# گوشتی

ارزیابی اثرات استفاده از آنزیم‌های تجاری بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

مقدمه: مطالعات انجام گرفته در تعین ارزش غذایی جو، گندم و چاودار در گذشته  نشان داده است که ترکیبات  غیر‌نشاسته‌ای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 46 بازدید