تاثیر جیره غذایی بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب شیر بز

خلاصه: هدف از این پژوهش،بررسی وارزیابی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی(شامل چگالی،PH،اسیدیته،چربی،پروتئین،لاکتوز ومجموع مواد جامد بدون چربی) وترکیب اسیدهای چرب شیر(اسیدهای چرب ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 217 بازدید
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
2 پست
مرداد 91
5 پست
بهمن 90
36 پست
نژاد
1 پست
دام
1 پست
در_ایران
1 پست
گاو_بومی
1 پست
شیمیایی
1 پست
تغذیه
2 پست
کلسیم
1 پست
بلدرچین
1 پست
حفاظت
1 پست
گیاه
1 پست
خشکی
1 پست
مقابله
1 پست
ژنتیک
1 پست
هیبرید
1 پست
جفت_گیری
1 پست
تلاقی
1 پست
قلب
1 پست
گردش_خون
1 پست
ویروس
1 پست
h5یاh7
1 پست
جایگاه
1 پست
بهداشتی
1 پست
گوشتی
1 پست
بره_ها
1 پست
کندوها
1 پست
گاو_ماده
1 پست
بیضه
1 پست
گاو_نر
1 پست
hibiscae
1 پست
gossypium
1 پست
بوتولیسم
1 پست
فلج_گردن
1 پست
بهبود
1 پست
fcr
1 پست
گل_سُرخ
1 پست
رُز،
1 پست
زایمان
1 پست
گوساله
1 پست
پنومونی
1 پست
گوسفند
1 پست
کبک
1 پست
عصاره_ها
1 پست
کانی_یون
1 پست
(پیکا)
1 پست
خاک
1 پست
زنبق
1 پست
ایریس
1 پست
کرم_خاکی
1 پست
پرورش
1 پست
بوقلمون
1 پست
مرغداری
1 پست
ضد_عفونی
1 پست
پیوندک
1 پست