# شیمیایی

تاثیر جیره غذایی بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب شیر بز

خلاصه: هدف از این پژوهش،بررسی وارزیابی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی(شامل چگالی،PH،اسیدیته،چربی،پروتئین،لاکتوز ومجموع مواد جامد بدون چربی) وترکیب اسیدهای چرب شیر(اسیدهای چرب ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 217 بازدید