لغات انگلیسی ادوات زنبورعسل

معنی لغت

لغت

وسایل پرورش زنبورعسل

Bee keeping equipment

کلاه توری

Bee hat

دستکش زنبورداری

Bee glove

دودی

Smoker

لباس زنبورداری

Beekeeping clothes

اهرم

lever

کاردک

Hive tool

برس نرم

Bee brush

موم دوز

Embedder

موم دوز دستی

Handey Embedder

موم دوز برقی

Electric embedders-spur

تخته موم دوز

Board of embedder

قاب گیر

Comb remover

ظروف غذا خوری

Feeding containers

غذا خوری بشقابی

Eeting plates

ظرف غذا خوری قابی

Framed feeding container

ظرف غذا خوری بردمن

Boardman feeder

موم بر دستی

Handy wax remover

قفسهای حمل ملکه زنبورعسل

Queen cage traveling

قفسهای معرفی ملکه

Introductory queen cage

قفس فشاری معرفی ملکه

Pushing cage

قفس مخصوص ارسال ملکه

Mailing cage

قفس های محافظ ملکه

Queen protective cup

قاب پاک کن

Comb cleaner

طوری بچه گیری زنبورعسل

Swarm catcher

بدنه کندو

Hive body

کف کندو

Bottom board

درب کندو

Hive cover – outer cover

نیم طبق یا سوپر

Extracting super

طبق

Body

دریچه پرواز

Hive entrance

قابهای کندو

Hive movable-frames

کندوهای متوسط جفتگیری با قابهای استاندارد

Nucleic mating

کندوهای کوچک جفتگیری

Baby nucleus

کندوی دادانت

Dadant hive

کندوی لانگستروت

Longstrouthhive

/ 0 نظر / 16 بازدید