بیماری آنفلوانزای طیور

بیماری آنفلوانزای طیور

بیماری آنفلوانزای طیوریکی از بیماریهای واگیردار تنفسی ویروسی طیور است که دارای قدرت انتشار سریع می باشد.عامل آن ،ویروسی متعلق به خانواده اورتومیکسوویروسهامی باشد وهمه انواع آن در طیور ، متعلق به تیپ A ویروس آنفلوانزا است.از آنجائیکهماده ژنتـــیکی (RNA) این ویروس دارای ۸ قطعه جداگــــانه می باشد ، لذاخیلی سریع خاصیت پادگنی خود را تغییر می دهد و موجب می گردد تا جوجه یاگلهای که به تازگی از بیماری آنفلوانزا بهبود یافته مجددا به نوع جدیدی ازویروس آنفلوانزا مبتلا گردد

 

/ 0 نظر / 72 بازدید