و در شرایط مناسب رشد می دهند.

   
 

 

موضوع :قارچ دکمه ای

سابقا محیط کشت قارچ دکمه ای فقط کود اسب بود
اما از آنجایی که تهیه این کود در مقیاس وسیع امکان پذیرنبود از مواد دیگری مانند
کاه گندم – کود مرغ و سنگ گچ طی فرایندی به نام کمپوست سازی ( بستر سازی یا کود
سازی) محیط کشت مصنوعی با خواص کود اسب تهیه شد که به مراحل مختلف آن می پردازیم.

1ـ فاز اول کمپوست
سازی

این مرحله از بستر سازی شامل خیس کردن و
انباشت مواد اولیه به مدت ۵ تا ۷ روز بوده که در سیستم ماشینی معمولاً ۳تا
۴روز است. چهار مرحله قالب زنی که به مدت ۳ تا ۵ روز و معمولا ۴ روز انجام میشود.
قالب زنی در سیستم ماشینی ۳ مرحله وهر۳  روز یک بار انجام می شود. بنا
بر این در سیستم ماشینی طول پروسه  فاز اول حداقل۵ تا ۱۴ روز کاهش می
یابد .

2- فاز دوم
کمپوست سازی

این فاز شامل ۳ مرحله ۱ـ عملیات
تخمیر به مدت ۳ تا ۵ روز،۲ـ پاستوریزاسیون بمدت ۱۲ تا ۱۸ ساعت و۳ـ
آمونیاک زدایی ۳ تا ۵ روز بوده و تقریبا در هر دو سیستم شبیه هم انجام میشود
( گاهی در سیستم دستی مرحله آمونیاک زدایی ۱تا ۲ روز بیشتر به طول می انجامد).

3- بذر زنی

این مرحله رابطه مستقیم با سیستم تولید و
تعداد کارگران و مهارت آنها داشته در سیستم استیلاژ( بستری ) حداکثر یک روز و در
سیستم کیسه ای و سایر سیستم ها بسته به مقدار کیسه ها و فاصله آنها با سالن های
تولید و ارتفاع قفسه ها مختلف است .معمولا این مرحله بایستی حداکثر در مدت ۲ روز
پایان یابد چرا که طولانی شدن این مرحله زمینه آلودگی کمپوست آماده شده را فراهم
آورده همچنین برداشت در یک زمان انجام نمی گیرد.

4- پنجه دوانی

در این مرحله میسلیوم یا ریسه های قارچ در
مدت ۱۴ تا ۱۵ روز در کمپوست نفوذ کرده و پس از آن ۱۴ تا ۱۵ روز دیگر نیز زمان نیاز
است تا میسلیوم قارچ در خاک پوششی نفوذ کند.

5- برداشت

معمولا ًطی ۳ مرحله برداشت انجام میگیرد که
هر مرحله ۷ تا ۱۰ روز طول می کشد.

6- نظا فت سالن

مرحله پایانی که معمولاً ۱ تا ۲ روز بطول می
انجامد شامل مرحله تخلیه و نظافت سالن ها میباشد. بنا براین طول دوره در
سیستم دستی ۷۵ تا ۱۰۳ روز و در سیستم ماشینی ۷۰ تا ۸۱  روز می
باشد در صورتی که یک کارخانه کلیه مراحل را خودش انجام دهد ۴ و حداکثر ۵ دوره در
سال میتواند از سالنهای تولید استفاده نماید. سیستم رایج ایران بصورت سنتی بوده و
معمولا کلیه کارها در یک کارخانه انجام می گیرد. امروزه در کشور های پیشرفته از
این سیستم استفاده نمی شود. اطلاعات بیشتر در مورد سیستم های پیشرفته در کلاسهای
تخصصی آموزشگاه قارچ طلایی ارائه می شود.

 

برآورد هزینه های جاری تولید قارچ دکمه
ای

هزینه های تولید قارچ دکمه ای رابطه مستقیم با سیستم تولید( کیسه ای،استیلاژ
....) مکانیزم تولید ( مکانیکی، نیمه مکانیکی،دستی یا بصورت تامین مواد اولیه
ازطریق تعاونی یا ....)همچنین قیمت نهادینه های تولید( مواد اولیه،هزینه کارگری،
سوخت وانرژی و ....)از یک سو و از سوی دیگر میزان عملکرد محصول بر حسب مقدار بستر
یا محیط کشت استفاده شده در طول یک دوره از تولید داشته که معمولا بین دو تا سه
ماه در نظر گرفته میشود. بنا براین محاسبات ذیل که کاملا عملی و تجربه شده در سال
1384 می باشند می توانند تغییراتی داشته باشند که متاُثر از نحوه مدیریت در
کارخانه میباشد.این محاسبات جهت سیستم رایج ایران یعنی سیستم تولید به روش سنتی یا
دستی محاسبه شده است. ضمناً در این برآورد هزینه سرمایه گذاری ثابت ( ساختمانها،
تاسیسات و تجهیزات ) محاسبه نشده است .

 

الف) مواد اولیه:

 

شرح هزینه

واحد

مقدار

قیمت واحد،
 
ریال

هزینه کل، ریال

کاه گندم       

کیلو گرم

۶۰۰۰

۳۰۰

۱۸۰۰۰۰۰

کود
  مرغی

کیلو گرم

۳۵۰۰

۱۲۰

۴۲۰۰۰۰

کود
  اوره

کیلو گرم

۱۰۰

۵۰۰

۵۰۰۰۰

ملاس چغندر

لیتر

۱۰۰

۲۰۰

۲۰۰۰۰

سنگ گچ

کیلو گرم

۴۵۰

۱۰۰

۴۵۰۰۰

بذر قارچ

کیلو گرم

۱۵۰

۱۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

خاک پوششی

متر مکعب

5/7

۲۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

کیسه
  کشت

کیلو گرم

۳۰

۱۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

سموم

لیتر

۴

۲۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

متفرقه

 

۲ درصد

 

۱۱۴۳۰۰

جمع کل

 

۵۸۲۹۳۰۰

 

ب) هزینه کارگری :

 

شامل ۴ مرحله قالب زنی توسط ۴ نفر (۱۶ روز کارگر) ۲ مرحله تخلیه و پر کردن
سالن پاستوریزه توسط ۴ نفر (۸ روز کارگر) ۳ مرحله آبیاری توسط یک نفر ( ۳ روز
کارگر) یک مرحله تخلیه و نظافت سالن توسط ۴ نفر ( ۴روز کارگر) و میانگین ۴ روز
کارگر جهت نظارت که مجموعاً ۳۵ روز کارگری با ارزش هر روز کارگری در سال 1384
تقریباً ۵۰۰۰۰ ریال با کلیه مزایا معادل ۱۷۵۰۰۰۰ ریال (تا قبل از برداشت ) میباشد.

جهت برداشت و بسته بندی، طی ۳ مرحله ( ۳ چین برداشت ) توسط ۵ نفر مجموعا 15
روز کارگر، با دستمزد فوق جمعاً مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال خواهد شد.

 

ج)هزینه سوخت و انرژی:

 

از سوخت گازوئیل ،انرژی برق  و آب
با تعرفه کشاورزی به طور میانگین در فصول مختلف سال مبلغ ۵۸۲۹۳۰ جهت هر دوره تولید
در نظر گرفته شده است.

 

جدول هزینه های جاری

 

شرح هزینه

مبلغ کل هزینه (  ریال )

الف) هزینه مواد اولیه

۵۸۲۹۳۰۰

ب)هزینه کارگر ی تا قبل از برداشت

۱۷۵۰۰۰۰

ج) سوخت و انرژی

۵۸۲۹۳۰

جمع

۸۱۶۲۲۳۰

س) استهلاک سرمایه برای 3 ماه (
  16 %   )

۳۲۶۴۸۹

ص)هزینه کارگری برداشت

۷۵۰۰۰۰

جمع کل

۹۲۳۸۷۱۹

 

 

پیش بینی میزان تولید

 

با استفاده از مواد اولیه فوق با وزن خشک تقریبی ۱۰۰۰۰ کیلو گرم و 65% تا 75%
رطوبت میتوان ۱۶۵۰۰ تا ۱۷۵۰۰ کیلو گرم کمپوست ( بستر یا محیط کشت قارچ دکمه ای)
تهیه نموده که عملکرد آن ( میزان قارچ تولید شده ) بر اساس وزن بستر(کمپوست) به
قرار ذیل می باشد.

 

مقدار تقریبی کمپوست

حداقل عملکرد  10درصد

عملکرد خوب   20درصد

عملکرد عالی 30درصد

شرایط ایران عملکرد17%

۱۶۵۰۰ کیلوگرم
  بستر

۱۶۵۰ کیلوگرم
  قارچ

۳۳۰۰کیلوگرم قارچ

۴۹۵۰ کیلوگرم قارچ

۲۸۰۵ کیلوگرم
  قارچ

۱۷۵۰۰ کیلوگرم
  بستر

۱۷۵۰ کیلوگرم
  قارچ

۳۵۰۰ کیلوگرم
  قارچ

۵۲۵۰ کیلوگرم
  قارچ

۲۹۷۵ کیلوگرم
  قارچ

 

باید در نظر داشت، کیفیت کمپوست تهیه شده از
نظر فیزیکی و بیوشیمیایی که بستگی به مواد اولیه مصرف شده و سیستم تولید کمپوست
دارد، همچنین بذر مصرفی ( اسپان )از نظر گونه و اصلاحات ژنتیکی انجام
شده بر روی آن نقش چشمگیری در تلورانس تولید داشته و به همراه مجموع عوامل محیطی و
نحوه کنترل آن (رطوبت، دما، تهویه، بهداشت،   ...) افزایش یا کاهش تولید
قارچ را در تولیدی های قارچ دکمه ای رقم میزند.

 

 

موضوع :وضعیت تولید و بارار قارچهای خوراکی

  بیش از چهار دهه از تولید قارچ در کشور مى گذرد

اما هنوز مسئله فروش یکى از معضلات پرورش دهندگان

قارچ به شمار مى آید. اگرچه بازار فروش در سال هاى

اخیر نسبت به دهه گذشته سامان بیشترى یافته و

تقاضا و فروش قارچ شرایط مناسب ترى پیدا کرده است

اما کماکان تولیدکنندگان قارچ در سطوحى بسیار نازل

به تولید مى پردازند...

بیش از چهار دهه از تولید قارچ در کشور مى گذرد

اما هنوز مسئله فروش یکى از معضلات پرورش دهندگان

قارچ به شمار مى آید. اگرچه بازار فروش در سال هاى

اخیر نسبت به دهه گذشته سامان بیشترى یافته و

تقاضا و فروش قارچ شرایط مناسب ترى پیدا کرده است

اما کماکان تولیدکنندگان قارچ در سطوحى بسیار نازل

به تولید مى پردازند. زیرا هنوز براى رشد تقاضا در

داخل اقدام گسترده اى شروع نشده، در ضمن براى

تقاضاى کنونى هم بازار سازمان یافته اى در داخل

وجود ندارد. حتى براى صادرات آن هم بازارى نیست تا

تولیدکنندگان قارچ براساس ظرفیت موجود تولید کنند.

به همین دلیل در خصوص تولید و شرایط بازار فروش با

رئیس هیات مدیره تعاونى تولیدکنندگان قارچ،

نوربخش، گفت وگویی انجام شده که در پى مى آید.

•امسال در چه سطحى قارچ خوراکى تولید مى شود؟

کشور امسال ۲۰ هزار تن قارچ خوراکى تولید مى کند

که نسبت به سال گذشته حدود ۲ هزار تن افزایش دارد.

•این میزان از چه سطحى به دست مى آید؟

در ایران برداشت از هر کمپوت (سیستم تولید کیسه

قارچ) بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ کیلو است. اما در کشورهاى

اروپایى از هر کمپوت۳۵۰ کیلو قارچ به دست مى آید.

•چند واحد در سطح ۲۵۰ کیلو تولید دارند؟

تنها ۲۰ درصد بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو تولید مى کنند،

مابقى بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو تولید دارند.

•در مجموع چند واحد در این حوزه کار مى کنند؟

تاکنون ۹۷ واحد قارچ خوراکى احداث شده و به بهره

بردارى رسیده است.

اولین واحد قارچ خوراکى سال ۳۷ با ظرفیت ۱۰ تن در

سال تولید شد. پس از ۱۶سال وقفه در احداث واحد

تولید قارچ در سال ۵۳ دومین واحد با ظرفیت ۵۰ تن

شروع به کار کرد. اوایل انقلاب این دو واحد تعطیل

شد اما مجدداً سال هاى ۶۲-
۶۱ این واحدها شروع به

کار کردند تا سال ۶۴ که هیچ واحدى احداث نشد. سال

۶۴ تا ۶۸ موج
دوم احداث واحدهاى قارچ خوراکى شروع

شد. در این دوره هفت واحد احداث شد و سپس در سال

هاى ۶۹ تا ،۷۳
۴۵ واحد؛ سال هاى ۷۴ تا ۷۸ ، ۲۰

واحد و در سال هاى ۷۹ تا ۸۱ ، ۲۵ واحد دیگر به این

مجموعه اضافه شد. بدین ترتیب تا پایان سال ۸۱ ، ۹۷

واحد قارچ خوراکى احداث شد و کماکان در حال فعالیت

هستند ضمن اینکه در حال حاضر هم واحدهایى در حال

ساخت است اما هنوز به بهره بردارى نرسیده اند.

•آیا همه این مجموعه ها فعال هستند؟

در حال حاضر ۶۸ واحد فعال است. ۲۵ واحد غیرفعال

است و چهار واحد تغییر کاربرى داده البته غیرفعال

شدن و یا تغییر کاربرى دادن آنها به سال هاى ۷۳-۷۲

برمى گردد. در این دوره واحدهاى زیادى احداث شد و

محصول بدون در نظر گرفتن بازار مصرف تولید شد و

این امر منجر شد تولید زیان ده شود و بسیارى از

واحدها از تولید انصراف بدهند.

•در حال حاضر چه تعداد از این واحدها تجارى تولید

مى کنند؟

واحدهاى ما اغلب کوچک هستند. براى صادرات حداقل

نیاز به واحدهاى ۱۰ هزار تنى است. با الگوى فعلى

امکان صادرات نیست. واحدهاى ما سه هزار تنى هستند

و صادرات در این مقیاس ارزش اقتصادى ندارد.

•با این شرایط چه میزان صادرات داریم؟

از مجموعه ۱۸ هزار تن ۱۰ هزار تن صادر مى شود و

مابقى در داخل مصرف مى شود.

•مصرف سرانه قارچ در کشور چه میزان است؟

مصرف سرانه ما ۲۵۰ گرم است درحالى که در اروپا

چهار کیلو است که اگر ما بخواهیم به آن برسیم نیاز

به فرهنگ سازى گسترده داریم. ما ظرفیت لازم براى

تولید را داریم ضمن اینکه مزیت هاى لازم را هم

داریم، پس در کنار ما دولت باید به فرهنگ سازى

بپردازد. همان طور که بر روى بسیارى از محصولات

خوراکى مانور مى دهد در جهت فرهنگ سازى مصرف قارچ

هم حرکت کند. چون ظرفیت تولید قارچ وجود دارد.

مشکل در حال حاضر کمبود تقاضا است. هرچند شرایط

کنونى تقاضا بسیار مطلوب تر از گذشته است.

•با توجه به تاثیر قیمت بر رشد تقاضا برنامه اى

براى کنترل قیمت دارید؟

در حال حاضر آنچه ما عرضه مى کنیم قارچ فله و یا

بسته بندى شده است که کیلویى هزار و ۳۰۰ تا هزار
و

۳۵۰ تومان است. البته در میادین شهردارى این قیمت

هزار و ۷۵۰ تومان است که در ماه رمضان ۵ درصد

تخفیف داشت. اما درباره کنترل قیمت، قیمت تمام شده

ما در سال ۸۳ براى هر کیلو قارچ حدود هزار و ۵۰ تا

هزار و صد تومان بود. ما سعى کردیم این قیمت را

امسال افزایش ندهیم. براى سال آینده هم کماکان قصد

داریم این برنامه را اجرا کنیم و با افزایش

راندمان تولید قیمت عرضه را ثابت نگه داریم.

•براى ساماندهى بازار هم تعاونى برنامه خاصى را

دنبال مى کند؟

از خردادماه امسال کل قارچ تهران که حدود ۱۲ هزار

تن است در میدان تره بار آزادى عرضه مى شود. در

این مرکز فروش ۵ تا ۸ سوله در اختیار انجمن قارچ

کاران قرار دارد و قارچ در این بورس به صورت عمده

به فروش مى رود.

•آیا این مرکز مسئله فروش را حل کرده است؟

نه. معضلات فروش بسیار است. اما این مرکز در سطح

خود توانسته مشکلات بخش را حل کند.

•برنامه اى براى رشد این مراکز دارید؟

هفته گذشته در مزایده اى که در سازمان میادین

برگزار کردیم تعاونى توانست برنده مزایده شود. به

واسطه این مزایده تعاونى قارچ کاران از اواخر آبان

مى تواند در کلیه مراکز سازمان فعالیت کند. ما

قادریم در ۴۰ میدان در شهر فعالیت کنیم، البته ۴۰

میدان از همان آغاز فعال نخواهند بود. ولى طبق

برنامه تعاونى ان شاءالله ۴۰ میدان تا پایان سال

فعال خواهند شد.

•در حال حاضر به غیر از منطقه آزادى، تولیدکنندگان

قارچى عرضه نمى کنند؟

در حال حاضر تولیدکنندگان در ۱۳ مرکز فعالیت مى

کنند.

•در این میادین چه میزان قارچ عرضه مى شود و در

واحدهاى جدید چه میزان عرضه خواهد شد؟

در میادین فعلى حدود هزار و ۲۰۰ کیلو قارچ عرضه مى

شود. اما در ۴۰ میدان پیش بینى مى شود ۴ هزار کیلو

قارچ توزیع شود، البته به مرور زمان این میزان به

۶ هزار
کیلو خواهد رسید.

موضوع :کشت‌ قارچهای‌ خوراکی‌

به‌ همان‌ اندازه‌ که‌
محبوبیت‌ قارچ‌ در رژیم‌ غذایی‌ آمریکایی‌ افزایش‌ می‌یابد، علاقه‌مند ی برای ‌تخصص‌
یافتن‌ در امور مربوط‌ به‌ قارچ‌، تبدیل‌ به‌ یک‌ سرگرمی‌ و نیز تجارتی‌
کوچک‌ می‌شود.امروزه‌ بسیاری‌ از فروشگاههای‌ انواع‌ گوناگون‌ از قارچ‌ها
را عرضه‌ می‌دارند و روش‌های‌ مورداستفاده‌ برای‌ تولید محصولات‌ مربوط‌ به‌
چند نوع‌ قارچ‌ معمول‌ دیگر، آنچه‌ در پی‌ می‌آید. شرح‌مختصری‌ است‌ از مواد و روش‌های‌
مورد استفاده‌ برای‌ تولید محصولات‌ مربوط‌ به‌ چند قارچ‌خوراکی‌ کشت‌
شونده‌ی‌ معروف‌.

قارچ‌ چیست‌؟

قارچ‌، میوه‌ای‌ از تیره‌ی‌ رویندگان‌ قارچی‌
است‌؛ مشابه‌ سیبی‌ بر یکی‌ درخت.‌ بیشتر قارچ‌ها، به‌دلیل‌ تشکیل‌ کولونی‌ به‌
جذب‌ مواد مغذی‌ از چوب‌، برگهای‌ فرو افتاده‌ و ترکیبات‌ موجود در خاک‌و غیره‌، قابل‌
مشاهده‌ نیستند. به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌، قارچ‌ها می‌توانند بر سطح‌ هر منبعی‌
که‌دارای‌ کربن باشد، به‌ شکل‌ لایه‌ای‌ رشد کنند. یک‌ گیاه‌ قارچی‌ از تارهای‌
شاخه‌ شاخه‌ ولوله‌ای‌ شکل‌ متعددی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ که‌ Hyphae نام‌ دارند.
مجموعه‌ Hyphae ها رامیسیلیوم‌ می‌نامند.
بسیاری‌ از گیاهان‌ قارچی‌، که‌ برخی‌ از قارچ‌ها را نیز شامل‌ می‌شود،Soprophyte (پوده‌زی‌) هستند
و غذای‌ خود را با تشکیل‌ کولونی‌ بر ترکیبات‌ ارگانیک‌ مرده‌بدست‌ می‌آورند. اگر یک‌ میسیلیوم‌ پژمرده‌
شود، همچنان‌ انرژی‌ کافی‌ را برای‌ باز تولید خود داراخواهد بود. هنگامی‌ که‌ ترکیبات‌
دما، رطوبت‌ نسبی‌، میزان‌ دی‌اکسید کربن‌ و...همگی‌ مناسب‌باشند، گیاهان‌ قارچی‌ ساختار پیشرفته‌ای‌ را سازمان‌ می‌دهند که‌ همان‌ قارچ‌ آشناست‌. قارچ‌ها،میلیون‌ها
هاگ‌ را می‌پراکنند که‌ عملی‌ مشابه‌ دانه‌ی‌ گیاهان‌ دارند. شماری‌ از
این‌ قارچ‌های‌پوده‌زی‌، برای‌ قارچ‌های‌ قابل‌ خوردنی‌ که‌ به‌ عمل‌ می‌آورند،
کشت‌ می‌شوند.

برخی‌ از این‌ قارچ‌ها انگل‌ هستند
و بر گیاهان‌، جانوران‌ و یا سایر قارچ‌ها می‌زیند. برخی‌انگل‌ها، بیماری‌ زا و
مضرند و برخی‌ نیز سودمند مشارکت‌ دو طرفه‌ی‌ قارچی‌ که‌ در ریشه‌ی‌ گیاهی‌زندگی‌
می‌کند (گیاهی‌ که‌ مواد قندی‌ قارچ‌ را تلقین‌ می‌کند) با آن‌ گیاه‌ (که‌
ترکیبات‌ معدنی‌ را ازقارچ‌ دریافت‌ می‌کند)، را Mycorrhiza می‌نامند.
بسیاری‌ از قارچ‌ها، در رابطه‌ای‌ Mycorrhiza با درختان‌ به‌ سر می‌برند. و درست‌ به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ جنگلها نسبت‌ به‌
جویندگان‌ قارچ‌ بسیارسخاوتمند از: برخی‌ از قارچ‌ها، مانند پودکینی‌، ماتسوتا که‌ و
چانتلوز، جزو قارچ‌های‌ میکور میزان‌هستند و به‌ هیچ‌ وجه‌ قابل‌ کشت‌ نیستند. مگر
آنکه‌ خود آن‌ درختان‌ نیز کشت‌ شوند. این‌ قارچ‌ها،گاهی‌ اوقات‌ در فروشگاهها یافت‌
می‌شوند؛ وانگهی‌ همگی‌ آنها از جنگل‌ جمع‌آوری‌ شده‌اند.قارچ‌های‌ بسیار مرغوب‌ چیستند؟

محبوبترین‌ قارچی‌ که‌ امروزه‌ در
ایالات‌ متحده‌ی‌ امریکا مصرف‌ می‌شود، قارچ‌های‌ دکمه‌ای‌سفید هستند. از آنجا که‌ این‌ قارچ‌،
بازار را در تصرف‌ خود دارند. بسیاری‌ قارچ‌ دیگری‌ را بهترین‌قارچ‌ موجود می‌شناسند.
پورتوبلو (Portobolle) محبوبترین‌ قارچ‌ مرغوب‌ است‌. با این‌ همه‌،این‌ قارچ‌ تنها، نژاد قهوه‌ی‌
قارچ‌ دکمه‌ای‌ سفید است‌. در ایالات‌ متحده‌، قارچ‌های‌ مرغوب‌ دیگرعبارتند
از: Enoki, Oyster,
Shiitake چند قارچ‌ قابل‌ کشت‌ دیگر نیز
وجود دارد، اما به‌ شکل‌گسترده‌ای‌ در دسترس‌ نیستند.از چه‌ سطوح‌ کشتی‌ برای‌ رشد قارچ‌
استفاده‌ می‌شود؟


اگر چه‌ قارچ‌های‌ دکمه‌ای‌ عادی‌، بر لایه‌ای‌
از کود نباتی‌ می‌رویند، بشیتر قارچ‌های‌ مرغوب‌، برسطحی‌ از خک‌ اره‌ که‌
به‌ آن‌ مواد مغذی‌ دیگری‌ افزوده‌ شده‌ است‌. رشد داده‌ می‌شوند. بیساری‌ ازانواع‌
چوب‌ مناسبند، اما در این‌ میان‌، توسکا و بلوط‌ بهترین‌ها هستند. سدر و
ماهوت‌ در برابرعسل‌ تشکیل‌ کلنی‌ توسط‌ گیاهان‌ قارچی‌ مقاومند و نباید مورد
استفاده‌ قرار گیرند. صنوبر نیز ازآنجا که‌ قارچ‌ کاشته‌ شده‌ توسط‌ صمغ‌ درخت‌
خنثی‌ می‌شود، نامناسب‌ است‌. درشتی‌ دانه‌های‌خاک‌ اره‌ باید به‌ اندازه‌ی‌ دندانه‌های‌
اره‌های‌ معمولی‌ باشد.

تراشه‌های‌ بزرگتر نیز می‌توانند اضافه‌ شوند.
خاک‌ اره‌ را باید در دمای‌ ْF250 در فشاری‌ درحدود 15 پاوند بر اینچ‌ مربع‌ استریلیزه‌ کرد. این‌ عمل‌ را می‌توان‌
در یک‌ دیگ‌ و یا یک‌ مخزن‌گرمایی‌ ـ فشاری‌ انجام‌ داد. دستورالعمل‌ معمول‌
برای‌ تهیه‌ خاک‌ اره‌ی‌ مغزی‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از:

76% خاک‌ اره‌، 12% اوزن‌، 12% سبوس‌ و بعلاوه‌ 65% رطوبت‌.
در نظر داشته‌ باشید که‌دستورالعمل‌ها همیشه‌ مبتنی‌ بر وزن‌ عوامل‌ مذکور
در حالت‌ خشک‌ (وزن‌ خشک‌) هستند، چراکه‌ گنجایش‌ رطوبت‌ این‌ عوامل‌ (عناصر)،
تغییر می‌کند. ظرف‌ صنعتی‌ استاندارد برای‌ رشد دادن‌قارچ‌ خوردنی‌ مرغوب‌
در خاک‌ اره‌، یک‌ ظرف‌ پلاستیکی‌ مقاوم‌ در برابر گرماست‌ که‌ یک‌صفحه‌ی‌ فیله‌ی‌
به‌ آن‌ متصل‌ شده‌ است‌؛ این‌ فیلتر، اجازه‌ی‌ مبادله‌ی‌ گاز را می‌دهد اما
از ورودمیکروارگانیسم‌های‌ آلوده‌ کننده‌ جلوگیری‌ می‌کند.قارچ‌ها چگونه‌ رشد داده‌ می‌شوند؟

راههای‌ بسیاری‌ برای‌ رشد دادن‌
قارچ‌ها وجود دارد؛ اما تولید همیشه‌ در سه‌ مرحله‌ اصلی‌انجام‌ می‌شود. بذرپاشی‌، کاشت‌ در زمین‌،
تبدیل‌ به‌ میوه‌ به‌ بار آمدن‌ بذرها، تشکیل‌ کامل‌ کلنی‌ِ برروی‌ سطحی‌ مناسب‌
است‌ که‌ با تلقیح‌ آن‌ سطح‌ ادامه‌ می‌یابد؛ این‌ عمل‌ را بذرپاشی‌ می‌گویند گام‌دوم‌،
کاشت‌، مرحله‌ی‌ رشدی‌ است‌ که‌ در آن‌ Pinhead (کلاهک‌ها) تشکیل‌ می‌شوند. کلاهک‌هاجوانه‌های‌ کوچک‌ میسیلیوم‌ هستند
که‌ در انتهای‌ تکامل‌ خود، تبدیل‌ به‌ قارچ‌ها می‌شوند. تمام‌گونه‌های‌
قارچ‌ها، برای‌ کاشت‌ نیازمند مجموعه‌ای‌ (set) از شرایط‌ زیست‌ محیطی‌ ای‌ هستند که‌میان‌ شرایط‌ برای‌
رشد بهینه‌ی‌ میسیلیان‌، تفاوت‌ می‌کند. اگر چه‌ نه‌ همه‌ی‌ آنها، اما بیشتر افرادقارچ‌ها
را در دمای‌ پایین‌تر از حالت‌ تشکیل‌ کولونی‌ بر سطح‌ خاک‌، کشت‌ می‌کنند.
آخرین‌ مرحله‌،تبدیل‌ به‌ میوه‌، تکامل‌ کلاهک‌ها به‌ قارچ‌های‌ بالغ‌ است‌.

گام‌ اول‌: بذرپاشی‌، پس‌ از اینکه‌ سطح‌ خاک‌ مخصوص‌ کشت‌ آماده‌ گردید و در ظرف‌پلاستیکی‌ یا هر
مخزن‌ دیگری‌ استریلیزه‌ شد، دانه‌ها بدان‌ اضافه‌ می‌شوند. دانه‌ها، بر سطح‌استریلزه‌
می‌رویند بوسیله‌ی‌ دستگاه‌ پرورش‌ دهنده‌ی‌ تولید می‌شوند و یا از گلخانه‌های‌
پرورش‌قارچ‌ بدست‌ می‌آیند. درصد خلوص‌ بذر بسیار حیاتی‌ است‌. در بسیاری‌ از
قارچ‌های‌ مرغوب‌،بذر به‌ نسبت‌ 205% یا بیشتر وزن‌ خشک‌ سطح‌ خاک‌ بدان‌ اضافه‌
می‌شود. پس‌ از اینکه‌ ظرف‌پلاستیکی‌ با دقت‌ مسدود شد، با تکان‌ دادن‌ ظرف‌، بذر
را بر سطح‌ خاک‌ اره‌ پخش‌ می‌کنند.سیستم‌ به‌ اندازه‌ی‌ قارچ‌، سطح‌ خاک‌ به‌
طور کامل‌ به‌ مدت‌ 2 تا 6 هفته‌ توسط‌ میسیلیوم‌ پوشانیده‌می‌شود. دمای‌ محیط‌ در
زمان‌ پخش‌ بذر باید حدود 70 ـ 75 فارنهایت‌ باشد.

گام‌ دوم‌: کاشت‌ در زمین‌: برای‌ شکل‌ دادن‌ فرم‌ قارچ‌ها، دمای‌ محیط‌ برای‌
2 راز تا 2 هفته‌ کاهش‌داده‌ می‌شود، میزان‌ CO2 با وارد کردن‌ هوای‌
تازه‌ کاهش‌ داده‌ می‌شود و بر محیط‌ نور تابانیده‌می‌شود. اغلب‌، ظروف‌ پلاستیکی‌
باز هستند و به‌ اطاقک‌ رشد منتقل‌ می‌شوند.

گام‌ سوم‌: تولید میوه‌: ظرف‌ پلاستیکی‌ که‌ اینک‌ دانه‌ها در آن‌ در حال‌
رشدان‌، در اطاقک‌ رشد،در دمایی‌ پایین‌ (63 فارنهایت‌ برای‌ بیشتر قارچ‌ها، دمای‌
میانگین‌ مناسبی‌ است‌) و نیز رطوبت‌نسبی‌ بالا 85 - 95%) قرار داده‌ می‌شود. اگر
چه‌، قارچ‌ دکمه‌ای‌ سفید معمولی‌ نیازی‌ به‌ تامین‌تابش‌ نور ندارد، تمامی‌ اشکال‌
دیگر قارچ‌ها که‌ در این‌ جا مورد بررسی‌ قرار می‌گیرند، برای‌ رشددرست‌ نیاز به‌
نور دارند. برای‌ بیشتر قارچ‌های‌ مرغوب‌، ظرف‌ پلاستیکی‌ را می‌توان‌ پس‌ از
فرآیندبذرپاشی‌، از رویه‌ی‌ خاک‌ اره‌ جدا کرد. در تولید قارچ‌های‌ Oyster Lions mane, سوراخهایی‌در ظرف‌
پلاستیکیی‌ بوجود می‌آورند و قارچ‌ها اجازه‌ می‌یابند تا از میان‌ این‌ سوراخها
رشد کنند.در تولید قارچ‌ shiitake، ظرف‌ پلاستیکی‌، معمولاً به‌ طور کامل‌ برداشته‌ می‌شود چرا که‌
این‌ نوع‌قارچ‌، پوسته‌ای‌ سخت‌ بر سطح‌ خاک‌ اره‌ می‌سازد.

آیا تجهیزات‌ ویژه‌ای‌ برای‌ رشد دادن‌ قارچ‌
لازم‌ است‌؟


اگر چه‌، فرآیند بذرپاشی‌ در هر اطاق‌ پاکیزه‌ای‌
با دمایی‌ کنترل‌ شده‌ و هوایی‌ تازه‌، قابل‌ انجام‌است‌، اما تکنیک‌های‌ استریل‌
برای‌ کشت‌ موفقیت‌آمیز بسیاری‌ از قارچ‌ها، مطلقاً ضروری‌ است‌.بیشتر روش‌ها شامل‌:
یک‌ سکوی‌ آزمایشگاهی‌ پاکیزه‌، (ضد عفونی‌ شده‌ توسط‌ 35% لیسول‌،10% سفید کننده‌
یا 70% اتیل‌ الکل‌). دستان‌ شسته‌ شده‌ (شسته‌ شده‌ توسط‌ صابون‌ و ریختن‌الکل‌)؛
لباس‌های‌ تمیز؛ و هوای‌ پاکیزه‌ با این‌ که‌ فیلترهای‌ HEPA کاملاً در محیط‌ کاری‌
شماضروری‌ نیستند، (ذرات‌ با اندازه‌ی‌ ـ 0.3 میکرون‌ با 99% بازده‌ از محیط‌
زدوده‌ می‌شوند و تنها 1ذره‌ از 10.000 ذره‌ در آن‌ اندازه‌، از ----- عبور می‌کند)
بسیاری‌ از پرورش‌ دهندگان‌ قارچ‌، دست‌کم‌، یک‌ عدد از این‌ فیلترها را مورد
استفاده‌ قرار می‌دهند. توجه‌ کنید که‌ هوای‌ پاکیزه‌ بدون‌ فیلتر،حاوی‌ 200.000
ذره‌ی‌ غبار در هر فوت‌ مکعب‌ است‌ و در مناطق‌ شهری‌ این‌ میزان‌، به‌ 10
برابرافزایش‌ می‌یابد.

اطاقک‌ رشد نیازمند شرایطی‌ ویژه‌ است‌.
بعلاوه‌ وسایل‌ خنک‌ کننده‌( 65 تا 63 فارنهایت‌)رطوبت‌ می‌بایست‌ در حدود 95% (یا
حتی‌ در برخی‌ شرایط‌؛ بیشتر) حفظ‌ شود و نیز وسایلی‌برای‌ به‌ حرکت‌ درآوردن‌
هوای‌ راکد حرکت‌ شدید هوا، حتی‌ در محیطی‌ با رطوبت‌ بالا، باعث‌خشک‌ شدن‌ سطح‌
زیر کشت‌ می‌شود و می‌تواند به‌ کلاهک‌های‌ حساس‌، آسیب‌ رساند. بوجودآوردن‌ محیطی‌
بسیار مرطوب‌ برای‌ پرورش‌ قارچ‌ نیز شاید عامل‌ محدودیت‌ پرورش‌ خانگی‌ این‌محصول‌
باشد. آکواریوم‌ها، چادرهای‌ پلاستیکی‌، یخدان‌ها و با منفذهای‌ سلوفوی‌ و...مخزن‌های‌
مفید رطوبتی‌ هستند که‌ برای‌ پرورش‌ قارچ‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. یک‌ راه‌
برای‌مرطوب‌ کردن‌ یک‌ مخزن‌ این‌ است‌ که‌ جریانی‌ از هوا را (توسط‌ یک‌ پمپ‌
هوای‌ آکواریوم‌ ساخته‌شده‌ از سنگ‌ متخلخل‌) بر سطحی‌ از آب‌ نسبتاً گرم‌ و زائده‌
شود رطوبت‌ زاهای‌ گوناگونی‌ توسط‌پرورش‌ دهندگان‌ خانگی‌ قارچ‌ مورد استفاده‌
قرار می‌گیرد.قارچ‌ (Agrocybe Aegerita) Black Poplar

این‌ قارچ‌ نسبتاً در شرایط‌ آسانی‌ رشد می‌کند
اما محصول‌ آن‌ عموماً کم‌ است‌. از آنجا که‌کلاهک‌ها نسبت‌ به‌ خشکی‌ بسیار
حساسند، لایه‌ای‌ از کود مرطوب‌ خزه‌ پوسته‌ی‌ خرد شده‌ی‌صدف‌ (به‌ نسبت‌ حجمی‌ به‌
ترتیب‌ 9 به‌ 1) بر روی‌ هر ردیف‌ ریخته‌ می‌شود: این‌ امر می‌تواندباعث‌ افزایش‌
محصول‌ شود.

قارچ‌ دکمه‌ای‌ معمولی‌

قارچ‌ سفید دکمه‌ای‌ و گونه‌های‌ متعدد آن‌، (Portobelini , Portobello, Crinmini) برلایه‌های‌ کود می‌رویند.
ماشوره‌، به‌ تنهایی‌ یا به‌ همراه‌ کود فضله‌ی‌ اسب‌، مواد اولیه‌ی‌ کود موردنیاز
است‌ و عوامل‌ ساختاری‌ و شیمیایی‌ لازم‌ را فراهم‌ می‌کند. ماشوره‌، با نیتروژن‌
غنی‌ شده‌ است‌نیتروژن‌ در حالت‌ مواد زائد گوناگون‌ کشاورزی‌ همچون‌ تخم‌ پنبه‌ و
فضله‌ی‌ مرغ‌ به‌ کود اضافه‌می‌شود. در خلال‌ تولید کود، کیفیات‌ فیزیکی‌ ویژه‌ای‌
(تراوایی‌ هوا و آب‌ که‌ موجب‌ نگهداری‌فوائد آنان‌ می‌شود) و خصوصیات‌ شیمیایی‌
(در دسترس‌ بودن‌ مواد مغذی‌ برای‌ قارچ‌ و دست‌نیافتن‌ ارگانیسم‌های‌ رقیب‌ به‌
آن‌ مواد) به‌ عنوان‌ فاکتوری‌ ارگانیک‌ پدید می‌آیند و مصرف‌می‌شوند و در این‌
میان‌ حرارت‌ به‌ مدد تولید میکروارگانیسم‌ها تولید می‌شود دمای‌ مورد نیاز برای‌این‌
فرآیندها توسط‌ توده‌ای‌ از ماشوره‌ در اندازه‌ای‌ معین‌ تامین‌ می‌شود. اطاقک‌های‌
خاصی‌ دما،رطوبت‌ و هوای‌ تازه‌ی‌ کنترل‌ شده‌، همگی‌ برای‌ فراهم‌ آوردن‌ شرایط‌
صحیح‌ پاستوریزه‌ کردن‌لازم‌اند و نیز برای‌ شرایط‌ پایان‌ فرآیندهای‌ تولید کود
مگر در حالتی‌ که‌ کود از پیش‌ مهیا باشد،روند پرورش‌ قارچ‌ دکمه‌ای‌ سفید بسیار
تکنیکی‌ و عموماً در وادی‌ تخصص‌ پرورش‌ دهندگان‌تفریحی‌ یا خرده‌پاست‌.قارچ‌ Enoki یا قارچ‌ سوزن‌ طلایی(‌ (Flammulina Velutipe

این‌ قارچ‌، بر روی‌ لایه‌ای‌ استاندارد خاک‌
اره‌ می‌روید و می‌توان‌ آن‌ را در محفظه‌های‌ متعددی‌،از آن‌ جمله‌: ظرف‌ در بسته‌ی‌
فیلتردار، پرورش‌ داد. از نقطه‌ نظر اقتصادی‌، قارچ‌ Enoki را معمولاًدر شیشه‌های‌
دهان‌ گشاد، بسیار شبیه‌ ظرف‌های‌ مربا، پرورش‌ می‌دهند. پس‌ از آنکه‌ کاشت‌
آنهاانجام‌ شد، قارچ‌ در تاریکی‌ و در محیطی‌ سرد، با روکشهایی‌ بر روی‌ شیشه‌ی‌
محتوی‌، برای‌افزایش‌ میزان‌ CO2، می‌روید. این‌ قارچ‌ تقریباً کلاهک‌ ندارد و حلقه‌ حلقه‌ است‌.
قارچ‌ Enokiنسبتاً سریع‌ می‌روید.قارچ‌ Maitake یا مرغ‌ درختان‌ (Grifola frondosa)

Nameko از محبوبترین‌ قارچ‌ها
در ژاپن‌ است‌. این‌ قارچ‌ بر لایه‌ای‌ خاک‌ اره‌ی‌ استاندارد، درظروف‌ در بسته‌ی‌
فیلتردار می‌روید. برای‌ رویش‌ بذر، محفظه‌ را باید از رطوبت‌ بسیار بالا با مِه‌اندک‌،
محافظت‌ کرد.قارچ‌ یال‌ شیر (Hericiam Erinaceas)

این‌ قارچ‌ خوراکی‌، که‌ مزه‌ای‌ همچون‌ گوشت‌
خرچنگ‌ دارد، بر لایه‌ی‌ خاک‌ اره‌ی‌ استانداردمی‌روید. برخلاف‌ بسیاری‌ از قارچ‌ها،
این‌ قارچ‌ دارای‌ پره‌های‌ حاوی‌ هاگ‌ نیست‌؛ در عوض‌،هاگ‌های‌ آن‌ توسط‌ دندانه‌هایی‌
که‌ همچون‌ تندیل‌های‌ ظریفی‌ از زیر آن‌ آویزان‌ هستند، تولیدمی‌شود.قارچ‌ صدف‌ صورتی‌ (انواع‌ Pleurotus)

قارچ‌ صدف‌ صورتی‌، راحت‌ترین‌ قارچ‌ خوردنی‌
برای‌ پرورش‌ دادن‌ است‌. انواع‌ گوناگون‌ قارچ‌صدفی‌ را می‌توان‌ برمنابع‌
گوناگون‌ سلولز (که‌ شامل‌ ترکیبات‌ قهوه‌ باشد) روزنامه‌ و پوسته‌ی‌ غلات‌پرورش‌
داد. خاک‌ اره‌ی‌ استاندارد نیز، سطح‌ کشت‌ مناسبی‌ برای‌ رویانیدن‌ این‌ قارچ‌
است‌. شایدبهترین‌ خاک‌ مورد استفاده‌ برای‌ کشت‌ این‌ قارچ‌، برای‌ پرورش‌
دهندگان‌ آماتور، پوسته‌ی‌ خردشده‌ی‌ گندم‌ باشد، که‌ با قرار دادن‌ به‌ مدت‌ یک‌
ساعت‌ در زیر آب‌ با دمای‌ 165F درجه‌(فارنهایت‌) پاستوریزه‌ شده‌ است‌. ظرف‌های‌ در بسته‌ی‌
پلاستیکی‌ که‌ با خاک‌ اره‌ پر شده‌اند و باگرده‌ و بذر آغشته‌ شده‌اند نیز
معمولاً مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. در مزارع‌ بزرگ‌ و وسیع‌، ظروف‌پلاستیکی‌
بذر طویلی‌ از سقف‌ آویزان‌ هستند. سوراخهایی‌، به‌ منظور مبادله‌ی‌ هوا و نیز
رشدقارچ‌ها از میان‌ آنها، روز ظروف‌ تعبیه‌ شده‌ است‌.

بذرافشانی‌ را می‌توان‌ بدون‌ فیلترهای‌ مخصوص‌
انجام‌ داد چرا که‌ قارچ‌های‌ گونه‌ی‌Pleurotus بسیار سریع‌ رشد می‌کنند و بیشتر ارگانیسم‌های‌ موجود در خاک‌ اره‌
را در این‌ رقابت‌،از میان‌ می‌برند.قارچ‌ Reishi یا قارچ‌ جاودانگی‌(Ganoderma lucidum)

این‌ قارچ‌ سفت‌تر از آن‌ است‌ که‌ بتوان‌ آن‌
را تناول‌ کرد اما به‌ دلیل‌ شهرتش‌ در دارا بودن‌ فوائددارویی‌، در چای‌ از آن‌
استفاده‌ می‌شود. این‌ قارچ‌ بر رویه‌ی‌ خاک‌ اره‌ رشد می‌کند و در مخازن‌گوناگونی‌
نیز قابل‌ پرورش‌ است‌؛ از جمله‌ محفظه‌ی‌ سرپوشیده‌ی‌ ----- دار.قارچ‌ ShittaRe یا قارچ‌ بلوط‌ سیاه( (Lentinula edodes

قارچ‌ Shittake نسبتاً در شرایط‌ آسانی‌ می‌روید و یکی‌ از محبوبترین‌ قارچ‌ها در
ایالات‌متحده‌ی‌ امریکا است‌. امروزه‌، پرورش‌ دهندگان‌ قارچ‌ در ایالات‌ متحده‌،
سالانه‌ بیش‌ از 5 میلیون‌پوند از این‌ قارچ‌ را تولید می‌کنند. به‌ مانند بسیاری‌
دیگر از قارچ‌های‌ مرغوب‌، Shittake درمخازن‌ سربسته‌ی‌ پلاستیکی‌ بر روی‌ لایه‌های‌ خاک‌ اره‌ می‌روید
(در محیط‌هایی‌ مرطوب‌ ترز ازایالت‌ کالیفرنیا، این‌ قارچ‌ در محیط‌های‌ طبیعی‌
نیز می‌روید.) نژادهای‌ گوناگون‌ این‌ قارچ‌،زمان‌های‌ متفاوتی‌ ریا در امر جوانه‌
زدن‌ به‌ خود اختصاص‌ می‌دهند. برخی‌ این‌ مدت‌ حدود 45روز است‌ در حالیکه‌ بعضی‌
دیگر برای‌ تکمیل‌ عمل‌ به‌ 100 روز احتیاج‌ دارند. پس‌ از این‌ مدت‌ظرف‌ پلاستیکی‌
برداشته‌ می‌شود و قالب‌ها به‌ اطاقک‌ رشد منتقل‌ می‌شوند؛ (با دمایی‌ در حدود63F فارنهایت‌ و رطوبتی‌ در
حدود 75 - 90%) پس‌ از برداشت‌ محصول‌، قالب‌ها، را می‌توان‌برای‌ عمل‌ رشد دیگری‌
آماده‌ کرد. برای‌ این‌ منظور قالب‌ها را آنقدر در آب‌ خیس‌ می‌دهند تا اینکه‌آن‌
قالب‌ به‌ وزن‌ اولیه‌ی‌ خود باز گردد.چگونه‌ می‌توان‌ یک‌ قارچ‌ سمی‌ را بازشناخت‌؟

هرگز هیچ‌ قارچی‌ را نخورید مگر اینکه‌ مطلقاً
از نوع‌ آن‌ مطمئن‌ شده‌ باشید. داستانهایی‌ که‌عوام‌ در مورد آزمایش‌ کردن‌
قارچها، برای‌ دریافت‌ اینکه‌ آیا سمی‌ هستند یا نه‌، البته‌ بی‌فایده‌اند.قارچهای‌
سمی‌ به‌ خاطر تجربه‌ی‌ اشخاصی‌ بداقبال‌ شناخته‌ ش‌اند. خوردن‌ قارچ‌های‌ وحشی‌می‌تواند
خطرناک باشد

روش تهیه کمپوست
قارچ دکمه ای

کمپوست سازی در دو فاز انجام می
گیرد فاز I معروف به فاز تخمیر و فاز Ii معروف به فاز پاستوریزاسیون می باشد.

فاز I :

برای تهیه کمپوست فرمولهای متفاوتی وجود دارد که با توجه به مواد موجود در هر محیط
تعیین می شود اما از فرمول زیر می توان در هر محدوده با کمی تغییرات استفاده کرد:1) کلش گندم 6000 کیلوگرم (محیط اصلی )2) کود مرغی 3500 کیلوگرم ( مکملها )3) ملاس 100 کیلوگرم ( مواد غذایی کنستانتره )4) اوره 100 کیلوگرم ( مواد شیمیایی )5) گچ هیدراته 400 کیلوگرم (مواد معدنی )خیساندن:ابتدا کلش گندم را باید کاملا با آب خیس نمود برای این کار بسته های کلش را از
هم باز می کنند و بر روی یک بستری که بتون که دارای زه کش می باشد می ریزند با
شلنگ روی آن اب می پاشند و آب خارج شده از زه کش را دوباره روی آن پمپ می کنند (آب
کثیف) در ابتدا کلش به سختی آب جذب می کند به ازای هر تن کلش حدود 5000 لیتر آب
لازم داریم.مخلوط کردن:تمام مواد به جزء گچ را کاملا باهم مخلوط می کنیم و آن را بر روی روی یک بستری
که بتون که دارای زه کش می باشد به صورت زیر به اصطلاح قالب می زنیم ( طول بستگی
به مقدار کمپوست دارد) :در تابستان، بهار و پاییز : ارتفاع: 1.2 متر عرض: 1.2 متردر زمستان: ارتفاع:1.5 متر، عرض: 1.5 متر

به ترتیب زیر این مرحله به اتمام می رسد:1) روز اول : مخلوط و انباشت کردن2) روز چهارم : اولین برگرداندن3) روز هشتم : دومین برگرداندن4) روز دوازدهم : سومین برگرداندن5) روز شانزدهم : چهارمین برگرداندن6) روز بیستم : شروع فاز Iiدر برگردان سوم و چهارم گچ را نیز اضافه می کنیم

فاز
Ii

در این مرحله کمپوست اماده شده در
فاز I وارد تونلی که تمام
شرایط تحت کنترل است به منظور پاستوریزاسیون (کشتن کلیه میکروارگانیسمهای بیماریزا
) و کاندیشن یا همان شیرین کردن ( حذف آمونیاک و تبدیل آن به نیترات ) می شود.در این مرحله در ابتدا دما را به 60 درجه سانتیگراد به مدت 8 ساعت می رسانند سپس
دما را تا 52 درجه سانتیگراد پایین می آورند و برای شیرین کردن به مدت 7 روز دیگر
در این دما می ماند. پس از رسیدن به دمای محیط آن را بذر زنی می کنند.نکات:1) کمپوست آماده شده باید بوی علف تازه چیده شده بدهد و هرگز اثری از آمونیاک در
آن نباشد.2) هر کلش باید ترد باشد و هرگز سفت نباشد.3) رطوبت کمپوست را باید با دست اندازه گرفت برای این کار کمی کمپوست را در مشت می
فشاریم اگر یکی دو قطره آب از آن چکید رطوبت آن مناسب است و اگر شرشر ریخت رطوبت
زیاد است وباید رطوبت آن را تبخیر کرد و اگر اصلا نریخت باید به آن رطوبت اضافه
نمود.4) کمپوست نباید دست را کثیف کند.

 

موضوع :پرورش قارچ در منزل

فصل کاشت:

بهترین موقع برای پرورش قارچ در خانه بین ماههای مهر تا آذر است ولی چنانچه
امکانات تهویه هوا و متعادل نمودن درجه حرارت محیط محل پرورش وجود داشته باشد می
توان قارچ را در ماههای دیگر سال تعمیم داد.

بطور کلی طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و می توان آنرا در محیط تاریک پرورش
داد و بجز نور مستقیم آفتاب، هر مقدار نور را تحمل می کند. در هر صورت در محل
پرورش قارچ علاوه بر آنکه، بایستی تهویه هوا به خوبی انجام گیرد، درجه هوای محیط
پرورش نیز باید بین 15 - 10 درجه نگهداری شود. علاوه بر این محل پرورش بایستی
کاملا تمیز، قابل شستشو و فاقد درز یا محلی برای پرورش باکتریها، حشرات و قارچهای
مضر باشد.اطاق پرورش قارچ:

عرض اطاق پرورش بایستی بحدی باشد که بتوان از راهروهایی که برای آن تعبیه می گردد،
براحتی عبور نمود( حدود 70 سانتی متر) عرض طبقات پرورش قارچ را نیز حداکثر 180
سانتی متر در نظر می گیرند تا بتوان از دو طرف به وسط بستر قارچ دسترسی پیدا نمود
و چنانچه طبقات پرورش قارچ در کنار دیوار باشد عرض آنرا حداکثر 90 سانتی متر قرار
می دهند. همچنین می توان قارچ را در جعبه های چوبی در اندازه 60 در 90 سانتی متر و
عمق 20 تا 25 سانتی متر پرورش داد. به منظور صرفه جویی در هزینه اولیه می توان، هر
طبقه را با تخته های سه سانتی متری به عرض 90 تا 180 سانتی متر پوشانده و کود را
مستقیما کف هر طبقه ریخته و قارچ را در آن کاشت و به این طرتیب احتیاجی به جعبه
های چوبی نخواهد بود. طبقه بندی ها معمولا در طول اطاق پرورش انجام می گردد. روی
سطح زمین نبایستی طبقه ای مستقر نمود، حداقل فاصله بین طبقه اول تا کف زمین 15
سانتی متر و فاصله هر طبقه از هم 60 سانتی متر می باشد.

بطور معمول برای پرورش قارچ در خانه فقط سه طبقه در نظر می گیرند و چنانچه اطاق به
حد کافی وسیع باشد یک ردیف در طول اطاق در مجاور دیوار و یک طبقه (دو طرفه) در وسط
و یک طبقه در طرف دیگر اطاق قرار می دهند بطوریکه دو راهرو به عرض 70 سانتی متر در
دو طرف طبقه وسط، 180 سانتی متر باشد.

در یک اطاق بزرگ به طول 9 و عرض 5/6 متر می توان مساحتی در حدود یکصد متر مربع
برای پرورش قارچ آماده نمود که از این سالن در هر فصل برداشت می توان استفاده
نمود. و به 8 تا 850 کیلو قارچ دست یافت و چنانچه کاشت قارچ در جعبه های چوبی
انجام گیرد تولید محصول از این میزان تا حدی بیشتر خواهد شد و در سالنی به ابعاد
5/9 و عرض 5/6 متر تعداد 180 جعبه جایگزین می گردد که محصول آن در یک فصل برداشت
به حدود یک تن می رسد.

چنانچه محل پرورش قارچ محدود و کوچک باشد میزان احتیاج به کود و محلیکه باید آنرا
تخمیر نمود، متناسب می باشد. لذا ترجیح داده می شود یک محوطه بتونی به ابعاد 5/1
متر ساخته و در مجاور آن محلی برای خروج آب مازاد کود در نظر بگیرند که فاضل آب را
بتوان داخل سطل یا یک مخزن بتونی کوچک به ابعاد 40 سانتی متر وارد نمود. کف مخزن
اصلی را به ضخامت 15 سانتی متر کاه ریخته و روی سطح کاه یک جعبه ای به ابعاد یک
متر از جنس تور سیمی ضخیم که شبکه سوراخهای آن 5/0 سانتی متر  باشد بطوری
قرار می دهند که از هر طرف با دیواره مخزن بتونی 25 سانتی متر فاصله داشته باشد و
اطراف این توری را از کاه پر نموده و داخل توری را از پهن اسبی مخلوط با کاه پر
نموده و پهن را خوب متراکم نموده  و سطح کود را نیز بطور کنبد مانند توده
نموده تا آب باران به داخل توده کود نفوذ ننماید.

پس از 3 تا 4 روز به علت فعالیت باکتریهای تخمیر، درجه حرارت محیط توده به 70 درجه
می رسد و مقداری از حجم توده کم می شود و در این موقع تمام توده کودی را که در
مخزن قرار دارد برای هوادهی به محوطه مجاور توده برمی گردانند و در موقع برگرداندن
کود بایستی سعی کرد حتی الامکان به تمام ذرات کود، هوا برسد تا اکسیژن مورد نیاز
باکتریهای مخمر تامین گردد و پس از چند ساعت این توده را مجددا به داخل مخزن بذری
ریخته و سطح آنرا با کاه بحد کافی انباشته تا سطح کود گنبدی شکل بشود. چنانچه در
مخزن کوچک مجاور محل تخمیر فاضل آب جمع شده بوسیله سطل آنرا روی سطح کود می پاشند
تا رطوبت توده تامین گردد مدت عملیات بین 15 - 10 روز به طول می انجامد و در این
مدت 3 - 4 مرتبه بایستی کود برگردان بشود. و در خاتمه دوره سوم یا چهارم کود به
رنگ قهوه ای تیره در آمده و ذرات آن ترد و شکننده شده و بوی مطبوعی از آن به مشام
می رسد و چنانچه این شرایط در کود مشاهده نشود دلیل بر آن است که عملیات تخمیر به
خوبی انجام نگرفته و در نحوه کار اشکالی وجود داشته است.نحوه اسکلت بندی:

اسکلت بندی طبقات از نبشی 10 -12 که با ضد زنگ رنگ شده باشد و یا از الوار چهار
چوب 10 سانتی متری ساخته می شود و بین ستونها چهار چوبی 5 سانتی متری پیش بینی می
گردد. فاصله ستونهای عمودی از یکدیگر 5/1 متر و این فاصله در دو طرف بستر، بایستی
حفظ گردد.

تهیه بستر برای پرورش قارچ:

بهترین ماده برای پرورش قارچ، پهن اسبی و کاه می باشد. برای تهیه کود جهت پرورش
قارچ مقداری پهن اسبی و کاه را مخلوط نموده و در ابعاد مناسبی در حدود 3 متری آنرا
انبار نموده و آنها را روی هم بخوبی بکوبید.(لگد کنید) تا متراکم شود بطوریکه از
نفوذ باران به داخل آن جلوگیری گردد. پس از مدتی کوتاه عملیات تخمیر داخل توده کود
شروع می شود و درجه حرارت محیط کود بالا می رود. همچنین می توان قبل از توده کردن
کود مقداری آهک در حدود یک پنجم حجم پهن به آن اضافه و کاملا مخلوط کنید. سپس آنرا
توده نمود این عمل باعث می گردد که عمل تخمیر به تعویق بیافتد و در عین حال
آمونیاک تولید شده را جذب و علاوه بر آن مقداری از رطوبت اضافی کود را جذب نماید.
بعد از سه روز مجددا این توده را برگ و هوا داده و آنرا مانند دفعه اول، انباشته و
روی آنرا بکوبید. سطح آنرا شیب دهید تا آب باران به داخل آن نفوذ نکند و این عمل
به فاصله 4 - 2 روز، چهار تا شش مرتبه باید تکرار گردد. لازم به یادآوریست که
چنانچه در مرحله اول به کود، آهک داده شده فاصله برگردان کود چهار روزه و در
صورتیکه آهک داده نشده باشد فاصله برگردان کود دو روز می باشد.

باید توجه داشت که بایستی دقت و مراقبت در نگهداری میزان رطوبت و حرارت داخل توده
به عمل آید. زیرا هر اندازه مقدار رطوبت پهن زیاد باشد، محیط داخل کود، اسیدی شده
و کود غیر قابل استفاده می گردد. بخصوص در موقع برگردان کردن کود، چنانچه مشاهده
شود که کود بسیار خشک است، بایستی مقدار کمی غبار آب روی آن پاشید، از علائم مشخصه
میزان رطوبت کود، آزمایش آنست، چنانچه مقداری کود را در دست بفشارید، نبایستی
قطرات آب، از لای انگشتان(در هنگام فشار دادن) بچکد و فقط کافی است در اثر فشار به
کود، کف دست، تر بشود. پس از آماده شدن بایستی اطاق پرورش را مجهز نمود.طرز کاشت قارچ در اطاق پرورش:

پس از آماده شدن کود آنرا به داخل سالن انتقال داده و روی سطح هر ردیف به ضخامت 15
سانتی متر کود را گسترده و سطح آنرا کاملا مسطح می نمایند و این عمل را بایستی
خیلی به سرعت و بدون آنکه کود حرارت خود را از دست بدهد انجام داد. پس از تکمیل و
انجام کار کلیه درها و منافذ را بسته و مدت چهار روز کود را بحالت خود واگذار کنید
تا درجه حرارت کود و محیط اطاق بالا برود و حدود 54 تا 60 درجه برسد و این حرارت
به مدت 30 -48 ساعت ثابت باقی بماند، بعد از آن درجه حرارت کود پائین آمده و به 54
درجه می رسد. این عمل را عرق کردن محیط کشت می نامند در حقیقت در این حرارت قسمت
اعظم از محیط در اثر حرارت زیاد ضد عفونی شده و لارو حشرات و غیره از بین می روند.

از این تاریخ به بعد تا مدت 5 روز درجه حرارت محیط بستر 10 - 12 درجه پائین می آید
تا آنکه درجه حرارت به 23 الی 24 درجه می رسد. این درجه حرارت برای کاشت قارچ
مناسب خواهد بود.اسپر آماده کاشت:

اسپر قارچ را نمی توان مستقیما کاشت زیرا امکان دارد همراه با اسپر قارچ تعداد زیادی
قارچهای سمی و غیر مفید وجود داشته باشد. بنابراین بایستی از اسپر آماده کاشت بنام
اسپون که در محیط کاملا استریل، محفوظ و سلکته شده رشد کرده و به حالت خواب در
آورده اند استفاده نمود.

طرز عمل و تهیه آن بدین ترتیب است که اسپر قارچ خالص شده را در محیط کاملا استریل
آزمایشگاه قبلا پرورش داده، بطوریکه میسلیوم قارچ رشد خود را شروع نماید. سپس آنرا
در حالت عقیم برده و مانع رشد بیشتر آن می شوند و در محیط کاملا استریل و محفوظ
بنام اسپون قارچ به فروش می رسانند.طرز کاشت اسپون:

یک قطعه اسپون را که در محیط بسته و کاملا استریل محفوظ است باز کرده و به دوازده
قطعه کوچک تقسیم نموده و قبلا سطح خاک بستر را به فاصله 25 سانتی متر، قطعه چوبهای
در خاک بستر فرو برده و علامت گذاری کنید. در محل هر سوراخ قسمتی از خاک را تا عمق
5 سانتی متر با وسیله ای خارج کرده و با دست چپ یک قطعه اسپون بجای آن گذاشته و
روی آنرا بپوشانید بطوریکه عمق کاشت 3-5 سانتی متر از سطح خاک باشد و به همین
ترتیب پیش بروید تا کلیه بستر کاشت شود.پوشاندن سطح بستر:

ده تا چهارده روز بعد از تاریخ کاشت اسپون، بایستی سطح کشت را به وسیله یک
لایه دو سانتی متری خاک استریل شده پوک و منفذدار پوشانده و کاملا آنرا مسطح و
یکنواخت نمود. در این موقع درجه حرارت بستر بایستی 5/15 درجه باشد. باید توجه داشت
که در موقع روکش کردن بستر، اسپون ها باید رشد خود را شروع کرده باشند و میسلیوم
قارچ در اطراف محلی که اسپون کاشته شده رشد نموده و گسترش پیدا نموده باشند. در
این موقع بوی مطبوع قارچ در محوطه و در محل بستر به مشام می رسد و در این موقع
باید کاملا دقت شود تا به هیچ وجه، بستر کشت تکان نخورد و جابجا نشود و مخصوصا اگر
تخته کف و طبقات شکم داده و یا قدرت نگهداری بستر خاک را نداشته باشد میسلیوم قارچ
ها پاره شده و تمام محصول از بین می رود.

پس از پوشش نمودن سطح بستر، میسلیوم رشد سریع خود را شروع کرد و برای تسریع
در رشد میسلیوم، درجه حرارت محیط بایستی بین 5/16 - 14 درجه باشد. در صورتیکه درجه
حرارت محیط کشت خیلی بالا باشد، بکار بردن آهک در مخلوط خاک پوشش بستر صلاح نمی
باشد.شرایط برای پرورش و رشد قارچ:تهویه:

تهویه در محیط اتاق کشت باید بطور یکنواخت انجام شود و نبایستی روی سطح کشت
را بیش از حد نیاز هوا داد و تهویه در کلیه نقاط اطاق بطور یکنواخت باشد.

درجه حرارت:

چنانچه درجه حرارت بستر کشت به کمتر از 14 درجه برسد و درجه حرارت محیط اطاق
به حدود 5/7 درجه برسد بایستی اطراف بستر را با پارچه ضخیم پوشاند تا مانع تبادل
حرارت به محیط شود. برای سرعت رشد قارچ می توان درجه حرارت محیط را به 5/14 درجه
رساند و میزان تهویه را بالا برد ولی باید دقت شود که جهت حرکت هوا به طرف سطح
قارچ نباشد.

رطوبت هوا و آبیاری:

در موقع تشکیل قارچ، محیط اطاق احتیاج به رطوبت دارد. بطور متوسط بهترین
درجه رطوبت برای کشت بین 70 - 80 درصد می باشد. چنانچه درجه رطوبت هوا از این
مقدار کمتر شود سطح کلاهک ها ترک برداشته یا سطح کلاهک قارچ لک دار می شود علاوه
بر این سطح بستر خشک شده و احتیاج به آبیاری بیشتری دارد. برای تقلیل میزان رطوبت
هوا لازم است در نقاط مختلف اطاق، رطوبت سنج های کار گذاشته شود و بطور مرتب مورد
بازدید قرار گیرد. در صورتی به علت خشک شدن خاک سطح بستر، احتیاج به آبیاری است.
بایستی به وسیله غبار پاش روی سطح خاک آنهم بحدی که آب در سطح بستر جریان پیدا
نکند و یا در یک جا جمع نشود آبپاشی کنید. آبیاری را با آب خالص و با درجه حرارت
32 درجه و بسیار با احتیاط انجام دهید.

درجه حرارت محیط:

چند هفته پس از روکش کردن سطح بستر، میسیلیوم های قارچ تمام سطح بستر را پر

نموده و بطور متوسط 7-8 هفته پس از کاشت اسپون، قارچ های کوچک سر سنجاقی در تمام
سطح کشت ظاهر می شوند. در این موقع درجه حرارت بستر بایستی بین 10 -14 درجه باشد
ولی هر اندازه قارچها رشد بیشتری پیدا نمایند می توان درجه حرارت را از 14 به 5/16
رساند و میزان تهویه را نیز بالا برد ولی باید دقت کرد که جهت حرکت هوا، به طرف
سطح قارچ نباشد.

تقویت خاک بستر:

پس از آنکه قارچها بزرگ شده و نزدیک به برداشت شوند می توان روی سطح بستر کود مایع
پاشید ولی باید دقت نمود که روی کلاهک قارچ پاشیده نشود این عمل در بالا بردن
میزان محصول بسیار موثر است.برداشت محصول:

به محض آنکه رشد قارچ بحد کافی رسید و تاج آن شکل کامل خود را پیدا نمود
بایستی قارچهای رسیده را جمع آوری نمود و بطور مرتب در طول بستر کشت، بررسی کرد و
قارچهای رسیده را جمع آوری کرد. قارچهایی که ترک برداشته و چتر آن باز شده باشد
ارزش بازاریابی ندارند. علاوه بر این وزن آن کم می شود و همچنین قارچهایی که زودتر
از موقع چیده شوند وزن آنها سبک بوده و از قارچهای درجه دو محسوب شده و ارزش غذایی
کمتری دارد.

در موقع جمع آوری نباید از سبدهای بزرگ برای این منظور استفاده نمود. زیرا
فشار قارچهای روی سبد موجب می گردد که قارچهای زیرین خراش برداشته و سیاه شوند
برای جمع آوری قارچ، کافی است کلاهک را در دست گرفته و یک پیچ به آن داده تا پایه
آن از زمین جدا شود و بلافاصله ساقه کثیف و آلوده را با چاقوی تیز قطع کرد. و قارچ
تمیز را داخل سبد گذاشته و حتی المقدور جمع آوری با دستکش انجام گیرد. بهره برداری
هر 15 روز یکبار انجام می گیرد و این برنامه مدت دو تا سه ماه به طول می انجامد.

بسته بندی:

قارچهای چیده شده را به اطاق سرد و خنک انتقال داده و در اسرع وقت نسبت به
درجه بندی آن اقدام نموده و قارچهای لک دار و ناقص و کج و ناجور را جدا کرده و
برای مصارف تهیه پودر در قارچ و کچ آپ فرستاده و قارچ های سالم را در بسته های
درجه یک و درجه دو به بازار عرضه کنید.

 

موضوع :قارچ صدفی 1

سه عامل مهم در کشت قارچ: اسپان، بستر، محیط

در این درس به شرایط محیطی و بستر مناسب
خواهیم پرداخت و مختصری نیز در مورد اسپان و تهیه آن بحث خواهیم کرد و در درس بعد
به طور کامل راجع به تهیه اسپان خواهیم پرداخت.

اسپان:

شکلهای مختلف اسپان:  دانه ای، مایع، قرص، پودر، آگار

آگار، ماده ای ژلاتینی است که از گونه های مختلف Rodophyceae یا جلبکهای قرمز
استخراج می شود. البته از دیگر گونه های جلبک قرمز نیز می توان بهترین آگار را
تهیه کرد. برای تولید آگار از جلبکها (سخت و نرم) آنها را به آرامی برای حدود 12
ساعت (مرحله اول) می جوشانند و بعد محلول حاصل را با پارچه زبر و پارچه نرم فیلتر
می کنند. جلبکها را دوباره برای مدت 10 ساعت می جوشانند و مایع فیلتر شده آن را پس
از رنگبری در ظروف مستطیلی شکل تا بستن ژل نگه می دارند. مرحله بعد از تهیه ژل
انجماد و خشک کردن آن است که حدود یک هفته وقت نیاز دارد....

اسپان را می توان در خانه تولید کرد. تولید
اسپان یک فرایند تقسیم سلولی است. برای تولید اسپان به یک محیط کشت احتیاج داریم.
محیط های کشت مختلفی وجود دارد که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم.

آگار ماده ای است که برای تولید محیط واسطه
با مواد غذایی ترکیب می شود. خیلی ها خواهند گفت که من از آگار برای تولید اسپان
قارچ استفاده می کنم که این جمله اشتباه است. برای مثال آگار  مالت عصاره
مالت است که با آگار مخلوط شده است و آگار سیب زمینی  پودر سیب زمینی است که
با آگار مخلوط شده است. فرمولهای زیادی برای درست کردن آگار وجود دارد که در اینجا
ما در مورد اساس صحبت خواهیم کرد و به شما اجازه خواهیم داد تا با آزمایش
دستورالعمل مطلوب خود را برای تولید قارچ  پیدا کنید.

انواع محیط کشت:

آگار سیب زمینی(PDA)، مالت
آگار(MDA) و ...

محیط کشت آگار سیب
زمینی:(
PDA)

مواد لازم: 250 گرم سیب زمینی، گلوکز 20 گرم، آگار 15 گرم،
آب مقطر 1 لیتر

روش تهیه اسپان با
آگار سیب زمینی:


مرحله اول: 250 گرم سیب زمینی را شسته، آنها را به صورت
مکعب های 2/1 Cm ببرید. سپس آنها را در 1 لیتر آب مقطر به
مدت 15 دقیقه بجوشانید. 15 گرم آگار ببه این عصاره اضافه کنید و به مدت 10 تا 15
دقیقه بجوشانید. 20 گرم گلوکز و 5 گرم عصاره مخمر به آم اضافه کرده، اجازه دهید که
در آن حل شده و محلول سرد شود. سپس 50 تا 60 میلی لیتر از آن را در یک بطری مسطح
ریخته و دهانه آن را با پنبه مسدود کنید و با پارچه یا نوار محکم ببندید. آنها را
در یک زودپز در فشار 15 - 18 Kg/Cm2 به مدت 30 دقیقه استریل کنید.
بطری ها را کج کرده تا آگار جامد شود.

مرحله دوم: یک قارچ تازه را به دو نیم تقسیم کرده، با
استفاده از یک سوزن استریل قطعه ای کوچک از بافت قارچ را جدا کرده، بافت را وارد بطری
نموده و در آن را با پنبه و پارچه می بندیم. لقاح در دمای 20-24 درجه سانتی گراد
در نور کم به مدت 2 تا 3 هفته انجام می شود.

مرحله سوم: برای تولید بذر باید از یک نوع دانه استفاده
کنید(سورگوم یا تخمه آفتابگردان و ...). برای این کار دانه ها را شسته سپس آنها را
به مدت یک ساعت جوشانده و سپس سرد می کنیم. 1% دولومیت برای چسبیدن دانه ها به هم
اضافه می کنیم. سپس بطری را به میزان 4/3 پر کرده و درب آن را با پنبه و پارچه می
بندیم و به مدت 45 دقیقه استریل می کنیم. اکنون اسپان را اضافه کرده و شیشه را در
یک جای مناسب در دمای 24 درجه سانتی گراد نگهداری می کنیم.

روشهای دیگری نیز وجود دارد که در درس بعدی
به طور کامل به آن می پردازیم.

بستر کشت:

بستر کشت مانند خاک برای رشد گیاهان ضروری است. ترکیب مواد موجود در بستر می تواند
شرایط رشد قارچ را فراهم کند.

مواد غذایی برای کشت قارچ صدفی

 

مواد غذایی

 

ماده که این مواد را دارا می باشد

آلی

منبع کربن

سلولوز

  همی سلولوز

چوب، کاه، برگ و ...

منبع نیتروژن

پروتئین

  آمینو نیتروژن

 

مواد معدنی

   

K, P ,Si, Fe, Mg و ...

انواع بستر کشت:

کاه غلات و چوب ذرت، خاک اره چوب کاکائو،
پوست تخمه آفتابگردان، علف، پوست پنبه دانه، تفاله نیشکر، خاک اره، پوست بادام
زمینی

بستر کاه غلات و چوب
ذرت:
قارچ
صدفی توانایی به کارگیری سلولز همی سلولز و مقادیر کم یا زیاد لیگنین را دارد.
بستر قارچ صدفی به مقادیر بسیار پلی ساکارید (سلولز و همی سلولز) و لیگنین برای
رشد احتیاج دارد.

مواد مغذی برای قارچ صدفی به دو دسته تقسیم
می شوند: 1-مواد اصلی یا خام که پایه مواد غذایی هستند مانند کاه گندم یا جو، خاک
اره، یا چوب ذرت 2- مواد افزودنی که منابع پروتئین و نیتروژن هستند.

مواد غذایی موجود در
بسترهای مختلف:

مواد

نیتروژن%

همی سلولوز%

سلولوز%

لیگنین%

کل

قابل جذب

کاه گندم

0.36

0.07

30.0

41.0

15.0

کاه جو

0.52

0.10

31.3

44.4

5.8

خاک اره

0.57

0.04

15.4

16.7

26.0

چوب ذرت

0.49

0.06

38.0

28.0

11.0

گرایش فیزیکی و شیمیایی بستر در هر مرحله:

مواد

بعد از خیساندن با آب

بعد از ضد عفونی کردن با گرما

دوباره خیساندن

نیتروژن

0.80

0.72

0.79

همی سلولوز

24.3

20.1

14.6

سلولوز

33.1

33.5

22.8

لیگنین

5.8

7.0

6.5

فسفر

0.06

0.05

0.04

کلسیم

6.64

7.40

8.95

پتاسیم

0.46

0.49

0.27

PH

6.6

7.5

4.8

آب

73.8

72.4

71.3

PH بستر: (تنظیم با سنگ کچ)

PH
مطلوب برای رشد میسلیوم 5/6 - 5 می باشد. اگر چه میسلیوم در  PH
بین 4 تا 5/7 می تواند زنده بماند اما رشد آن کمتر شده و در PH=4
رشد آن متوقف می شود و در PH بالاتر از میزان مناسب رشد میسلوم
سریع شده اما ساختار آن غیر عادی رشد می کند.

PH
مناسب برای مراحل اولیه و مرحله میوه دهی 5/5 - 5 می باشد اگر چه درPH
5/5 - 7/8 نیز ممکن است.PH  بستر را می توانید با افزودن سنگ کچ
یا لیموترش تعدیل نمایید.

محیط کشت:

عوامل محیطی شامل: دما، نسبت رطوبت، نور، دی اکسید کربن و
اسیدیته بستر می باشد.

قارچ صدفی در هر مرحله از رشد به عوامل محیطی
متفاوتی احتیاج دارد. در دوره نهفتگی باید میزان رطوبت را 65 تا 70 درصد، آب بستر
65 درصد و دما 20 تا 25 درجه باشد.

میزان دما فاکتور بسیار مهمی در متابولیسم
محصول می باشد. در این مرحله میزان تنفس افزایش یافته و منجر به افزایش تولید دی
اکسید کربن می گردد. غلظت دی اکسید کربن در حین رشد باید کمتر از 800 PPM
باشد. با وجود این میزان آن به نسبت کشت متفاوت است.

شکل گیری میوه احتیاج به میزان رطوبت 80 تا
95 درصد همچنین نور مورد نیاز آن 50 تا 500 Lux
می باشد.شرایط محیطی مختلف
برای انواع قارچ:


نوع قارچ

دما

رطوبت

CO2  ppm

نور

قارچ طلایی صدفی

P. citrinopileatus

21-29

90-95

< 1,000

500-1,000

قارچ صدفی دریایی

P. cystidiosus

21-27

85-90

< 2,000

500-1,000

قارچ صدفی صورتی

P. djamor

20-30

85-90

500-1,500

750-1,500

شاه قارچ صدفی

P. eryngii

15-21

85-90

< 2,000

500-1,000

قارچ صدفی ترخون

P. euosmus

21-27

90-95

< 1,000

750-1,500

قارچ صدفی درختی 

P. ostreatus

10-21

85-90

< 1,000

1,000-1,500 (2,000)

قارچ صدفی پونیکس یا هندی

P. pulmonarius

18-24

85-90

400-800

1,000-1,500 (2,000)

قارچ دکمه ای

P. tuberregium

30-35

85-90

< 2,000

 

شرایط رشد مطلوب برای انواع قارچ:

مراحل مختلف

P. ostreatus

P.florida

P. sajor-caju

P. eryngii

P. cornucopiae

P. cystidiosus

رشد اسپان( ºC)

25

25

25

25

25-30

25-35

مرحله شکل گیری( ºC)

10-15

10-25

10-25

10-15

20-25

20-25

مرحله میوه دهی( ºC)

10-17

15-25

18-25

13-18

20-30

25-30

غلظت Co2
  بر حسب (ppm)

< 1,000

< 800

400-800

< 2,000

< 1,000

< 1,000

فصل کشت

پاییز

بهار، تابستان

بهار

پاییز

تابستان

تابستان

روش پرورش عملی

کشت روی چوب، کیسه ای، قفسه ای، جعبه ای،
  کشت در بطری

قفسه ای و جعبه ای

قفسه ای و جعبه ای

کیسه ای و کشت در بطری

قفسه ای و جعبه ای

کیسه ای و کشت در بطری

دما: دما در
طی روییدن اسپان تاثیرات گوناگونی دارد. در این شکلاز CO2: تاثیر میزان مختلف غلظت این گاز در قارچ در این شکل مشخص
است.

موضوع :قارچ صدفی 2

متاسفانه به علت عدم آشنایی
برخی از فعالان بخش تولید قارچ صدفی به فنون بازاریابی صحیح و ارایه نامناسب قارچ،
ویا ارایه قارچهایی با کیفیت پایین به بازار و همچنین وجود رقابت ناسالم در بین
تولید کنندگان قارچ صدفی، درحال حاضرتولید قارچ به صورت صنعتی علیرغم نیاز بازار،
سودآوری پایینی دارد.

عدم اطلاع رسانی صحیح وبعضا ارایه اطلاعات
غلط و ناکافی و خودداری از تصویر وضعیت حال و آینده بازار قارچ صدفی در
زمان ارایه مشاوره و ... از سوی برخی از واحدهای ارایه خدمات مشاوره تولید قارچ نیز
بر این بازار آشفته ، دامن زده است .

لذا خواهشمند است قبل از اقدام به تولید
قارچ صدفی اطلاعات کاملی از وضعیت بازار و فروش آن در منطقه مورد نظرتان به
دست آورید

روش تولید قارچ صدفی

ابتدا مواد سابستریت ( مانند کاه گندم ،
برنج و...) را در آب می جوشانیم تا کاملا استریل شوند . سپس با بذر قارچ
صدفی تلقیح نموده ودر داخل کیسه های پلاستیکی که از قبل آماده کرده ایم
میریزیم و به اتاق رشد منتقل میکنیم. قارچ صدفی معمولا پس از سه هفته نمایان می شود . در
صورتیکه اتاق مورد نظر شرایط مناسبی از نظررطوبت ، دما ، نور و ... داشته باشد
واز بذر مرغوب استفاده شود ، کیسه ها ( کمپوستها ) تا مدت سه ماه به طور اقتصادی
قارچ تولید خواهند کرد.هر کیسه در طول دوره سه ماهه بین سه تا شش کیلو قارچ
تولید خواهد کرد و ... جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش پرورش قارچ مراجعه نمایید

مکانهای مناسب برای تولید قارچ
صدفی


شما میتوانید قارچ صدفی رادر هر نقطه از
ایران کشت کنید . برای این منظور فقط نیاز به یک فضای مسقف دارید تا شرایط
مورد نیاز تولید را کنترل کنید .کشت وپرورش قارچ صدفی بسیار ارزان وکم هزینه است
ومیتوان در گوشه ایی از پارکینگ ،انباری یا اتاقک بلا استفاده ایی آنرا تولیدکرد .
اصولا قارچ صدفی رطوبت بسیار بالایی برای رشد نیاز دارند ودردمای معمولی( بین 20-30
درجه سانتی گراد) وکمی نور ، رشد قابل توجهی دارد . قارچ صدفی به راحتی
میتواند برروی کاه گندم وجو ، تفاله چای ، ، پوست غوزه پنبه ، بقایای زیتون ، بقایای نیشکر
، درخت در حال پوسیدن و بسیاری از مواد لیگنوسلولزدار رشد کند ولی کاه معمول ترین
، ارزانترین و دردسترس ترین ماده برای تولید قارچ صدفی است

فیزیولوژی رشد قارچ صدفی قارچ صدفی بر روی
بقایای کشاورزی رشدکرده وآنها را کلونیزه کرده وبه بازیدیو کارپ یا کلاهک تبدیل
میکند. به گونه ای که قادراست این مواد راقبل از تخمیر کاملا تجزیه نموده ومورد
استفاده قرار دهد . آنچه در مورد قارچ صدفی مهم و قابل توجه است ، تبدیل توده سابستریت
بستر به اندامهای باردهی قارچ وراندمان بیولوژیکی آن است که اغلب در حدود 100 درصد عمل میکند که از نظر تولید قارچ در دنیا حداکثر میزان تولید
محسوب می شود

کیت قارچ چیست ؟

کیت قارچ به شما امکان پرورش قارچ خوراکی
رادر منزلتان می دهد شما می توانیداز فضاهای غیرقابل استفاده درمنزل
مانند : پاسیو، گوشه ای از حمام ، بالای کمدو کابینت ، پارکینگ انباری ، وهرمکان دیگری
( دارای کمی نور بوده وتهویه مناسبی هم داشته باشد) که در همه منازل وجوددارند
وتقریبا استفاده مفیدی ازآنها نمی توان کرد در جهت کمک به اقتصادوسلامت خانواده
قارچ صدفی تولید نمائید. شما می توانید به روشی ساده وآسان وباکمترین هزینه قارچ
صدفی مورد نیازتان را در منزل پرورش دهید.شما برای تولید کیت دقیقا مانند روش تولید
قارچ صدفی که در بالا ذکر شد عمل کنید . سپس یک کیسه زباله یا کاور لباس کاملا تمیز که
چند سوراخ نیز برروی آن ایجاد کرده اید روی کیت بکشید وروزانه چندین بار آب اسپری
نمایید

روش نگه داری از قارچ صدفی

ابتدا مواد سابستریت ( مانند کاه گندم ، برنج و
...) را در آب می جوشانیم تا کاملا استریل شوند . سپس با بذر قارچ صدفی تلقیح
نموده ودر داخل کیسه های پلاستیکی که از قبل آماده کرده ایم میریزیم و به اتاق
رشد یا اتاق انکوباسیون منتقل میکنیم. در صورتیکه محیط مناسبی فراهم کرده باشید و
تنش حرارتی و رطوبتی نداشته باشید قارچ صدفی معمولا پس از سه هفته نمایان می شود
. در صورتیکه اتاق مورد نظر شرایط مناسبی از نظر رطوبت ، دما ، نور و ... داشته باشد واز بذر مرغوب استفاده شود ، کیسه ها ( کمپوستها ) تا
مدت سه ماه به طور اقتصادی قارچ تولید خواهند کرد.هر کیسه در طول دوره سه ماهه بین سه
تا شش کیلو قارچ تولید خواهد کرد پرورش قارچ صدفی شامل دو مرحله است : 1- مراقبت تا
ظهور کلاهکهای قارچ 2- مراقبت از قارچها تا رشد کامل آنها

در مرحله اول ، قارچ نیاز به نور ندارد
ومی باید در محلی نسبتا تمیز و در دمای معمولی(20-30درجه سانتی گراد) نگه داری
شود. در این مرحله درون کیسه ها دراثر رشد میسلیوم قارچ صدفی ، سفید شده وتمام درون
کیسه را پر می کندواین پایان مرحله اول است

پس از گدشت بیست الی بیست وپنج روز از
تاریخ تلقیح ، قارچ صدفی شروع به رویش بیرونی یا تشکیل کلاهک می کند که در واقع
آغاز مرحله دوم مراقبت است .در این مرحله قارچها نیاز به نور،تهویه مناسب هوا و
همچنین رطوبت دارند. دراین مرحله بر روی پلاستیک شیارهایی به صورت عمودی ایجاد نمائید
تا قارچها اندام زائی خارجی نموده و رشد نمایند.

مشکلات احتمالی درپرورش ونگه
داری قارچ صدفی
:

لازم به ذکر است قارچ صدفی بسیار مقاوم
هستند وهیچ یک از موارد مذکور در زیر نمی توانند این قارچها را غیر قابل
مصرف کنند زیرا کلیه مشکلات مذکور در زیر واکنشهای فیزیولوژیک قارچ صدفی در مقابل
شرایط محیطی نا مناسب است که به محض تامین شرایط مورد نیاز مجددا قارچهای سالمی
تولید خواهد کرد

1 - قارچها به شکل توده مرجانی رشد
می کنند


علت : تهویه نامناسب - کمبود نور

رفع مشکل : کمپوستها رابه مکانی که دارای
نور کافی وغیرمستقیم باشدمنتقل نمائید.قارچ صدفی نیازبه نور مستقیم وشدید ندارند
نورفضای داخلآپارتمان و اتاقها با نور یک لامپ معمولی (800تا 1000لوکس در 12 ساعت ) کاقی
است ضمنا برای مشکل تهویه نیز می توانیدهریک ساعت یکبار هوای سالن را تهویه کنید .

2 - قارچها دارای ساقه بلند و کلاهک
ریز و بعضا فاقد کلاهک


علت : تهویه مناسب نیست و تجمع گاز کربنیک در
محیط زیاد است.

رفع مشکل قارچ صدفی رای رشد نیاز به اکسیژن
دارد که با تهویه مناسب ( هر یک تا دوساعت یکبار ) این مشکل حل میشود . بلند شدن
ساقه ها بعضا به علت کمبود نور نیز عارض میشود

3 - قارچها چند سانتی متر بیشتر رشد نمی کنند

علت : - کلاهکهای قارچ در اثر کمبود رطوبت
خشک شده اند - درکنار قارچهای قوی تر رشد کرده اند - برخی از قارچها از ابتدا
ضعیف هستند

رفع مشکل : با افزایش کار
رطوبت سازها میتوانید کمبود رطوبت راجبران نمائید ( رطوبت مطلوب بین90% -80 % است )
ضمنا کاهش دما به 18 درجه ( شوک حرارتی ) در این مرحله مفید است قارچهایی هم که
در کنار قارچهای قوی تر رشد می کنند،قدرت رقابت با آنها را ندارند وطبیعی است که کوچک
باقی بمانند. ضمنا قرار نیست تمام قارچها بسیار قوی و بزرگ باشند

4 - روی کلاهکها تیره و سیاه می شود

علت : نور موجود در فضای نگهداری قارچ صدفی
بیش از حد نیاز قارچ است.

رفع مشکل : اگرکمپوستها را به مکانی
با نور کمتر وغیر مستقیم منتقل نمائیدمطمئنا بازهم قارچهای سفیدرنگ و زیبایی تولید
خواهید کرد.

5 - دیگر قارچ تولید نمی کند

علت : - توده داخلی کمپوستها خشک شده است . -
قارچهای آن تمام شده وقدرت رویش ندارد .

رفع مشکل : قارچها نیز مانند تمام
موجودات زنده برای ادامه حیات خود نیاز به آب دارند . وقتی آب توده داخلی کمپوست کاهش
می یابد رشد نمی کنند.برای حل این مشکل توده داخلی کمپوست را از پلا ستیک
خارج نموده به مدت 10-12 ساعت در داخل آب تمیز قراردهید. در این حالت یک جسم سنگین - و
تمیز ـ برروی توده قراردهید تاکاملابه زیرآب فرورود .پس از آن از آب خارج کرده
اجازه دهید آب مازادآنها خارج شود. سپس مجددا در داخل کیسه (بهتراست از کیسه دیگری
استفاده بفرمائید ) قرار دهید .اکنون کمپوست آماده است تا مجددا قارچ تولید
نماید.اگر مجددا این کار را انجام دادید و دیگر قارچ تولید نشد ، متاسفانه
میسلیومها قدرت تولید ندارندمعمولا مدت زمان اقتصادی هر کمپوست را سه ماه درنظر
میگیرند. ولی جای نگرانی نیست ،چون اکنون شما یک خوراک دام با ارزش پروتئینی بالا
وخاک گلدان بسیار خوب برای گلدانها و باغچه تان در دست دارید .

6 - برروی توده داخلی کمپوستها ،
توده های سبز آبی و یا سیاه رنگی مشاهده میشود


علت: کمپوستها مورد حمله قارچ های پارازیت
قرار گرفته است.

رفع مشکل : قارچ صدفی قدرت ساپروفیتی
بالایی دارند وبه راحتی می توانند با پارازیتهای مزاحم مقابله کنند ولی شما می
توانید توده را از داخل پلاستیک خارج نموده قسمت آلوده را همراه با توده زیر آن ( به
عمق و شعاع 10 سانتی متری ) از توده جدا نمائیدوقسمت آلوده را معدوم نمایید اگر
آلودگی کیسه زیاد باشد کل کیسه را معدوم کنید.سپس کمپوست رابا آب تمیز اسپری نموده
و حتما درون یک کیسه جدید قرار دهید زیرا کیسه قبلی آلوده است.

7 - قارچها زرد و پلاسیده می شوند

علت : بر روی کلاهکهای قارچ آب
ریخته وجذب بافت آن شده است

رفع مشکل: قارچهای صدفی برای
رشد نیاز به رطوبت بالای 80 درصد دارند ولی این به معنای اسپری نمودن آب بر روی
کلاهکهای قارچ به صورت مستقیم نیست

 

پرورش قارچ
صدفی :
از آنجایی که پرورش قارچها
معمولا” در محیطی بسته انجام می شود؛ لذا قارچهای صدفی را می توان در هر منطقه
جغرافیایی و با هر نوع آب و هوایی کشت کرد.این قارچــــها می توانند اختـــلاف
درجه حرارت 16 تا 30 درجه سانتیگراد را تحمل کنند.

در یک انبار با مساحت 80 متر مربع : در یک انبار ۸۰ متری
بیش از یک تن قــارچ می توان تولید کرد. زمان لازم برای این کار حدود 2 ماه بوده و
اولین برداشت پس از یک ماه بدست می آید. این جزوه برای تولید قــارچ صدفی درسطحی
پایین تراز این میزان نوشته شده بدیهی است جهت تولید در مقیاس بالا دانش فنی
بیشتری مورد نیاز می باشد؛ که در کلاسهای تئوری عملی ارائه خواهد شد .

فضای مورد نیاز : برای کشت قارچ صدفی می توان از یک اتاق ؛ زیرزمین ؛ انبار
متروکه ؛یا هرمکان خالی دیگر که دارای سقف مناسب باشد استفاده نمود.این مکان باید
توانایی نگهداری دمای اطاق راداشته باشد بطوریکه ؛ تاحد امکان از اختلاف شدید درجه
حرارت جلوگیری کند .

محیط کشت قارچ صدفی : محیط کشت قارچ صدفی از کاه گندم ؛ کاه جو ؛ کاه برنج
؛ تراشه چوب صنوبر.... تهیه می شود. در این کشت از خاک و کود استفاده نمی شود
بنابراین هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد .

نحوه کشت قارچ صدفی : کاه وکلش خرد شده را یک شب در آب گذاشته تا
کاملا”مرطوب ؛سپس مدت 2 تا 3 ساعت در آب جوش پاستوریزه می شود .برای این کارمی
توان از یک بشکه خالی استفاده کرد .زمان پاستوریزه کردن از وقتی محاسبه میشودکه آب
به نقطه جوش رسیده باشد.جهت اطمینان خاطر بهتر است از دماسنج الکلی برای سنجش دمای
آب جوش استفاده شود. سپس کــاه را آبکش کرده آنرا به حال خود رها می کنند تا پس از
چند ساعت خنک شود؛ بطوریکه بالمس کردن کاه با پشت دست ؛ هیچگونه گرمایی احساس نشود
.

بذر زنی : پس از اینکه کاه کاملا خنک شد با 3 تا 5 درصد اسپان( اسپان= بذر
قارچ ) مایه زنی می شود به این منظوربرای هر 10کیلوگرم کاه پاستوریزه شده مقدار400
تا 500 گرم بذرقارچ اضافه و مخلوط میشود. مخلوط حاصل درون کیسه هایی به قطر 45
تا50 سانتیمتربا ارتفاع 80 تا 150سانتیمتر ریخته سپس سطح آن کمی فشرده شده تا
رطوبت کاه حفظ گردد. پس از بستن سر کیسه آنرا به محیطی که از قبل بعنوان سالن کشت
در نظرگرفته شده انتقال داده واز سقف آویزان میکنند. می توان کیسه های کشت شده را
روی زمین هم قرار داد.

کنترل دما و نور : از اولین روز کشت تا مدت 25 الی 30 روز دما روی 24 درجه
سانتیگراد نگهداری شده ؛در صورت امکان محیط را تاریک می کنند. نورخورشید برای قارچ
صدفی مناسب نیست.پس ازاینکه سطح کاه پوشیده ازتارهای سفید رنگ و ظریف قارچ صدفی
شد. سوراخ هایی به فاصله 20 تا 25 سانتیمتر و به اندازه کف دست در اطراف کیسه کشت
شده ایجاد و با آ بپاشی مداوم کف سالن رطوبت محیط را افزایش می دهند . در این زمان
دما به 20 درجه سانتیگراد کاهش داده می شود. وجود نور یک لامپ در این زمان ضروری
بوده و با عث افزایش محصول می شود .قارچها پس از یک هفته دیگر آماده برداشت می با
شند .

آبیاری : زمانی که کیسه ها پاره می شوند ؛ چنانچه رطوبت محیط پایین پاشد ؛
سطح کاه خشک شده و بایستی با مقادیر خیلی کم آب ؛ بصورت اسپری آبیاری شوند .
آبیاری ممکن است روزی دو بار یا بیشتر انجام شو د. باید توجه داشت که آبیاری 48
ساعت قبل از برداشت قارچها متوقف شود. پس از برداشت محصول میتوان آبیاری را ادامه
داد.

میزان تولید : میزان تولید از هر کیسه طی 4 تا 5 چین یا بیشتر در حدود 2 تا
4 کیلوگرم قارچ تازه میباشد

موضوع :روشهای کشت قارچ صدفی3

کشت در کیسه: یکی از رایج ترین روش ها در کشت قارچ در اکثر نقاط جهان است.
  بعضی از مزایای آن به شرح زیر است.

  1- ریسک کمتری نسبت به روشهای دیگر کشت دارد.

  2- کنترل آسان آفات و بیماریها

  3- امکان کشت در تمام طول سال

  4- بازگشت سریع سرمایه

  5- سرمایه گذاری اولیه کم

  6- امکان کشت در خانه

  روش کار : ابتدا بستر خود را انتخاب نمایید در مورد بستر در درس قبلی
  توضیح داده شده است .

  اگر از کاه استفاده می کنید بهتر است ابتدا کاه ها را  خرد کنید ( کاه های
  خرد نشده نیز قابل کاشت می باشند). برای ضدعفونی کردن کاه ها
  باید آنها را بجوشانید. برای این کار بهتر است کاه ها را درون کیسه های پلاستیکی ریخته
  و آنها را به مدت 45 دقیقه در آب جوش قرا دهید ( 45 دقیقه از زمانی که آب به جوش می آید). کاه ها را به مکان تمیز برده و 24 ساعت منتظر بمانید تا آب اضافی
  آن خارج گردد .

  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
 

  رطوبت مطلوب به نحوی است که وقتی یک مشت کاه را در دست فشار می دهید چند قطره آب از آن بچکد. قبل از ریختن  کاه ها (بستر ) در
  پلاستیک ( پلاستیک های خیاری) بهتر است چند سوراخ در کف پلاستیک ایجاد نمایید.

  کاههای ضد عفونی شده را تا ارتفاع حدود 20 – 30 سانتیمتر در داخل کیسه های
  پلاستیکی ریخته و با دست خوب فشرده نمایید، سپس بر روی آن یک لایه بذر بپاشید و این عمل را تا پر شدن کامل پلاستیک انجام دهید. برای فشرده شدن
  کاه ها بهتر است یک سوراخ در وسط کیسه ایجاد نماییم  و در نهایت درب
  پلاستیک را ببندید. میزان بذر هر کیسه بستگی به مقدار کاه و اندازه کیسه
  حدود 200-500 گرم می باشد . میزان رطوبت  دما نور و دیگر شرایط در
  دوره های رشد بسیار مهم است برای آگاهی می توانید به درس قبلی مراجعه نمایید .

 

  کیسه های آماده شده را به مکانی تمیز و فاقد آلودگی با حرارت 20-30 درجه
  سانتیگراد برده .میزان دما در هفته اول بسیار مهم می باشد .

  بعد از سفید شدن کامل پلاستیکها با میسلیومها ( 20 تا 30 روز بعد از کاشت )
  پلاستیکها را با تیغ برش دهید و یا آنها را به طور کامل از بسته جدا نمایید تا
  قارچها فضای مناسب برای رشد داشته باشند. تامین رطوبت در این دوره بسیار اهمیت
  دارد. مناسبترین رطوبت هوا 85 تا 90 درصد می باشد .

  حداکثر تا یک هفته بعد از برش پلاستیکها قارچهای کوچک در بدنه بستر ظاهر و پس از
  چند روز بزرگ و قابل برداشت خواهند شد. بهترین زمان برداشت زمانی است که لبه های
  قارچ به سمت بالا بر نگردد . برای برداشت قارچ می توانید ساقه قارچ را با دست
  گرفته و بپیچانید. در صورت رعایت کامل شرایط  و حفظ دما، نور، رطوبت و
  غیره  با روش فوق می توانید 3-4 هفته قارچ برداشت نمایید. فاصله کیسه
  ها  از یکدیگر حدود 30 سانتیمتر باید باشد تا از تداخل کلاهکهای قارچ با
  یکدیگر جلوگیری گردد .

در مکان های کوچک برای حفظ رطوبت می توانید  با اسپری نمودن بدنه بستر از
  خشک شدن آن جلوگیری کنید و اگر چنانچه بدنه بستر خشک شد می توان نسبت به آبیاری
  آن اقدام نمود. برای بالا بردن میزان رطوبت می توانید کف اطاق  را دائما با
  آب خیس نمایید، بهتر است از دستگاه بخار ساز یا در صورت امکان از کتری آب جوش
  استفاده کنید. برای تشکیل کلاهک و تغییر رنگ آن نور کافی لازم است. (مراجعه به
  درس قبل)

  نور طبیعی اطاق، برای کشت کافی است. از ورود حشارت، بیماری ها و
  آلودگی ها  به داخل مکان پرورش حتما ممانعت گردد و در صورت مشاهده مگسهای
  ریز ( مگس سرکه ) نسبت به مبارزه با آنها اقدام گنید.

  در صورتی که بذر
  آماده استفاده می کنید به چند نکته باید توجه کنید:

  1- کیسه نایلونی حاوی بذر (اسپان) قارچ سالم بوده و فاقد پارگی یا چسب خوردگی می
  باشد.

  2- دانه های اسپان(بذر) قارچ فقط به رنگ قهوه ای(رنگ غلات) یا سفید(ناشی از رشد
  ریسه ها یا میسلیوم قارچ خوراکی) بوده و فاقد رنگ سبز یا سیاه یا نارنجی( بیماری
  کپکی) می باشد.

  3- داخل نایلون بذر(اسپان) قارچ فاقد هرگونه قطرات آب می باشد.

  4- دانه های بذر (اسپان) قارچ حالت دانه بندی داشته و در صورت چسبیدگی با فشار
  دست به راحتی دانه دانه شود.

  5- پنبه درب نایلون بذر(اسپان) قارچ سالم بوده و آلوده و کثیف نباشد.

  در صورت تهیه بذر (اسپان) قارچ مناسب، امکان نگهداری آن در یخچال (دمای 4- 6
  درجه بالای صفر) تا 21 روز میسر می باشد.

 

 

  کشت در قفسه یا تاقچه: (کشت در قفسه در یک نگاه) مرحله قبل از تخمیر و
  آماده کردن بستر، پاستوریزه و پر کردن، بذر زنی، دوره نهفتگی، میوه دهی، برداشت
  محصول، تخلیه

 

  کشت در بطری: در این روش بطری ها را از بستر پر کرده و آن را استرلیزه
  کرده. آنها را در دمای 17-18 درجه سانتی گراد و رطوت 65-70 درصد قرار می دهند.
  حدود 25-20 روز طول می کشد که به مرحله میوه دهی برسد.

 

  کشت روی کنده درخت: (درمناطق معتدل) دو روش اساسی برای کشت قارچ روی
  قطعات درخت وجود دارد. کشت روی قطعات بزرگ چوب، کشت روی قطعات کوچک چوب در این
  روش اسپان را روی قطعات درخت می ریزند و در شرایط مناسب رشد می دهند.

   
 

 

موضوع :قارچ دکمه ای

سابقا محیط کشت قارچ دکمه ای فقط کود اسب بود
اما از آنجایی که تهیه این کود در مقیاس وسیع امکان پذیرنبود از مواد دیگری مانند
کاه گندم – کود مرغ و سنگ گچ طی فرایندی به نام کمپوست سازی ( بستر سازی یا کود
سازی) محیط کشت مصنوعی با خواص کود اسب تهیه شد که به مراحل مختلف آن می پردازیم.

1ـ فاز اول کمپوست
سازی

این مرحله از بستر سازی شامل خیس کردن و
انباشت مواد اولیه به مدت ۵ تا ۷ روز بوده که در سیستم ماشینی معمولاً ۳تا
۴روز است. چهار مرحله قالب زنی که به مدت ۳ تا ۵ روز و معمولا ۴ روز انجام میشود.
قالب زنی در سیستم ماشینی ۳ مرحله وهر۳  روز یک بار انجام می شود. بنا
بر این در سیستم ماشینی طول پروسه  فاز اول حداقل۵ تا ۱۴ روز کاهش می
یابد .

2- فاز دوم
کمپوست سازی

این فاز شامل ۳ مرحله ۱ـ عملیات
تخمیر به مدت ۳ تا ۵ روز،۲ـ پاستوریزاسیون بمدت ۱۲ تا ۱۸ ساعت و۳ـ
آمونیاک زدایی ۳ تا ۵ روز بوده و تقریبا در هر دو سیستم شبیه هم انجام میشود
( گاهی در سیستم دستی مرحله آمونیاک زدایی ۱تا ۲ روز بیشتر به طول می انجامد).

3- بذر زنی

این مرحله رابطه مستقیم با سیستم تولید و
تعداد کارگران و مهارت آنها داشته در سیستم استیلاژ( بستری ) حداکثر یک روز و در
سیستم کیسه ای و سایر سیستم ها بسته به مقدار کیسه ها و فاصله آنها با سالن های
تولید و ارتفاع قفسه ها مختلف است .معمولا این مرحله بایستی حداکثر در مدت ۲ روز
پایان یابد چرا که طولانی شدن این مرحله زمینه آلودگی کمپوست آماده شده را فراهم
آورده همچنین برداشت در یک زمان انجام نمی گیرد.

4- پنجه دوانی

در این مرحله میسلیوم یا ریسه های قارچ در
مدت ۱۴ تا ۱۵ روز در کمپوست نفوذ کرده و پس از آن ۱۴ تا ۱۵ روز دیگر نیز زمان نیاز
است تا میسلیوم قارچ در خاک پوششی نفوذ کند.

5- برداشت

معمولا ًطی ۳ مرحله برداشت انجام میگیرد که
هر مرحله ۷ تا ۱۰ روز طول می کشد.

6- نظا فت سالن

مرحله پایانی که معمولاً ۱ تا ۲ روز بطول می
انجامد شامل مرحله تخلیه و نظافت سالن ها میباشد. بنا براین طول دوره در
سیستم دستی ۷۵ تا ۱۰۳ روز و در سیستم ماشینی ۷۰ تا ۸۱  روز می
باشد در صورتی که یک کارخانه کلیه مراحل را خودش انجام دهد ۴ و حداکثر ۵ دوره در
سال میتواند از سالنهای تولید استفاده نماید. سیستم رایج ایران بصورت سنتی بوده و
معمولا کلیه کارها در یک کارخانه انجام می گیرد. امروزه در کشور های پیشرفته از
این سیستم استفاده نمی شود. اطلاعات بیشتر در مورد سیستم های پیشرفته در کلاسهای
تخصصی آموزشگاه قارچ طلایی ارائه می شود.

 

برآورد هزینه های جاری تولید قارچ دکمه
ای

هزینه های تولید قارچ دکمه ای رابطه مستقیم با سیستم تولید( کیسه ای،استیلاژ
....) مکانیزم تولید ( مکانیکی، نیمه مکانیکی،دستی یا بصورت تامین مواد اولیه
ازطریق تعاونی یا ....)همچنین قیمت نهادینه های تولید( مواد اولیه،هزینه کارگری،
سوخت وانرژی و ....)از یک سو و از سوی دیگر میزان عملکرد محصول بر حسب مقدار بستر
یا محیط کشت استفاده شده در طول یک دوره از تولید داشته که معمولا بین دو تا سه
ماه در نظر گرفته میشود. بنا براین محاسبات ذیل که کاملا عملی و تجربه شده در سال
1384 می باشند می توانند تغییراتی داشته باشند که متاُثر از نحوه مدیریت در
کارخانه میباشد.این محاسبات جهت سیستم رایج ایران یعنی سیستم تولید به روش سنتی یا
دستی محاسبه شده است. ضمناً در این برآورد هزینه سرمایه گذاری ثابت ( ساختمانها،
تاسیسات و تجهیزات ) محاسبه نشده است .

 

الف) مواد اولیه:

 

شرح هزینه

واحد

مقدار

قیمت واحد،
 
ریال

هزینه کل، ریال

کاه گندم       

کیلو گرم

۶۰۰۰

۳۰۰

۱۸۰۰۰۰۰

کود
  مرغی

کیلو گرم

۳۵۰۰

۱۲۰

۴۲۰۰۰۰

کود
  اوره

کیلو گرم

۱۰۰

۵۰۰

۵۰۰۰۰

ملاس چغندر

لیتر

۱۰۰

۲۰۰

۲۰۰۰۰

سنگ گچ

کیلو گرم

۴۵۰

۱۰۰

۴۵۰۰۰

بذر قارچ

کیلو گرم

۱۵۰

۱۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

خاک پوششی

متر مکعب

5/7

۲۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

کیسه
  کشت

کیلو گرم

۳۰

۱۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

سموم

لیتر

۴

۲۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

متفرقه

 

۲ درصد

 

۱۱۴۳۰۰

جمع کل

 

۵۸۲۹۳۰۰

 

ب) هزینه کارگری :

 

شامل ۴ مرحله قالب زنی توسط ۴ نفر (۱۶ روز کارگر) ۲ مرحله تخلیه و پر کردن
سالن پاستوریزه توسط ۴ نفر (۸ روز کارگر) ۳ مرحله آبیاری توسط یک نفر ( ۳ روز
کارگر) یک مرحله تخلیه و نظافت سالن توسط ۴ نفر ( ۴روز کارگر) و میانگین ۴ روز
کارگر جهت نظارت که مجموعاً ۳۵ روز کارگری با ارزش هر روز کارگری در سال 1384
تقریباً ۵۰۰۰۰ ریال با کلیه مزایا معادل ۱۷۵۰۰۰۰ ریال (تا قبل از برداشت ) میباشد.

جهت برداشت و بسته بندی، طی ۳ مرحله ( ۳ چین برداشت ) توسط ۵ نفر مجموعا 15
روز کارگر، با دستمزد فوق جمعاً مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال خواهد شد.

 

ج)هزینه سوخت و انرژی:

 

از سوخت گازوئیل ،انرژی برق  و آب
با تعرفه کشاورزی به طور میانگین در فصول مختلف سال مبلغ ۵۸۲۹۳۰ جهت هر دوره تولید
در نظر گرفته شده است.

 

جدول هزینه های جاری

 

شرح هزینه

مبلغ کل هزینه (  ریال )

الف) هزینه مواد اولیه

۵۸۲۹۳۰۰

ب)هزینه کارگر ی تا قبل از برداشت

۱۷۵۰۰۰۰

ج) سوخت و انرژی

۵۸۲۹۳۰

جمع

۸۱۶۲۲۳۰

س) استهلاک سرمایه برای 3 ماه (
  16 %   )

۳۲۶۴۸۹

ص)هزینه کارگری برداشت

۷۵۰۰۰۰

جمع کل

۹۲۳۸۷۱۹

 

 

پیش بینی میزان تولید

 

با استفاده از مواد اولیه فوق با وزن خشک تقریبی ۱۰۰۰۰ کیلو گرم و 65% تا 75%
رطوبت میتوان ۱۶۵۰۰ تا ۱۷۵۰۰ کیلو گرم کمپوست ( بستر یا محیط کشت قارچ دکمه ای)
تهیه نموده که عملکرد آن ( میزان قارچ تولید شده ) بر اساس وزن بستر(کمپوست) به
قرار ذیل می باشد.

 

مقدار تقریبی کمپوست

حداقل عملکرد  10درصد

عملکرد خوب   20درصد

عملکرد عالی 30درصد

شرایط ایران عملکرد17%

۱۶۵۰۰ کیلوگرم
  بستر

۱۶۵۰ کیلوگرم
  قارچ

۳۳۰۰کیلوگرم قارچ

۴۹۵۰ کیلوگرم قارچ

۲۸۰۵ کیلوگرم
  قارچ

۱۷۵۰۰ کیلوگرم
  بستر

۱۷۵۰ کیلوگرم
  قارچ

۳۵۰۰ کیلوگرم
  قارچ

۵۲۵۰ کیلوگرم
  قارچ

۲۹۷۵ کیلوگرم
  قارچ

 

باید در نظر داشت، کیفیت کمپوست تهیه شده از
نظر فیزیکی و بیوشیمیایی که بستگی به مواد اولیه مصرف شده و سیستم تولید کمپوست
دارد، همچنین بذر مصرفی ( اسپان )از نظر گونه و اصلاحات ژنتیکی انجام
شده بر روی آن نقش چشمگیری در تلورانس تولید داشته و به همراه مجموع عوامل محیطی و
نحوه کنترل آن (رطوبت، دما، تهویه، بهداشت،   ...) افزایش یا کاهش تولید
قارچ را در تولیدی های قارچ دکمه ای رقم میزند.

 

 

موضوع :وضعیت تولید و بارار قارچهای خوراکی

  بیش از چهار دهه از تولید قارچ در کشور مى گذرد

اما هنوز مسئله فروش یکى از معضلات پرورش دهندگان

قارچ به شمار مى آید. اگرچه بازار فروش در سال هاى

اخیر نسبت به دهه گذشته سامان بیشترى یافته و

تقاضا و فروش قارچ شرایط مناسب ترى پیدا کرده است

اما کماکان تولیدکنندگان قارچ در سطوحى بسیار نازل

به تولید مى پردازند...

بیش از چهار دهه از تولید قارچ در کشور مى گذرد

اما هنوز مسئله فروش یکى از معضلات پرورش دهندگان

قارچ به شمار مى آید. اگرچه بازار فروش در سال هاى

اخیر نسبت به دهه گذشته سامان بیشترى یافته و

تقاضا و فروش قارچ شرایط مناسب ترى پیدا کرده است

اما کماکان تولیدکنندگان قارچ در سطوحى بسیار نازل

به تولید مى پردازند. زیرا هنوز براى رشد تقاضا در

داخل اقدام گسترده اى شروع نشده، در ضمن براى

تقاضاى کنونى هم بازار سازمان یافته اى در داخل

وجود ندارد. حتى براى صادرات آن هم بازارى نیست تا

تولیدکنندگان قارچ براساس ظرفیت موجود تولید کنند.

به همین دلیل در خصوص تولید و شرایط بازار فروش با

رئیس هیات مدیره تعاونى تولیدکنندگان قارچ،

نوربخش، گفت وگویی انجام شده که در پى مى آید.

•امسال در چه سطحى قارچ خوراکى تولید مى شود؟

کشور امسال ۲۰ هزار تن قارچ خوراکى تولید مى کند

که نسبت به سال گذشته حدود ۲ هزار تن افزایش دارد.

•این میزان از چه سطحى به دست مى آید؟

در ایران برداشت از هر کمپوت (سیستم تولید کیسه

قارچ) بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ کیلو است. اما در کشورهاى

اروپایى از هر کمپوت۳۵۰ کیلو قارچ به دست مى آید.

•چند واحد در سطح ۲۵۰ کیلو تولید دارند؟

تنها ۲۰ درصد بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو تولید مى کنند،

مابقى بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو تولید دارند.

•در مجموع چند واحد در این حوزه کار مى کنند؟

تاکنون ۹۷ واحد قارچ خوراکى احداث شده و به بهره

بردارى رسیده است.

اولین واحد قارچ خوراکى سال ۳۷ با ظرفیت ۱۰ تن در

سال تولید شد. پس از ۱۶سال وقفه در احداث واحد

تولید قارچ در سال ۵۳ دومین واحد با ظرفیت ۵۰ تن

شروع به کار کرد. اوایل انقلاب این دو واحد تعطیل

شد اما مجدداً سال هاى ۶۲-
۶۱ این واحدها شروع به

کار کردند تا سال ۶۴ که هیچ واحدى احداث نشد. سال

۶۴ تا ۶۸ موج
دوم احداث واحدهاى قارچ خوراکى شروع

شد. در این دوره هفت واحد احداث شد و سپس در سال

هاى ۶۹ تا ،۷۳
۴۵ واحد؛ سال هاى ۷۴ تا ۷۸ ، ۲۰

واحد و در سال هاى ۷۹ تا ۸۱ ، ۲۵ واحد دیگر به این

مجموعه اضافه شد. بدین ترتیب تا پایان سال ۸۱ ، ۹۷

واحد قارچ خوراکى احداث شد و کماکان در حال فعالیت

هستند ضمن اینکه در حال حاضر هم واحدهایى در حال

ساخت است اما هنوز به بهره بردارى نرسیده اند.

•آیا همه این مجموعه ها فعال هستند؟

در حال حاضر ۶۸ واحد فعال است. ۲۵ واحد غیرفعال

است و چهار واحد تغییر کاربرى داده البته غیرفعال

شدن و یا تغییر کاربرى دادن آنها به سال هاى ۷۳-۷۲

برمى گردد. در این دوره واحدهاى زیادى احداث شد و

محصول بدون در نظر گرفتن بازار مصرف تولید شد و

این امر منجر شد تولید زیان ده شود و بسیارى از

واحدها از تولید انصراف بدهند.

•در حال حاضر چه تعداد از این واحدها تجارى تولید

مى کنند؟

واحدهاى ما اغلب کوچک هستند. براى صادرات حداقل

نیاز به واحدهاى ۱۰ هزار تنى است. با الگوى فعلى

امکان صادرات نیست. واحدهاى ما سه هزار تنى هستند

و صادرات در این مقیاس ارزش اقتصادى ندارد.

•با این شرایط چه میزان صادرات داریم؟

از مجموعه ۱۸ هزار تن ۱۰ هزار تن صادر مى شود و

مابقى در داخل مصرف مى شود.

•مصرف سرانه قارچ در کشور چه میزان است؟

مصرف سرانه ما ۲۵۰ گرم است درحالى که در اروپا

چهار کیلو است که اگر ما بخواهیم به آن برسیم نیاز

به فرهنگ سازى گسترده داریم. ما ظرفیت لازم براى

تولید را داریم ضمن اینکه مزیت هاى لازم را هم

داریم، پس در کنار ما دولت باید به فرهنگ سازى

بپردازد. همان طور که بر روى بسیارى از محصولات

خوراکى مانور مى دهد در جهت فرهنگ سازى مصرف قارچ

هم حرکت کند. چون ظرفیت تولید قارچ وجود دارد.

مشکل در حال حاضر کمبود تقاضا است. هرچند شرایط

کنونى تقاضا بسیار مطلوب تر از گذشته است.

•با توجه به تاثیر قیمت بر رشد تقاضا برنامه اى

براى کنترل قیمت دارید؟

در حال حاضر آنچه ما عرضه مى کنیم قارچ فله و یا

بسته بندى شده است که کیلویى هزار و ۳۰۰ تا هزار
و

۳۵۰ تومان است. البته در میادین شهردارى این قیمت

هزار و ۷۵۰ تومان است که در ماه رمضان ۵ درصد

تخفیف داشت. اما درباره کنترل قیمت، قیمت تمام شده

ما در سال ۸۳ براى هر کیلو قارچ حدود هزار و ۵۰ تا

هزار و صد تومان بود. ما سعى کردیم این قیمت را

امسال افزایش ندهیم. براى سال آینده هم کماکان قصد

داریم این برنامه را اجرا کنیم و با افزایش

راندمان تولید قیمت عرضه را ثابت نگه داریم.

•براى ساماندهى بازار هم تعاونى برنامه خاصى را

دنبال مى کند؟

از خردادماه امسال کل قارچ تهران که حدود ۱۲ هزار

تن است در میدان تره بار آزادى عرضه مى شود. در

این مرکز فروش ۵ تا ۸ سوله در اختیار انجمن قارچ

کاران قرار دارد و قارچ در این بورس به صورت عمده

به فروش مى رود.

•آیا این مرکز مسئله فروش را حل کرده است؟

نه. معضلات فروش بسیار است. اما این مرکز در سطح

خود توانسته مشکلات بخش را حل کند.

•برنامه اى براى رشد این مراکز دارید؟

هفته گذشته در مزایده اى که در سازمان میادین

برگزار کردیم تعاونى توانست برنده مزایده شود. به

واسطه این مزایده تعاونى قارچ کاران از اواخر آبان

مى تواند در کلیه مراکز سازمان فعالیت کند. ما

قادریم در ۴۰ میدان در شهر فعالیت کنیم، البته ۴۰

میدان از همان آغاز فعال نخواهند بود. ولى طبق

برنامه تعاونى ان شاءالله ۴۰ میدان تا پایان سال

فعال خواهند شد.

•در حال حاضر به غیر از منطقه آزادى، تولیدکنندگان

قارچى عرضه نمى کنند؟

در حال حاضر تولیدکنندگان در ۱۳ مرکز فعالیت مى

کنند.

•در این میادین چه میزان قارچ عرضه مى شود و در

واحدهاى جدید چه میزان عرضه خواهد شد؟

در میادین فعلى حدود هزار و ۲۰۰ کیلو قارچ عرضه مى

شود. اما در ۴۰ میدان پیش بینى مى شود ۴ هزار کیلو

قارچ توزیع شود، البته به مرور زمان این میزان به

۶ هزار
کیلو خواهد رسید.

 

 

 

 

4- پنجه دوانی

در این مرحله میسلیوم یا ریسه های قارچ در
مدت ۱۴ تا ۱۵ روز در کمپوست نفوذ کرده و پس از آن ۱۴ تا ۱۵ روز دیگر نیز زمان نیاز
است تا میسلیوم قارچ در خاک پوششی نفوذ کند.

5- برداشت

معمولا ًطی ۳ مرحله برداشت انجام میگیرد که
هر مرحله ۷ تا ۱۰ روز طول می کشد.

6- نظا فت سالن

مرحله پایانی که معمولاً ۱ تا ۲ روز بطول می
انجامد شامل مرحله تخلیه و نظافت سالن ها میباشد. بنا براین طول دوره در
سیستم دستی ۷۵ تا ۱۰۳ روز و در سیستم ماشینی ۷۰ تا ۸۱  روز می
باشد در صورتی که یک کارخانه کلیه مراحل را خودش انجام دهد ۴ و حداکثر ۵ دوره در
سال میتواند از سالنهای تولید استفاده نماید. سیستم رایج ایران بصورت سنتی بوده و
معمولا کلیه کارها در یک کارخانه انجام می گیرد. امروزه در کشور های پیشرفته از
این سیستم استفاده نمی شود. اطلاعات بیشتر در مورد سیستم های پیشرفته در کلاسهای
تخصصی آموزشگاه قارچ طلایی ارائه می شود.

 

برآورد هزینه های جاری تولید قارچ دکمه
ای

هزینه های تولید قارچ دکمه ای رابطه مستقیم با سیستم تولید( کیسه ای،استیلاژ
....) مکانیزم تولید ( مکانیکی، نیمه مکانیکی،دستی یا بصورت تامین مواد اولیه
ازطریق تعاونی یا ....)همچنین قیمت نهادینه های تولید( مواد اولیه،هزینه کارگری،
سوخت وانرژی و ....)از یک سو و از سوی دیگر میزان عملکرد محصول بر حسب مقدار بستر
یا محیط کشت استفاده شده در طول یک دوره از تولید داشته که معمولا بین دو تا سه
ماه در نظر گرفته میشود. بنا براین محاسبات ذیل که کاملا عملی و تجربه شده در سال
1384 می باشند می توانند تغییراتی داشته باشند که متاُثر از نحوه مدیریت در
کارخانه میباشد.این محاسبات جهت سیستم رایج ایران یعنی سیستم تولید به روش سنتی یا
دستی محاسبه شده است. ضمناً در این برآورد هزینه سرمایه گذاری ثابت ( ساختمانها،
تاسیسات و تجهیزات ) محاسبه نشده است .

 

الف) مواد اولیه:

 

شرح هزینه

واحد

مقدار

قیمت واحد،
 
ریال

هزینه کل، ریال

کاه گندم       

کیلو گرم

۶۰۰۰

۳۰۰

۱۸۰۰۰۰۰

کود
  مرغی

کیلو گرم

۳۵۰۰

۱۲۰

۴۲۰۰۰۰

کود
  اوره

کیلو گرم

۱۰۰

۵۰۰

۵۰۰۰۰

ملاس چغندر

لیتر

۱۰۰

۲۰۰

۲۰۰۰۰

سنگ گچ

کیلو گرم

۴۵۰

۱۰۰

۴۵۰۰۰

بذر قارچ

کیلو گرم

۱۵۰

۱۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

خاک پوششی

متر مکعب

5/7

۲۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

کیسه
  کشت

کیلو گرم

۳۰

۱۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

سموم

لیتر

۴

۲۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

متفرقه

 

۲ درصد

 

۱۱۴۳۰۰

جمع کل

 

۵۸۲۹۳۰۰

 

ب) هزینه کارگری :

 

شامل ۴ مرحله قالب زنی توسط ۴ نفر (۱۶ روز کارگر) ۲ مرحله تخلیه و پر کردن
سالن پاستوریزه توسط ۴ نفر (۸ روز کارگر) ۳ مرحله آبیاری توسط یک نفر ( ۳ روز
کارگر) یک مرحله تخلیه و نظافت سالن توسط ۴ نفر ( ۴روز کارگر) و میانگین ۴ روز
کارگر جهت نظارت که مجموعاً ۳۵ روز کارگری با ارزش هر روز کارگری در سال 1384
تقریباً ۵۰۰۰۰ ریال با کلیه مزایا معادل ۱۷۵۰۰۰۰ ریال (تا قبل از برداشت ) میباشد.

جهت برداشت و بسته بندی، طی ۳ مرحله ( ۳ چین برداشت ) توسط ۵ نفر مجموعا 15
روز کارگر، با دستمزد فوق جمعاً مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال خواهد شد.

 

ج)هزینه سوخت و انرژی:

 

از سوخت گازوئیل ،انرژی برق  و آب
با تعرفه کشاورزی به طور میانگین در فصول مختلف سال مبلغ ۵۸۲۹۳۰ جهت هر دوره تولید
در نظر گرفته شده است.

 

جدول هزینه های جاری

 

شرح هزینه

مبلغ کل هزینه (  ریال )

الف) هزینه مواد اولیه

۵۸۲۹۳۰۰

ب)هزینه کارگر ی تا قبل از برداشت

۱۷۵۰۰۰۰

ج) سوخت و انرژی

۵۸۲۹۳۰

جمع

۸۱۶۲۲۳۰

س) استهلاک سرمایه برای 3 ماه (
  16 %   )

۳۲۶۴۸۹

ص)هزینه کارگری برداشت

۷۵۰۰۰۰

جمع کل

۹۲۳۸۷۱۹

 

 

پیش بینی میزان تولید

 

با استفاده از مواد اولیه فوق با وزن خشک تقریبی ۱۰۰۰۰ کیلو گرم و 65% تا 75%
رطوبت میتوان ۱۶۵۰۰ تا ۱۷۵۰۰ کیلو گرم کمپوست ( بستر یا محیط کشت قارچ دکمه ای)
تهیه نموده که عملکرد آن ( میزان قارچ تولید شده ) بر اساس وزن بستر(کمپوست) به
قرار ذیل می باشد.

 

مقدار تقریبی کمپوست

حداقل عملکرد  10درصد

عملکرد خوب   20درصد

عملکرد عالی 30درصد

شرایط ایران عملکرد17%

۱۶۵۰۰ کیلوگرم
  بستر

۱۶۵۰ کیلوگرم
  قارچ

۳۳۰۰کیلوگرم قارچ

۴۹۵۰ کیلوگرم قارچ

۲۸۰۵ کیلوگرم
  قارچ

۱۷۵۰۰ کیلوگرم
  بستر

۱۷۵۰ کیلوگرم
  قارچ

۳۵۰۰ کیلوگرم
  قارچ

۵۲۵۰ کیلوگرم
  قارچ

۲۹۷۵ کیلوگرم
  قارچ

 

باید در نظر داشت، کیفیت کمپوست تهیه شده از
نظر فیزیکی و بیوشیمیایی که بستگی به مواد اولیه مصرف شده و سیستم تولید کمپوست
دارد، همچنین بذر مصرفی ( اسپان )از نظر گونه و اصلاحات ژنتیکی انجام
شده بر روی آن نقش چشمگیری در تلورانس تولید داشته و به همراه مجموع عوامل محیطی و
نحوه کنترل آن (رطوبت، دما، تهویه، بهداشت،   ...) افزایش یا کاهش تولید
قارچ را در تولیدی های قارچ دکمه ای رقم میزند.

 

 

موضوع :وضعیت تولید و بارار قارچهای خوراکی

  بیش از چهار دهه از تولید قارچ در کشور مى گذرد

اما هنوز مسئله فروش یکى از معضلات پرورش دهندگان

قارچ به شمار مى آید. اگرچه بازار فروش در سال هاى

اخیر نسبت به دهه گذشته سامان بیشترى یافته و

تقاضا و فروش قارچ شرایط مناسب ترى پیدا کرده است

اما کماکان تولیدکنندگان قارچ در سطوحى بسیار نازل

به تولید مى پردازند...

بیش از چهار دهه از تولید قارچ در کشور مى گذرد

اما هنوز مسئله فروش یکى از معضلات پرورش دهندگان

قارچ به شمار مى آید. اگرچه بازار فروش در سال هاى

اخیر نسبت به دهه گذشته سامان بیشترى یافته و

تقاضا و فروش قارچ شرایط مناسب ترى پیدا کرده است

اما کماکان تولیدکنندگان قارچ در سطوحى بسیار نازل

به تولید مى پردازند. زیرا هنوز براى رشد تقاضا در

داخل اقدام گسترده اى شروع نشده، در ضمن براى

تقاضاى کنونى هم بازار سازمان یافته اى در داخل

وجود ندارد. حتى براى صادرات آن هم بازارى نیست تا

تولیدکنندگان قارچ براساس ظرفیت موجود تولید کنند.

به همین دلیل در خصوص تولید و شرایط بازار فروش با

رئیس هیات مدیره تعاونى تولیدکنندگان قارچ،

نوربخش، گفت وگویی انجام شده که در پى مى آید.

•امسال در چه سطحى قارچ خوراکى تولید مى شود؟

کشور امسال ۲۰ هزار تن قارچ خوراکى تولید مى کند

که نسبت به سال گذشته حدود ۲ هزار تن افزایش دارد.

•این میزان از چه سطحى به دست مى آید؟

در ایران برداشت از هر کمپوت (سیستم تولید کیسه

قارچ) بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ کیلو است. اما در کشورهاى

اروپایى از هر کمپوت۳۵۰ کیلو قارچ به دست مى آید.

•چند واحد در سطح ۲۵۰ کیلو تولید دارند؟

تنها ۲۰ درصد بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو تولید مى کنند،

مابقى بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو تولید دارند.

•در مجموع چند واحد در این حوزه کار مى کنند؟

تاکنون ۹۷ واحد قارچ خوراکى احداث شده و به بهره

بردارى رسیده است.

اولین واحد قارچ خوراکى سال ۳۷ با ظرفیت ۱۰ تن در

سال تولید شد. پس از ۱۶سال وقفه در احداث واحد

تولید قارچ در سال ۵۳ دومین واحد با ظرفیت ۵۰ تن

شروع به کار کرد. اوایل انقلاب این دو واحد تعطیل

شد اما مجدداً سال هاى ۶۲-
۶۱ این واحدها شروع به

کار کردند تا سال ۶۴ که هیچ واحدى احداث نشد. سال

۶۴ تا ۶۸ موج
دوم احداث واحدهاى قارچ خوراکى شروع

شد. در این دوره هفت واحد احداث شد و سپس در سال

هاى ۶۹ تا ،۷۳
۴۵ واحد؛ سال هاى ۷۴ تا ۷۸ ، ۲۰

واحد و در سال هاى ۷۹ تا ۸۱ ، ۲۵ واحد دیگر به این

مجموعه اضافه شد. بدین ترتیب تا پایان سال ۸۱ ، ۹۷

واحد قارچ خوراکى احداث شد و کماکان در حال فعالیت

هستند ضمن اینکه در حال حاضر هم واحدهایى در حال

ساخت است اما هنوز به بهره بردارى نرسیده اند.

•آیا همه این مجموعه ها فعال هستند؟

در حال حاضر ۶۸ واحد فعال است. ۲۵ واحد غیرفعال

است و چهار واحد تغییر کاربرى داده البته غیرفعال

شدن و یا تغییر کاربرى دادن آنها به سال هاى ۷۳-۷۲

برمى گردد. در این دوره واحدهاى زیادى احداث شد و

محصول بدون در نظر گرفتن بازار مصرف تولید شد و

این امر منجر شد تولید زیان ده شود و بسیارى از

واحدها از تولید انصراف بدهند.

•در حال حاضر چه تعداد از این واحدها تجارى تولید

مى کنند؟

واحدهاى ما اغلب کوچک هستند. براى صادرات حداقل

نیاز به واحدهاى ۱۰ هزار تنى است. با الگوى فعلى

امکان صادرات نیست. واحدهاى ما سه هزار تنى هستند

و صادرات در این مقیاس ارزش اقتصادى ندارد.

•با این شرایط چه میزان صادرات داریم؟

از مجموعه ۱۸ هزار تن ۱۰ هزار تن صادر مى شود و

مابقى در داخل مصرف مى شود.

•مصرف سرانه قارچ در کشور چه میزان است؟

مصرف سرانه ما ۲۵۰ گرم است درحالى که در اروپا

چهار کیلو است که اگر ما بخواهیم به آن برسیم نیاز

به فرهنگ سازى گسترده داریم. ما ظرفیت لازم براى

تولید را داریم ضمن اینکه مزیت هاى لازم را هم

داریم، پس در کنار ما دولت باید به فرهنگ سازى

بپردازد. همان طور که بر روى بسیارى از محصولات

خوراکى مانور مى دهد در جهت فرهنگ سازى مصرف قارچ

هم حرکت کند. چون ظرفیت تولید قارچ وجود دارد.

مشکل در حال حاضر کمبود تقاضا است. هرچند شرایط

کنونى تقاضا بسیار مطلوب تر از گذشته است.

•با توجه به تاثیر قیمت بر رشد تقاضا برنامه اى

براى کنترل قیمت دارید؟

در حال حاضر آنچه ما عرضه مى کنیم قارچ فله و یا

بسته بندى شده است که کیلویى هزار و ۳۰۰ تا هزار
و

۳۵۰ تومان است. البته در میادین شهردارى این قیمت

هزار و ۷۵۰ تومان است که در ماه رمضان ۵ درصد

تخفیف داشت. اما درباره کنترل قیمت، قیمت تمام شده

ما در سال ۸۳ براى هر کیلو قارچ حدود هزار و ۵۰ تا

هزار و صد تومان بود. ما سعى کردیم این قیمت را

امسال افزایش ندهیم. براى سال آینده هم کماکان قصد

داریم این برنامه را اجرا کنیم و با افزایش

راندمان تولید قیمت عرضه را ثابت نگه داریم.

•براى ساماندهى بازار هم تعاونى برنامه خاصى را

دنبال مى کند؟

از خردادماه امسال کل قارچ تهران که حدود ۱۲ هزار

تن است در میدان تره بار آزادى عرضه مى شود. در

این مرکز فروش ۵ تا ۸ سوله در اختیار انجمن قارچ

کاران قرار دارد و قارچ در این بورس به صورت عمده

به فروش مى رود.

•آیا این مرکز مسئله فروش را حل کرده است؟

نه. معضلات فروش بسیار است. اما این مرکز در سطح

خود توانسته مشکلات بخش را حل کند.

•برنامه اى براى رشد این مراکز دارید؟

هفته گذشته در مزایده اى که در سازمان میادین

برگزار کردیم تعاونى توانست برنده مزایده شود. به

واسطه این مزایده تعاونى قارچ کاران از اواخر آبان

مى تواند در کلیه مراکز سازمان فعالیت کند. ما

قادریم در ۴۰ میدان در شهر فعالیت کنیم، البته ۴۰

میدان از همان آغاز فعال نخواهند بود. ولى طبق

برنامه تعاونى ان شاءالله ۴۰ میدان تا پایان سال

فعال خواهند شد.

•در حال حاضر به غیر از منطقه آزادى، تولیدکنندگان

قارچى عرضه نمى کنند؟

در حال حاضر تولیدکنندگان در ۱۳ مرکز فعالیت مى

کنند.

•در این میادین چه میزان قارچ عرضه مى شود و در

واحدهاى جدید چه میزان عرضه خواهد شد؟

در میادین فعلى حدود هزار و ۲۰۰ کیلو قارچ عرضه مى شود. اما در ۴۰ میدان پیش بینى مى شود ۴ هزار کیلو قارچ توزیع شود، البته به مرور زمان این میزان به ۶ هزارکیلو خواهد رسید.

 

 

[ جمعه ٧ بهمن ،۱۳٩٠ ] [ ۸:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مجتبی محمدیان رباطی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دانشجوی مهندسی تولیدات دامی
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
امکانات وب
صدایاب
.

صدایاب .

(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();

بک لینک طراحی سایت